Doç. Dr. Gül Coşkun Değirmen'in 16 Nisan 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'ndeki köşe yazısıdır.

Kurum kültürünün yerleştirilmesi ve korunması süreci içerisinde ne önemli süreç sosyalizasyon sürecidir. Bu süreçte çalışanlar kültürü anlar, öğrenir ve aktarmaya başlar. Sosyalizasyon süreci karşılaşma öncesi başlar ve karşılaşma sonrasında da devam eder. Çalışanlarınız kültürün en önemli taşıyıcısıdır. Diğer çalışanlara kültürü aktarmada ve kültürün benimsenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptirler.  

Kurum kültürü kurumun hem iç hem de dış çevresi üzerinde etkilidir. Bir birey o kurumda çalışmaya başlamadan hatta çalışma niyetine girmeden bile kurum kültürü hakkında bilgi edinebilir. Örneğin herhangi bir markanın, bir mağazasına alışveriş yapmaya gittiğinizde oradaki tüm çalışanların size ve birbirlerine karşı olan davranışları hatta mağaza ortamı size kurumun kültürel yapısına ilişkin bilgiler sunmaktadır. Bunun yanında, o kurumda çalışmak isteyen, kuruma iş başvurusunda bulunan veya potansiyel çalışan olabilecek bireyler kurum hakkında bilgi sahibi olmak için birçok farklı araştırma yaparlar. Bu kişiler, kurumda çalışanlar ya da daha önce çalışmış olanlar aracılığı ile ya da internet ve sosyal medya üzerinden bilgi edinebilirler. Kurumda iş yapılış şekilleri, kurumun ücret politikası, yükselme olanakları, kurumdaki ek olanaklar, insan ilişkiler, fiziksel ortam vb. birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışır. Bu konular hakkında edindiği bilgiler, kurumda çalışma ya da çalışmama kararında etkili olur. Bu doğrultuda kurumların internet üzerindeki kendisi hakkında bırakılan izleri takip etmesi ve kurum hakkındaki bilgileri güncellemesi, bu bilgilerin birçok farklı hedef kitle için bilgi kaynağı olduğunu unutmaması oldukça önemlidir.

Kurum kültürünün yerleştirilmesi ve korunması süreci bir çalışan için kurumla karşılaşma öncesinde başlamaktadır. Çalışanlar kurum hakkında edindikleri bilgiler çerçevesinde bu kuruma iş başvurusunda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. Alanında uzman ve kurumun kültürüne uygun kişilerin iş başvurusunda bulunmasını sağlamak için, kurum hakkında paylaşılan, konuşulan, yazılı, sözlü ya da görsel ve benzeri birçok bilgi etkili olabilmektedir. Profesyonel yöneticilerin başvurusunu sağlamanın ya da başka kurumlardan yapılacak transferlerin de başarısında kurum kültürünün kişinin beklentilerine uygun olması etkili olmaktadır. Kültür potansiyel çalışanımız olabilecekler ya da çalışanlarımız için çok önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bir çalışan için kurumsal sosyalizasyon sürecinin ilk aşamasının karşılaşma öncesi olduğu unutulmamalıdır.