Doçent Maaşları Ne Kadar? 2023 Doçent Maaşları

Akademik kariyer sisteminde en sık duyulan basamaklardan birisi de doçentliktir. Özellikle her alanda yapılan münazara veya bir konuşma sırasında ana katılımcılar doçentler yer alıyor. Bu durumda toplumda genel olarak doçent ile ilgili olarak daha fazla merakın uyanmasına yol açıyor. Son dönemde doçentlik nedir? doçent ne iş yapar? ve doçent ne kadar maaş alır? Gibi sorular internette sıkça araştırılıyor.

Yigit AKSÜT
Yigit AKSÜT Tüm Haberleri
Haber albümü için resme tıklayın

Televizyondaki tartışma programlarından, özel etkinliklerdeki konuşmalardan ve yanı sıra akademik eğitimden doçent kavramı çok sık duyuluyor. Herhangi bir konuda uzman bilgisi ve görüşü gerektiğinde başvurulan kişiler genellikle doçentler oluyor. Bu yüzden doçentlikle ilgili ilgi ve alaka eskiden beri olsa da günümüzde yoğunluğu daha da arttı. Akademik kariyerin en önemli ayaklarından birisi olarak görülen doçentlik, kavramsal olarak sıkça duyuluyor olsa da tam olarak ne anlama geldiği ve neyi kapsadığıyla ilgili olarak toplum genelinde çok fazla bilgi bulunmuyor. Böyle olunca da her türlü bilgiye ilişkin başvurulan internette doçent nedir? doçent ne kadar maaş alır? Nasıl doçent olunur? Gibi sorular çok sık şekilde araştırılıyor.

Doçent Nedir?

Doçent, akademik bir unvan olarak tanımlanmaktadır. Doçent veya doçentlik temel olarak üniversitelerde kullanılan bir unvandır. Üniversitelerde akademik unvan olan doçent unvanı, akademik alanda “profesör” unvanından önce, “doktor” unvanından ise sonra gelmektedir.

Akademik sistemde doçentlik, profesör olma yolundaki kademelerden birisidir. Doçent, temel olarak yükseköğretim kurumlarında “ eğitim” ve “öğretim” faaliyetlerinde görev alan bir pozisyondur. Aynı zamanda da akademik alanda “eser” oluşturma ve “araştırma” sürdürme gibi “bilimsel” nitelikli çalışmalarda faal olarak görev alır. Doçent olan bir “akademisyen”, alanında yetkinliğini kanıtlamıştır ve böylelikle “lisans”, “yüksek lisans” ve hatta “doktora” öğrencilerine eğitim verebilme yetisine sahiptir.

Nasıl Doçent Olunur?

Yüksek eğitim kurumlarında kullanılan bir unvan olan doçent, akademisyenlerin akademik kariyer basamaklarından birisini oluşturmaktadır. Doçentlik konusunda son dönemde en fazla merak edilen konulardan birisi de nasıl doçent olunur? sorusudur. Doçent olabilmek için bir akademisyenin mutlak suret ile “doktora” vermiş olması gerekmektedir. Yani doçentlik makamı için öncelikle “doktor” unvanının alınması gerekliliği bulunmaktadır.

Doçent olabilmek için doktora yapılarak, “doktor” unvanının alınması gerekmektedir. Ayrıca kişinin mutlaka doktora sonrasında “yeterlilik sınavı” vermesi gerekmektedir. Bu sınavdan başarısı olunması durumunda doçentlik hakkının elde edilebilmesi mümkündür. Ancak doçent olmak için bu yeterli değildir. Doktor unvanına sahip kişilerin doçent olabilmesi için mutlaka doçentlik şartlarını karşılayabiliyor olması gerekmektedir.

Doçent Olma Şartları Nelerdir?

Doçent olmak için başvuruda bulunacak kişilerin sağlaması gereken şartlar “Üniversitelerarası Kurul(UAK)” tarafından belirlenmektedir. Kurul tarafından belirlenen doçentlik şartlarını karşılayan kişiler, başvuruda bulunabilmektedir.

