Hz. Hızır, Hz. Musa döneminde yaşayan bir sahabedir. Hz. Hızır, Hadır ismi ile de bilinir. Hızır ismi Arapçadan gelmektedir.

Hz. Hızır’a bir takım ilahi bilgiler ve hikmetler öğretilmiştir. Hz. Musa döneminde yaşamıştır. Hadır ismi ise yeşilliği bol olan demektir.

Hadislerin çoğunda kendisinden Hızır olarak bahsedilmiştir. Bunun yanında bir takım İslami kaynaklarda Hz. Hızır’ın soyundan da bahsedilmektedir. Çoğu kaynakta Hz. İlyas ile Hz. Hızır’ın aynı kişi olduğundan bahsedilir. Ancak bu iki kişi birbirinden farklı kişilerdir. Kutsal kitaplarda Hz. Hızır ismi geçmez. Fakat hadislerde kendisinden bahsedilmektedir.

Hızır Aleyhisselam Görevleri Nelerdir?


Hadisi şeriflerde Hz. Hızır’ın kıyamete kadar yaşayacağı ve çeşitli zamanlarda insanlara görüneceğinden bahsedilmektedir. Hz. Hızır insanlar zor zamanda iken onların Allah’ın izni ile sıkıntılarını gidermektedir.

Gözden kaçırmayın

Torşon nedir? Ne için kullanılır? Evinizden eksik etmeyin... Torşon nedir? Ne için kullanılır? Evinizden eksik etmeyin...

Bir takım kaynaklarda kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal’ın yalanlarını ortaya çıkarmak için kıyamete kadar yaşayacağından bahsedilmektedir. Hz. Hızır’ın Hz. Muhammed zamanında da yaşadığı, Peygamber Efendimiz öldüğü zaman ise Ehl-i Beyt’e gelip taziyede bulunduğu söylenmektedir.


Hz. Hızır insanlara ak sakallı biri gibi ya da bir tanıdığı gibi görünebilmektedir. Hz. Hızır bazen darda olan insanlara yardım etmek için gelirken bazen de onlara bir ilim öğretmek amacı ile gelmektedir. Kur’an-ı Kerimde de Allah (cc) tarafından kendisine bazı özel hikmetler ve ilimler verilen birinden bahsedilmektedir. Bu kişinin Hz. Hızır olduğu alimler tarafından düşünülmektedir.