İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden satış ihalesi yapılacak taşınmazlar

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden satış ihalesi yapılacak taşınmazlar

Cansu Yüksel
Cansu Yüksel Tüm Haberleri

             İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN
                                                                    SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
TABLO-A
NoTaşınmaz Noİli İlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü (m²)Cilt NoSayfa NoCinsiArsa Payı / PaydasıBlok NoBağ. Böl. NoKatHazine Payı  (m²)İmar Durumuİhale UsulüTahmini Satış Bedeli (TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
135050104093İzmirGaziemirAtıfbey14662934,00807909Dükkan248/934A9ZeminTam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında emsal 1,50 hmaks 9,00 mt ayrık nizam 3 kat ticaret alanında kalmaktadır.Kapalı Teklif
(2886 S.K./36md.)
11.500.000,003.450.000,0012.12.202309:40
235030100549İzmirBucaİnönü162721,00464613Direk Yeri    Tam1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında direk yeri alanında kalmaktadır.Açık Teklif (2886 S.K./45md.)20.000,006.000,0012.12.202310:00
335160100187İzmirFoçaHacıveli Bağarası5061411161116,276574Müfrez Tarla    TamAyrık Nizam 2 Kat Konut Adasına İsabet etmekte olup, 3194 sayılı Kanuna göre uygulama görmesi gerekmektedir.Açık Teklif (2886 S.K./45md.)2.613.500,00522.700,0012.12.202310:15
435160101444İzmirFoçaYenifoça1070217320,00898752Arsa    25400/32000
(254,00)
Ayrık Nizam 3 kat TAKS: 0,25    KAKS: 0,75 çekme mesafeleri yollardan 5 mt. Komşu parsellerden 3 mt olup, konut  adasına isabet etmektedir.Açık Teklif (2886 S.K./45md.)2.794.000,00558.800,0012.12.202310:30
535160100949İzmirFoçaYenifoça 308736,00313065Arsa    Tam1/1000 Ölçekli Yenifoça Koruma Amaçlı İmar Planında Konut adasına isabet ettiği ve planda belirtilen yapılaşma şartı TAKS:0,60  Hmax:6.80Açık Teklif (2886 S.K./45md.)900.000,00180.000,0012.12.202310:45
635160103008İzmirFoçaGerenköy-Kemal Atatürk2682623,927689Arsa    26335/62392
(263,35)
1/1000 Ölçekli Gerenköy İmar Planı kapsamında Ayrık Nizam 2 kat TAKS:0,20 KAKS:0,40 yol cephesinden  5 mt. Komşu parsellerden 3 mt olup, Konut Alanına isabet etmektedir.Açık Teklif (2886 S.K./45md.)1.316.750,00263.350,0012.12.202311:00
KİRALAMA  İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
TABLO-B
NoTaşınmaz Noİli İlçesiMahallesiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Payı  (m²)Kiralanacak Yüzölçüm (m²)CinsiKiralama Amacı ve Süresiİmar Durumuİhale Usulüİlk Yıl Tahmini Kira BedeliGeçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
135050101345İzmirGaziemirSevgi238243.328,59Tam3.328,59Hali Arazi ve PınarlıkDepolama alanı, araç stok sahası veya Belediyesince verilecek ruhsat dahilinde ticari amaçlı kullanım, 5 yıl süreyle1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bir Kısmı Makilik Fundalık alan, bir kısmı emsal 0,50  Depolama Alanında kalamaktadır. 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi hükmünce düzenleme sahasında kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif665.718,00199.715,0012.12.202311:15
235210201981İzmirMenderesAtaköyDHTA4.637,60Tam4.637,60AraziTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile  1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif41.738,4012.521,5212.12.202311:30
335210102723İzmirMenderesAkçaköy102135.762,13Tam5.762,13TarlaTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif86.432,0025.929,6012.12.202311:45
435210110834İzmirMenderesGörece817111.908,29Tam11.908,29ÇalılıkTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan / kısmen dere mutlak koruma alanı2886/45 - Açık Teklif241.142,8772.342,8612.12.202314:00
535060101417İzmirGüzelbahçeYaka20533111.931,49Tam11.931,49Ham ToprakTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Makilik Fundalık Alanda Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif179.000,0053.700,0012.12.202314:15
635180103743İzmirKemalpaşaSütçüler35916.248,74TamŞartname ekinde göstrilen 5.270,67 m2'lik kısımFundalıkTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Kısmen Tarım Alanında Kısmen de Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak  Alanda Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif158.200,0047.460,0012.12.202314:30
735180103744İzmirKemalpaşaSütçüler36076.029,96TamŞartname ekinde göstrilen 4.840,21 m2'lik kısımFundalıkTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile  1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak  Alanda Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif145.210,0043.563,0012.12.202314:45
835180103750İzmirKemalpaşaSütçüler388419.893,30Tam9.893,30FundalıkTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Makilik ve Fundalık  Alanda Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif148.400,0044.520,0012.12.202315:00
935180106892İzmirKemalpaşaSütçüler391106.371,02Tam6.371,02FundalıkTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile  1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Bir Kısmı Tarım Alanında Bir Kısmı Askeri Alanda Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif239.000,0071.700,0012.12.202315:15
1035180104128İzmirKemalpaşaYeşilköy10537.993,27TamŞartname ekinde göstrilen 4.247,59 m2'lik kısımHam ToprakTarımsal amaçlı ve 5 yıl süre ile 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif57.350,0017.205,0012.12.202315:30
1135160101780İzmirFoçaYenibağarası51517813196.810,45Tam6.810,45TarlaTarımsal amaçlı ve 3 yıl süreyle  1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif102.156,7530.647,0012.12.202315:45
1235160101746İzmirFoçaYenibağarası51517811143.114,14Tam3.114,14TarlaTarımsal amaçlı ve 3 yıl süreyle  1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif67.283,0020.184,9012.12.202316:00
1335160100334İzmirFoçaGerenköy11491800,00Tam1.800,00TarlaTarımsal amaçlı ve 3 yıl süreyle  1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında Kalmaktadır.2886/45 - Açık Teklif27.000,008.100,0012.12.202316:15
1-   Yukarıda Tablo-A'da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi ve 45. Maddesine göre satış  ihalesi, Tablo-B'de belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kira ihalesi Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır .
      -Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
      -Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
       -Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
       -Dış zarfların açılması ile İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39. ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.
3-İhalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ilgili Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
4-  İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
     a) Yasal  yerleşim yeri belgesi,
     b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
     c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
     d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre  düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler). NOT: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak / İZMİR) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
     e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte  kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır, ancak Tablo-A 1. sıradaki taşınmaz Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri kapsamında Hazineye intikal eden taşınmazlardan olması nedeniyle satış bedellerinin kapatılan kurum borçlarının ödenmesini teminen kapatılan kurum nezdinde tutulan emanet hesaplarına aktarılması gerektiğinden satış bedelleri üzerinden  4706 sayılı Kanun kapsamında %20 indirim uygulanmayacak, satış bedeline taksit yapılmayacatır.
6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00                                                                                                                                                                   İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No ILN01936338

01 Ara 2023 - 00:00 İzmir- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.