Bergama Belediyesi'nden taşınmaz kira ihale ilanı

Bergama Belediyesi'nden taşınmaz kira ihale ilanı

Cansu Yüksel
Cansu Yüksel Tüm Haberleri

                                                                                  BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

                                                                                                      KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hisse Oranı

Niteliği

Kira Süresi

Yıllık Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

                 İhale Tarihi

 

İhale Saati

1

Kurfallı

125

177

10.108,68

Tam

Tarla

3 Yıl

30.326,04

2.729,35

05.12.2023

10:30

2

Kurfallı

125

174

3.877,72

Tam

Tarla

3 Yıl

11.633,16

1.046,99

05.12.2023

10:35

3

Kadıköy

147

1

19.200,00

Tam

Tarla

3 Yıl

76.800,00

6.912,00

05.12.2023

10:40

4

Kadıköy

103

2

  11.610,00

Tam

Tarla

3 Yıl

46.440,00

4.179,60

05.12.2023

10:45

5

Kadıköy

152

2

6.100,00

Tam

Tarla

3 Yıl

24.400,00

2.196,00

05.12.2023

10:50

6

Kadıköy

155

1

3.421,00

Tam

Tarla

3 Yıl

13.684,00

1.231,56

05.12.2023

10:55

7

Göçbeyli

114

3

11.477,00

Tam

Tarla

3 Yıl

34.431,00

3.098,79

05.12.2023

11:00

8

Göçbeyli

170

10

20.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

60.000,00

5.400,00

05.12.2023

11:05

9

Göçbeyli

0

1846

3.350,00

Tam

Tarla

3 Yıl

10.050,00

904,50

05.12.2023

11:10

10

Sarıcalar

115

97

28.539,00

Tam

Tarla

3 Yıl

114.156,00

10.274,04

05.12.2023

11:15

11

Sarıcalar

117

17

12.877,06

Tam

Tarla

3 Yıl

25.754,12

2.317,87

05.12.2023

11:20

12

Bölcek

205

1

28.850,00

Tam

Tarla

3 Yıl

115.400,00

10.386,00

05.12.2023

11:25

13

Aşağıkırıklar

128

1

44.217,05

Tam

Tarla

3 Yıl

132.651,15

11.938,61

05.12.2023

11:30

14

Zağnoz

110

1

6.826,00

Tam

Tarla

3 Yıl

27.304,00

2.457,36

05.12.2023

11:35

15

Zağnoz

106

15

3.330,00

Tam

Tarla

3 Yıl

13.320,00

1.198,80

05.12.2023

11:40

16

Zağnoz

122

14

5.046,00

Tam

Tarla

3 Yıl

20.184,00

1.816,56

05.12.2023

11:45

17

Ayasköy

178

1

4.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

16.000,00

1.440,00

05.12.2023

11:50

18

Ayasköy

178

2

1.350,00

Tam

Tarla

3 Yıl

5.400,00

486,00

05.12.2023

11:55

19

Ayasköy

181

3

4.624,00

Tam

Tarla

3 Yıl

18.496,00

1.664,64

05.12.2023

12:00

20

Alacalar

133

1

9.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

13.500,00

1.215,00

05.12.2023

12:05

21

Alacalar

122

7

22.969,37

Tam

Zeytinlik/ Otlakiye

3 Yıl

4.600,00

414,00

05.12.2023

12:10

22

Karalar

123

30

10.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

20.000,00

1.800,00

05.12.2023

12:15

23

Karahıdırlı

117

1

3.369,00

Tam

Tarla

3 Yıl

6.738,00

606,42

05.12.2023

12:20

24

Tekkedere

121/123

1/1

43.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

129.000,00

11.610,00

05.12.2023

12:25

25

Ertuğrul

100

25

6.080,00

Tam

Tarla

3 Yıl

15.200,00

1.368,00

05.12.2023

13:35

26

Ertuğrul

106

1

1.019,00

Tam

Tarla

3 Yıl

2.547,50

229,28

05.12.2023

13:40

27

Ertuğrul

89

2

2.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

5.000,00

450,00

05.12.2023

13:45

28

Paşaköy

129

4

4.392,00

Tam

Tarla

3 Yıl

8.784,00

790,56

05.12.2023

13:50

29

Örenli

139

1

8.552,00

Tam

Tarla

3 Yıl

12.828,00

1.154,52

05.12.2023

13:55

30

Örenli

116

7

2.500,00

Tam

Tarla

3 Yıl

3.750,00

337,50

05.12.2023

14:00

31

Yukarıkırıklar

101

4

10.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

10.000,00

300,00

05.12.2023

14:05

32

Tiyelti

116

23

11.711,00

Tam

Tarla/ Otlakiye

3 Yıl

5.270,00

540,00

05.12.2023

14:10

33

Hacıhamzalar

0

943

8.900,00

Tam

Tarla

3 Yıl

3.560,00

320,40

05.12.2023

14:15

34

Örlemiş

138

29

10.945,50

Tam

Tarla

3 Yıl

3.284,00

295,56

05.12.2023

14:20

35

Örlemiş

158

3

9.000,00

Tam

Tarla

3 Yıl

4.500,00

405,00

05.12.2023

14:25

36

Maruflar

0

283

17.250,00

Tam

Tarla

3 Yıl

4.000,00

360,00

05.12.2023

14:30

No

Mahalle

Ada

Parsel

Adresi

Niteliği

Yüzölçümü (m²)

Kira Süresi

Aylık Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

 

İhale Tarihi

İhale Saati

37

Aşağıkırıklar

109

3

-

Arsa/ Kantar

734,13

3 Yıl

2.000,00

2.160,00

05.12.2023

14:35

38

Ayasköy

0

1136

Uluönder Cad. No:1B

Kahvehane

80,00

3 Yıl

3.000,00

3.240,00

05.12.2023

14:40

39

Bölcek

0

1068

Kahramanlar Cad. No:17A

Dükkan

30,00

3 Yıl

950,00

1.026,00

05.12.2023

14:45

40

Göçbeyli

40

9

Cumhuriyet Meydanı No:20

Kahvehane

80,00

3Yıl

950.00 + KDV

1.026,00

05.12.2023

14:50

1-   Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 40 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü kira ihalesi yapılacaktır.

2-   İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3-   İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4-   İhalelerin muhammen kira bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.

5-   İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

6-   İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

7-   İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.

8-   İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden yarım saat öncesi dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

A-   Gerçek kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

B-    Tüzel kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

9-   İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince 12.12.2023 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.

10- Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.

11- Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142

İlan olunur. 

#ilangovtr

Basın No ILN01933874

22 Kas 2023 - 00:00 İzmir- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.