1.450.000 TL'ye Balıkesir Havran’da mahkemeden satılık 748 m² avlulu iki adet kerpiç ev (çoklu satış)

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 1.450.000 TL'ye Balıkesir Havran’da mahkemeden satılık 748 m² avlulu iki adet kerpiç ev (çoklu satış). İşte detaylar...

Meliha Ceylan
Meliha Ceylan Tüm Haberleri

T.C.
EDREMİT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/3 TEREKE SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Havran ilçesi Sarnıç Köyü Köyiçi Mevki, 124 Ada, 9 Parsel, nolu “Avlulu İki Adet Kerpiç Ev” olarak cins tashihli olup,748,87 m² yüzölçümlü, tarif olarak Sarnıç mahallesi caminin güneydoğu yönünde 60 mt gidilerek ulaşılır, Bölgede elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapı imkanları mevcuttur. Belediye hizmetlerinden istifası tamdır. Hafif eğimli arazi üzerinde düzgün olmayan geometrik şekle sahip, kuzey cephesinde yola, diğer yönlerde komşu parsellere cephelidir. Dışarıdan yapılan incelemede taban alanı yaklaşık 40 m² büyüklüğünde toplam 80 m² kullanım alanlı kerpiç ev yer almaktadır. Ayrıca parselin güney kısmında bahçe sınırında birkaç adet zeytin ağacı olduğu gözlemlenmiştir
İmar Durumu:  Taşınmaz köyiçi mevkiinde, Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerinin 8.2 Kırsal Yerleşik Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölümünde belirtilen esaslara göre yapılar denmektedir. Plansı alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde Madde 51-(Değişik:RG-2/9/199923804) Değişik ibare: RG-11/72021-31538) Bir parselde yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılarının ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı % 40 ı geçemez. Madde 52- (Değişik birinci fıkra: RG-11/72021-31538) Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında 2 kat (7,50) m.den fazla katlı bina yapılamaz denildiğinden adı geçen taşınmazın yapılaşması yukarıda geçen yönetmelik esas alınacaktır.
Kıymeti : 1.450.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:10
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : :Taşınmaz Havran İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 124 ada, 24 nolu parsel nolu “İçerisinde Bir Kargir Bir Kerpiç Ahır Olan Zeytinlik, 6.291,33 m² yüzölçümlüdür. Sarnıç köy merkezine ortalama 100 metre Havran ilçe merkezine ortalama 11 km mesafe de,hafif meyilli arazi yapısında,killi-tınlı topraklara sahiptir. Düzgün olmayan geometrik şekle sahip olup, kuzeybatısından kadastral yola, doğusundan dere yatağına, diğer yönlerde komşu parsellere cephelidir. taşınmaz içerisinde elektrik ve su kayanağı yoktur, konum olarak yerleşim yerine çok yakın olduğu için elektrik ve su kayanaklarına da yakındır. Parsel içinde yaklaşık 58,38 m² olan kargir ev ve 45,75 m² kullanım alanlı kerpiç ahır olmak üzere 104,13 m² yapı yer almaktadır. Taşınmaz içerisinde ortalama 50-70 yaşlarında bakımlı mahsuldar tarımsal istatistiklere göre 90 adet yağlık zeytin ağacı olduğu hesaplanmıştır. Zeytin ağaçlarının aralarında Kayısı, incir, ağaçları ile kuzey doğu giriş kısmında badem, ayva, dut, iğde ve ceviz ağaçları vardır.
İmar Durumu: Onaylı İmar Plamı ve Köy yerleşi,k alanı dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planında tarımsal alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 2.016.319,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:20
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Havran İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 125 ada 59 nolu parsele kayıtlı 725,79 m2 Köyiçi mevkiinde ZEYTİNLİK vasfında, En yakın kadastral yola ortalama 100 metre mesafededir. Sarnıç Mahalle merkezine ortalama 800 metre , D230 Balıkesir- Çanakkale devlet yoluna ortalama 5 km ve Havran ilçe merkezine ortalama 12 km mesafededir. Taşınmaza ulaşım kadastral yola kadar oturmuş toprak yol , hemen her türlü araçla sağlanabilecek durumdadır. Ortalama % 2-3 az meyilli arazi yapısında killi- tınlı topraklara sahiptir. Hali hazırda taşınmaz içerisinde elektrik ve su kaynağı yoktur. Komşu parselleri de zeytinlik arazileridir. Taşınmaz içerisinde, bakımlı, mahsuldar ortalama 80-100 yaşlarında 9 adet yağlık zeytin ağacı olduğu hesaplanmıştır.