Türkiye’de her yıl Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen doçentlik başvuru şartlarını karşılayan ve doktora sonrası yeterlilik sınavını başarıyla geçenler başvuruda bulunabilmektedir. ÜAK tarafından her yıl 2 defa olacak şekilde doçentlik başvurusu alınmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra doçentlik için gereken şartlar ve yürütülecek süreçte unutulmaması gereken bir husustur. Zira Türkiye’de üniversiteler ve hatta fakülteler arasında dahi doçentlik için gereken şartlar farklılık gösterebilmektedir.

Doçentlik başvuru süreci, Türkiye’deki “fakülte” ve “üniversite” tarafından farklı şekilde yürütülmektedir. Başvuru dosyasını hazırlamak, mülakatı tamamlamak gerekmektedir. Dünyanın her yerinde ülkelere, üniversitelere ve hatta üniversitelerin fakültelerine göre doçentlik başvuru şartları ve başvuru süreci değişkenlik gösterebilir.

Akademik Eğitim

Doçentlik başvurusu yapacak kişilerin alanlarında “yüksek lisans” ya da “doktora derecesi” gibi akademik eğitime sahip olması gerekmektedir. Bu alanda yetkinliğini kanıtlamış olması gerekmektedir.

Akademik Yayın

Doçent olmak isteyen adayların mutlaka alanlarında yayınladıkları “akademik makale” olmalıdır. Ayrıca “kitap bölümleri” veya “kitap” gibi yazılı eserlerinin mevcut olması gerekmektedir.

Eğitim Deneyimi

Öğretim görevlisi, doktor, doçent ve profesör unvanına sahip olan kişiler akademisyendir. Bu sebeple de mutlaka lisans, yüksek lisans ve hatta doktora seviyesinde öğrencilere eğitim verebilme yetisine sahip olmalıdır. Bunun içinde doçentlik başvurusu esnasında adaydan bu düzeyde eğitim ve ders verme deneyimine sahip olduğunu belgelendirmesi de talep edilmektedir.

Bilimsel Araştırma

Doçentlik başvurusunda bulunan adayların mutlaka alanlarında yaptığı veya yapmaya devam ettiği bilimsel çalışmaya/çalışmalara sahip olmaları da talep edilmektedir. Akademik bilimsel araştırmalar ile alanında belirli bir ilerleme ve katkı sağlayabildiği yerişini kanıtlaması gerekmektedir.

Akademik Referans

Doçent adaylarının güçlü referanslara da sahip olması gerekmektedir. Özellikle de alanında uzmanlığı ve tecrübesi ile birlikte performans verimliliğini gösterecek referansların sunulabilmesi gerekmektedir. Referanslarda profesör unvanına sahip olan kişilerin yer alması ise doçent adayları için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Doçentlik Başvuru Dosyası

Doçent adayları, ÜAK’a başvuruda bulunurken mutlaka doçentlik başvuru dosyası hazırlamalıdır. Bu süreçte ÜAK tarafından her yıl belirlenen ve üniversitelere göre değişiklik gösterebilecek belge ve bilgileri eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Doçent Ne Yapar?

Doçentlik, akademik bir basamaktır. Doçent olan bir akademisyenin mutlaka suret ile bilimsel araştırmalarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ders vermesi, tez yönetimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ayrıca üniversiteler kurullarında jüri üyesi olmak gibi çeşitli görev ve vasıflarının olması gerekmektedir.

Doçent Maaşı Ne Kadar?

