Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi kit ve kit karşılığı cihaz alacak

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi kit ve kit karşılığı cihaz alacağını duyurdu

Cansu Yüksel
Cansu Yüksel Tüm Haberleri

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

3 KISIM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/184099

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

EVKA-3 MAH. 129/20 SOK. NO:1 BORNOVA/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2323755858 - 2323753572

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 KISIM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KISIM SARF KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

YÜKLENİCİ, İŞE BAŞLAMA TARİHİNE MÜTEAKİP TIBBİ SARF DEPOSUNUN SİPARİŞİNDE İSTENEN MİKTAR VE KALEMDEKİ MALZEMELERİ EKSİKSİZ OLARAK SİPARİŞİ TAKIP EDEN 10 (ON) GÜN İÇİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. KURUMUMUZUN STOK TAKİBİ VE YÖNETİMİ AÇISINDAN İSTENEN MİKTAR VE KALEME RİAYET EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP, MAL TESLİMİ ÖNCESİNDE İLGİLİ KURUMUN STOK BİRİMİNE BİLGİ VERİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

01.04.2024-31.12.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2022/1 SAYILI GENELGESİNİN 2. MADDESİ GEREĞİ   TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR. TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDE  EK 3  TE BELİRTİLEN MALZEMELER VE ÜTS KAPSAMINDA OLMAYAN MALZEMELER İLE İLGİLİ YETKİ BELGESİ BEYAN ETMEYE GEREK YOKTUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- TEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN  VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS’YE KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN ÜTS'DE TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. ÜRÜNLERE AİT ÜTS NUMARALARI KALEM NUMARASI BELİRTİLEREK YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.

2-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ;TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA CİHAZIN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA, ÜRETİM VEYA KULLANIM AMACI ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLER KARAR VERECEĞİNDEN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ HALİNDE ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞI YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.

3- TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU BEYAN EDİLEN CİHAZLAR İÇİN DİSTRİBİTÖRLÜK BELGESİ VEYA YETKİLİ SATICILIK BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.

4- YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN,  TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN DÜZENLENEN YERLİ MALI BELGESİNİ VE BELGEYİ HANGİ KALEM İÇİN SUNDUĞUNU YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKTİR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1) CİHAZ VE KİTLERE AİT ORİJİNAL KATALOG, BROŞÜR, FOTOĞRAF VE TÜM TEKNİK DOKÜMANLAR VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN KATALOG VE DOKÜMANLARDA BELİRTİLEBİLEN HUSUSLARI ÜRETİCİ FİRMA, ORİJİNAL KATALOG VE DOKÜMANLARI İLE BELGELENDİRİLECEKTİR. ORJİNAL KATALOG ÜZERİNDE TEKNİK ÖZELLİĞİ CEVAP TEŞKİL EDEBİLECEK ŞEKİLDE HANGİ ÖZELLİĞE CEVAP OLUŞTURDUĞUNU ANLAŞILMASI İÇİN ALTI RENKLİ KALEMLE ÇİZİLEREK YAN TARAFINA TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ İLGİLİ NUMARA YAZILACAKTIR. KATALOG ÜZERİNDE İŞARETLENEMEYEN ÖZELLİKLER TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP HALİNDE YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.  AYRICA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜRKÇE KATALOG VEYA DOKÜMANLAR YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.

2)-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA İDARE, TEKLİF EDİLEN MALIN TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TEKNİK KRİTERLERE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACIYLA, TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VE/VEYA YAZILI AÇIKLAMALAR VE/VEYA KATALOG/BROŞÜR/TEKNİK DOKÜMANLARI AYRI AYRI VEYA BİRLİKTE İSTEYEBİLİR. İDARENİN YAZILI OLARAK İSTEYECEĞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP VE/VE YAZILI AÇIKLAMALAR VE/VEYA KATALOG/BROŞÜR/TEKNİK DOKÜMANLARI, İSTEKLİ, BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE İDAREYE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01988780

22 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Yenigün Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Yenigün hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Yenigün editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Yenigün değil haberi geçen ajanstır.