İmar Durumu: Onaylı İmar Planı ve Köy yerleşi,k alanı dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planında tarımsal alanda kalmatadır.
Kıymeti : 199.592,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:30
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Havran İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 131 ada 44 nolu parsele kayıtlı 3.769,51 m2 yüz ölçümülü, Kökyeri mevkiinde ZEYTİNLİK vasfında En yakın kadastral yola ortalama 35 metre mesafededir. Sarnıç Mahalle merkezine ortalama 700 metre, Havran ilçe merkezine ortalama 11 km mesafededir Taşınmaza ulaşım kadastral yola kadar (oturmuş toprak yol), hemen her türlü araçla sağlanabilecek durumdadır. Ortalama % 5-8 hafif meyilli arazi yapısında killi- tınlı topraklara sahiptir. taşınmaz içerisinde elektrik ve su kaynağı yoktur. Orta derinlikte ve su tutma kapasitesinde toprakları ihtiva etmektedir. Sınırlarını çevreleyen tel çit ve beton direk bulunmamaktadır. Komşu parselleri de zeytinlik arazileridir. Taşınmaz içerisinde,tarımsal istatistikler baz alınarak, bakımlı, mahsuldar ortalama 70-80 yaşlarında 48 adet yağlık zeytin ağacı olduğu hesaplanmıştır
İmar Durumu: Onaylı İmar Plamı ve Köy yerleşi,k alanı dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planında tarımsal alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 829.292,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:40
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Havran İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 134 ada 95 nolu parsele kayıtlı 387,41 m2 yüz ölçümlü, ZEYTİNLİK vasfında taşınmaz En yakın kadastral yola ortalama 75 metre mesafededir. Sarnıç Mahalle merkezine ortalama 1,5 km , Havran ilçe merkezine ortalama 13 km mesafededir ulaşım kadastral yola kadar (oturmuş toprak yol ), hemen her türlü araçla sağlanabilecek durumdadır. Taban arazi yapısında killi- tınlı topraklara sahiptir. içerisinde elektrik ve su kaynağı yoktur.Orta derinlikte ve su tutma kapasitesinde toprakları ihtiva etmektedir. Sınırlarını çevreleyen tek çit ve beton direk bulunmamaktadır. Komşu parselleri de zeytinlik arazileridir. Taşınmaz içerisinde, bakımlı, mahsuldar ortalama 80-100 yaşlarında 4 adet yağlık zeytin ağacı ve 1 adet incir ağacı olduğu tespit edilmiştir
İmar Durumu: Onaylı İmar Plamı ve Köy yerleşik alanı dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planında tarımsal alanda kalmaktadır.
Kıymeti: 135.593,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 10:50
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Havran İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 137 ada 98 nolu parsele kayıtlı 5.375,54 m2Gedikarkası mevkiinde ZEYTİNLİK vasfında taşınmaz kadastral yola batısından ortalama 90 metre cephelidir. Sarnıç Mahalle merkezine 800 metre ,Havran ilçe merkezine ortalama 10 km mesafededir Taşınmaza ulaşım oturmuş toprak yol olup, hemen her türlü araçla sağlanabilecek Durumdadır. Ortalama %5-10 hafif meyilli arazi yapısında killi- tınlı topraklara sahiptir. Taşınmaz ortalama 2 metre kot ile kadastral yoldan yukarıda kalmaktadır. Taşınmaz içerisinde elektrik ve su kaynağı yoktur. Komşu parselleri de zeytinlik arazileridir. Taşınmaz içerisinde, bakımlı, mahsuldar ortalama 70-100 yaşları arasında, tarımsal istatistiklerde baz alınarak yaklaşık 69 adet yağlık zeytin ağacı olduğu hesaplanmıştır
İmar Durumu: Onaylı İmar Plamı ve Köy yerleşi,k alanı dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planında tarımsal alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.343.885,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 11:00
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Havran İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 139 ada 8 nolu parsele kayıtlı 2.446,70 m2 yüz ölçümünde, Koşu mevkiinde ZEYTİNLİK vasfına sahiptir. Taşınmaz batısından ve kuzeyinden kadastral yola cephelidir. Sarnıç Mahalle merkezine ortalama 1 km, Havran ilçe merkezine ortalama 12 km mesafede,Taşınmaza ulaşım oturmuş toprak yol olup, hemen her türlü araçla sağlanabilecek Durumdadır. Ortalama %2-4 hafif meyilli arazi yapısında killi- tınlı topraklara sahiptir.Hali hazırda taşınmaz içerisinde elektrik ve su kaynağı yoktur. Orta derinlikte ve su tutma kapasitesinde toprakları ihtiva etmektedir. Sınırlarını çevreleyen tel çit ve beton direk bulunmamaktadır. Komşu parselleri de zeytinlik arazileridir. Taşınmaz içerisinde, bakımlı, mahsuldar ortalama 70-100 yaşları arasında, tarımsal istatistiklerde baz alınarak yaklaşık 42 adet yağlık zeytin ağacı olduğu hesaplanmıştır