Son dönemde doçentlerin televizyonda çok fazla sayıda yer almasıyla birlikte doçentlik unvanıyla ilgili bazı araştırmalar gerçekleştiriliyor. En çok merak edilen sorulardan birisi de doçent maaşları ne kadar? sorusudur. Özellikle akademik kariyer planlaması bulunanların merak ettiği doçent maaşları belirli faktörlere göre değişiklik gösterir. Örneğin Türkiye’de devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında doçent maaşı önemli farklılık göstermektedir. Bununla birlikte tüm akademik kademelerde olduğu gibi doçentlik kademesinde de akademisyenin aldığı:

 • Ek dersler
 • Görev yeri tazminatı
 • Aile yardımı
 • Çocuk yardımı

Gibi ana maaş dışındaki ek ödemelerden dolayı maaşı değişiklik gösterir.

Doçent maaşı, akademik kademelerde pek çok unvana/kademeye göre çok daha yüksek seviyedir.

Doçent Maaşı Nasıl Belirlenir?

Doçent maaşı nasıl belirlenir? sorusunun yanıtı da çok merak edilmektedir. Doçent maaşı belirlenirken:

 • Doçent olarak görev alınacak üniversite
 • Üniversitenin doçentlik kadrosu
 • Doçentin kıdemi
 • Doçentin aldığı ek ders sayısı ve ek ders başına ücretlendirme
 • Çocuk ve aile yardımı gibi diğer ödemeler

Göz önünde bulundurulmaktadır. Akademik planlamaya göre Türkiye’de 2024 yılı doçent maaşları “birinci”, “ikinci” ve “üçüncü” olmak üzere 3 farklı derece bulunmaktadır. Buna göre Türkiye’de 2023 yılında ortalama 1.derece doçent maaşı43.000 TL” olarak uygulanmaktadır.

Türkiye’de doçent maaşı her yıl açıklanan enflasyon oranı bazında artış göstermektedir. Bununla birlikte doçent, “devlet memuru statüsü” olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de “emeklilik”, “sağlık sigortası” ve “ikramiye” gibi haklardan da faydalanabilmektedir. Ayrıca doçentlerin dahil olacakları herhangi bir “bilimsel araştırma” ve yanı sıra “projeler” çerçevesinde maaşların ek kazanç dahil edilebilmektedir.

2023 Doçent Maaşları Ne Kadar?

Doçent maaşı, pek çok etkene göre değişiklik göstermektedir. Bu çerçevede de 2023 yılı memur ve emekli maaşlarına%25” oranında zam uygulandığını açıkladı. Bu zam oranı da devlet memuru statüsünde olduklarında doçentleri de etkilemiştir. Bu yüzden 2023 doçent maaşları ne kadar oldu? Sorusu merak ediliyor. Ancak bu soru için net bir yanıt verilemez. Zira her doçentin aldıkları maaşlar birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Buna göre ortalama 2023 doçent maaşları:

 • 2023 en düşük doçent maaşı 30.250 TL’dir.
 • 2023 en yüksek doçent maaşı 43.000 TL’dir.
 • 2023 ortalama doçent maaşı 35.125 TL’dir.

Sıkça Sorulan Sorular

Doçent Doktor maaşı ne kadar?

2023 yılında Türkiye’de doçent doktor maaşları ortalama olarak “26.000 TL” olarak uygulanmaktadır. Ancak yan ödemeler ile beraber doçent doktorların maaşının “36.000 TL” seviyesine yükselmesi mümkündür.

Üniversite hocaları ne kadar maaş alıyor 2023?

2023 yılında üniversitelerde öğretim görevlisi maaşı ortalama olarak “28.000 TL” olarak belirlenmiştir.

Doçent olunca maaş ne kadar artar?

Doçent olunca maaş artışı derece ve ek göstergelere göre belirlenmektedir. Ayrıca doçentin yer aldığı bilimsel araştırma projeleri, vereceği ek dersler gibi faktörlerde doçent maaşı artış gösterir.

Profesör maaşı ne kadar oldu?

2023 yılında uygulanan “seyyanen zam” ile birlikte Türkiye’de profesör maaşı “48.124 TL” seviyesine ulaşmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

29 Eki 2023 - 14:17 - Ekonomi Haberleri


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.