09.09.2021, 14:50

Hayatta ne varsa okulda da o olmalıdır…

Geçen yüzyılda değişim, gelişim ve dönüşümlerin hızıyla içinde bulunduğumuz yüzyılın hızı arasında çok büyük farklılıklar var. Yani 21. yüzyıldaki “hız” kavramı her alanda kendini gösteriyor. Yaşam biçimimizden bilgiye ulaşmaya, üretmekten düşünme ve paylaşmaya kadar her alanda “hız” kavramı öne çıkıyor. Bu çağ, hızlı başlayan, hızlı tüketilen ve hızla yok olan kavramları da peşinden getiriyor. Bize göre doğru olanı da var olmayanı da... Ama bunlar hep göreli...

Çok doğal olarak bu çağda doğan, bu çağda büyüyen çocuklar da hızlı yaşanan bu süreçlerden etkileniyor. Kişilikleri, yaşama bakışları, becerileri de bu ortamda şekilleniyor.

Bu çocuklar; erken çocukluk döneminde okuma yazma hatta ikinci üçüncü dilleri öğreniyor, sosyal medyada sosyalleşiyor, kendini ifade ediyor, teknolojik birçok aracı yetişkinlerden daha rahat kullanabiliyor...

21. yüzyılın gençleri ve çocukları,; evlerde, okullarda dijital oyunlar oynuyor, dijital oyun turnuvalarına katılıyor, kodlama dillerini öğreniyor, yapay zeka ve robot tasarımları tasarlanıyor…
 

Tüm bu değişimlerin temel nedeni; bilgiye artık eskisinden daha hızlı ulaşılması, ulaşılan bilgilerin hızla paylaşılması, bilgiden yeni bilgiler üretilmesidir. Yeni çağdaki “hız” kavramının getirmiş olduğu toplumsal yaşam biçimindeki bu değişim ve dönüşümlerde rekabet, fark yaratmak, yaratıcılık öne çıkan temel becerilerdir.

Peki, bu yeni çağa çocuklarımızı nasıl hazırlamalıyız? Ailede ve okulda neler yapılmalı?

Rekabet için fark yaratmak, fark yaratmak için yaratıcı olmak gerekir. Yaratıcı olmak için ne yapmak gerekir o zaman? Uzun bir konu bu aslında... Özetlemeye çalışacağım:

Önce, her çocuğun parmak izi gibi farklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Fiziksel özellikleri dışında kişiliklerinin, beğeni ya da tepkilerinin, hayallerinin, hedeflerinin çok ama çok farklı olduğunu kabul edersek; ailede ve okulda onları genel kalıplarla değerlendirmemek, eğitmemek gerektiği sonucuna varırız...

Genel kalıplar, derken her biri birbirinin aynı olan insanlardan söz ediyorum. Bu zaten mümkün değil ama “eski geleneksel eğitim” (aslında bugün de çok farklı değil)  tek tip insan yetiştirme iddiasıyla; kırarak, bükerek, eğerek çocukların farklılıklarını yok ederek fabrikadan çıkan ürün gibi aynı özelliklere sahip öğrenci yetiştirmeyi hedefliyordu/hedefler... Aynı saç modelleri, aynı kılık ve kıyafet, aynı sıralar, herkese aynı eğitim programı, herkese aynı sorularla testler, sınavlar...

Tüm bunlar “aynı” olma ve “aynı” yapma hedefinden başka ne olabilir? Bu durum daha çok “endüstri toplumundan kalma” biraz da ideolojik yaklaşımla “tek tip toplum” oluşturmak için yapılan bir toplum mühendisliğinin sonucudur maalesef...

  Çocuğun hayata hazırlanmasında en önemli ortamlardan biri olan okullar da (bazıları marketing için) “her çocuğun farklı olduğu” gerçeğini yavaş yavaş kabul etmeye hatta mottolarında bile bunu kullanmaya başlamışlardır. Ancak ironik olan şu: Bu çocukların farklı özelliklerini süreçlere yansıtacak öğrenme programları, bu öğrenme programlarını uygulayacak yeterli ve yetkin miktarda yönetici ve öğretmen yok maalesef... Bu kusur, öğretmen ve yöneticilerin değil kuşkusuz... Ülkemizin hala tek tip eğitim programları devam ediyor; öğretmen yetiştiren fakülteleri de kendilerini güncellemiş değil.

21.Yüzyılda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen hatta dönüşen toplumsal yaşama paralel olarak okulların, eğitimcilerin de kendilerini değiştirmesi, dönüştürmesi gerekiyor. Bunun için yeni öğretmenlerin yetişmesini beklemek yerine, değişimi, dönüşümü, gelişimi fark eden eğitimcilerin hızla kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Bu güncellemeyi, kendilerine “hizmet içi eğitim!” verilmesini beklemeden yapmaları, devletin ve kurumların da bunları özendirici önlemler alması son derece önemlidir.

Özetle; hayatta ne varsa okulda onlar olmalıdır. Bugünün değişim hızını fark edip hızla kendini güncellemeli okullar... Öğrenme yolculuğunu birlikte yapan öğretmenden, anne-babaya kadar tüm öğrenme tarafları, yeni kuşakların öğrenme hızı ve farklılıklarına ayak uydurabilmeli, yolculukta iyi kılavuz olabilmelidirler...

Okullar da yaşama hazırlanan birer atölye gibi çalışmalı, hayattan kopmamalıdır.

Yorumlar