İmar Durumu: Havran Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih 7525
sayılı yazısına göre; Sarnıç Mahallesi 139 ada 8 nolu parsel Onaylı İmar Planı ve Köy yerleşik alanı
dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Tarımsal alanda kalmaktadır
Kıymeti : 489.340,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:10
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 11:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 11:10
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 11:10
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Havran İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 158 ada 61 noluparsele kayıtlı 2.408.89 m2 yüz ölçümünde, Mazıburnu mevkiinde ZEYTİNLİK vasfında taşınmaz kadastral yola cepheli olmayıp en yakın kadastral yola yaklaşık 171 metre mesafededir. Sarnıç Mahalle merkezine ortalama 2,5 km,Havran ilçe merkezine ortalama 13,5 km mesafededir Taşınmaza ulaşım kadastral yola kadar oturmuş toprak yol olup, hemen her türlü araçla sağlanabilecek durumdadır. Kadastral yoldan taşınmaza kalan ortalama 170 metre komşu parseller içerisinden sağlanabilecek haldedir. Ortalama %2-5 hafif meyilli arazi yapısında killi- tınlı topraklara sahiptir. Hali hazırda taşınmaz içerisinde elektrik ve su kaynağı yoktur. Sınırlarını çevreleyen tel çit ve tahta direkler bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde, bakımsız tek tük zeytin ağaçları, çoğunluğu çam ve meşe ile zeytin deliceleri bulunmaktadır. Zeminde laden otları ve çalılık formda bitki ve ağaçlara da rastlanmaktadır.
İmar Durumu: Havran Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih 7525
sayılı yazısına göre; Sarnıç Mahallesi 158 ada 61 nolu parsel onaylı İmar Planı ve Köy yerleşik alanı
dışında, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Tarımsal alanda kalmaktadır
Kıymeti : 313.155,70 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 11:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 11:20
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İl, Edremit İlçe, CAMİVASAT Mahalle, 1369 Ada, 5 Parsel, Bodrum 9 Nolu Bağımsız Bölüm 570 m2 yüzölçümü, 124/1126 arsa payı, Cennetayağı Mahallesi 793.Sokak Deliçay Apartmanı No:10/9 Edremit adresinde taşınmazın bulunduğu parsele ulaşılır. Belediye ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Gelir düzeyi orta-iyi olan grubunun tercih ettiği bölge, Bölge geneli yeni yapıdaki, 4-5 katlı ayrık nizamda inşa edilmiş binalardan oluşmaktadır. Binaların zemin katlarının ticari amaçlı kullanıldığı görülmüştür.Ana taşınmaz 570,00 m² arsa üzerinde betonarme karkas yapı cinsinde 3-B yapı sınıfında bodrum+ zemin+3 normal kattan oluşmaktadır.Düz arazi üzerinde bulunan parsel düzgün geometrik şekle sahip olup güneybatı cephesinde yola, diğer yönlerde komşu parsellere cephelidir. Kıymet takdirine konu 124/1126 arsa paylı bodrum kat 9 numaralı depo vasıflı taşınmaz onaylı mimari projesine göre 130 m² kullanım alanına sahiptir.Taşınmazın içine girilememiş olup projesi ile uyumlu yada uyumsuz olduğu tespit edilememiştir. Dışarıdan yapılan incelemede depo girişi apartman içinden olmasına rağmen yerinde yol cephesinde bulunmaktadır
İmar Durumu: Edremit Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgiye
göre Camivasat Mahallesi, 1369 Ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 kata
imarlı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaza ait 5/9 no 17.12.2008 tarihli ilk ruhsatı, 5/17 no
22.12.2008 tarihli yenileme ruhsatı, 7/42 no 30.12.2013 tarihli yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.
Kıymeti : 925.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İcrai Haciz,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 11:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2023 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2023 - 11:30
02/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.