İletişim, kişilerarası ilişkilerin bir yapı taşı olduğu gibi kurumların da en temel yapıtaşlarından birisi olarak nitelendirilebilir. Yoğun rekabet ortamında ve günümüz koşullarında, tüm kurum ve kuruluşların ayakta kalabilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kâr amacı gütsün ya da gütmesin kurumlar başarılarının büyük bir bölümünü, gerçekleştirdikleri etkin ve etkili iletişime borçludur. Her geçen gün, kurumsal iletişim alanında yapılan çalışmalar artmaktadır. Kurumlarda üretimden pazarlamaya, insan kaynakları süreçlerinden paydaş ilişkilerine birçok noktada iletişim çalışmalarına yer vermektedir. Ancak bu bağlamda önemli olan planlanmış ve profesyonel iletişim yönetimi gerçekleştirmektir.

Hep sorduğum sorulardan birisi kurumlarda iletişimin nereden başladığıdır… Bu kapsamda ilk adım, çalışanlarla olan iletişimin etkin kılınmasıdır. Kurumun en önemli kitlelerinden birisi olan çalışanlar, kurumun birer temsilcisi niteliğindedir. Kurumsal bağlılığı sağlanmış çalışanlar, kurumun diğer hedef kitleleri ile gerçekleştirdikleri iletişim ile olumlu etkiler yaratabilmekte, kuruma maddi ve manevi katkılar sağlamaktadır. Elbette ki kurumsal bakış açısında hedef kitle kavramı, oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Çalışan ilişkileri, müşteri ilişkileri, paydaş iletişimi, tedarikçi ilişkileri, basın kuruluşları ile ilişkiler, sivil toplum örgütleri ile ilişkiler, potansiyel çalışanlara yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar, devlet kurumları ile ilişkiler, finans sağlayıcılar ile ilişkiler, ortak, pay sahibi ve rakiplerle ilişkiler gibi birçok konu bu kapsamda ele alınabilir. Bu grupların her biri ile gerçekleştirilecek iletişim çalışmaları, kurumsal itibar ve başarıya doğrudan etki etmektedir. Bu amaçla birçok kurum, farklı alanlarda iletişim çalışmaları gerçekleştirmekte ve projeler üretmektedir.

Kurumların iletişim çalışmaları yürütebileceği alanlar, kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenebilir. Bu alanlarda örgütsel iletişim, etkinlik yönetimi, gündem yönetimi, kriz iletişim, kültür yönetimi, dijital iletişim, sosyal sorumluluk, marka iletişimi, sponsorluk, reklam, pazarlama vb. konular özelinde projeler hazırlanıp, uygulanabilir. Süreç içerisinde bu konuların her birinin kurumsal çıktılara hizmet etmesi söz konusudur. Özellikle hedef kitlere ve bu çalışma alınlarına bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşılmalıdır. Her ne kadar birbirinden ayrı konu ve içeriklere sahip olan iletişim projeleri, üretilip uygulansa da bu çalışmaların tümü ortak bir sonuca, kurumsal başarıya hizmet etmektedir.

Kurumlarda ortak amaç ve hedef birliği yaratılmasında iletişimin büyük bir rolü bulunmaktadır. Paylaşılan değer, felsefe, inanç ve varsayımlar kurumun kültürel yapısı üzerinde etkili olmakta ve kurum kültürünü oluşturmaktadır. Kültür, her ne kadar kurum içi bir konu gibi görünse de içeriden dışarıya doğru bir yansıma gerçekleştirmekte ve kurumun tüm hedef kitleleri üzerinde kurum hakkında bir algı yaratmaktadır. Bu nedenle kurumlar etkili iletişim gerçekleştirmenin ötesinde ve iletişim süreçlerini tüm hedef kitlelerini göz önüne alarak bütünsel bir bakış açısı içerisinde yönetmelidir.