Hasat işlemi sonrasında 20 cm derinliğe sahip olacak şekilde sonbahar sürümü gerçekleştirilmelidir. Havalanmasını sağlamak ve yağmurdan çok daha fazla yararlanması amacıyla toprak kesekli bir şekilde bırakılmalıdır. Meyilli arazide meyile dik bir sürüm yapılması gerekir. İncir üretiminde ilkbahar mevsiminde toprağın işlenmesi Mart ayında 15 cm derinliğe sahip olacak şekilde yapılır. Ağaç diplerindeki işlenemeyen bölgeler çapalanır. Devamında ise tırmık ve diskaro işlemi gerçekleştirilir. Kurak koşullara sahip bölgelerde nemi tutmak için yüzeysel olarak toprak işlemesi oldukça önemlidir.

Yüksek kaliteye sahip incir elde edebilmek, ağaçların ömrünü uzatmak ve verim artırmak amacıyla budama işlemi yapılması gereken önemli noktalardan biridir. İncir ağaçları budanmazsa ana dalları, devamlı olarak uzunlamasına büyür ve ağacın alt kısımları çıplak kalır. Zayıf gelişmeye sahip devamlı uzamakta olan ana dallar sonucunda ürün yükü ve yaprak ağırlığı taşınamayacak bir duruma gelerek sarkmaya başlar. Ana dalların sarkması toprak işlenmesini de zorlaştırmaktadır. Böylece doğal gelişimlerine bırakılan ve budanmayan ağaçlar, zayıflar ve erken yaşlanırlar. Ürün miktarı ile kalitesinde de düşme görülür. İncir ağaçlarında da diğer meyvelerde olduğu gibi üç tip budama türü bulunmaktadır:
Şekilli budama.
Ürün budama.
Gençleştirme budaması.

Bu budama seçeneklerinden biri ile ağaçlarınızı budayabilir ve daha verimli hale getirebilirsiniz.

İncir yetiştiriciliğinde toprak işlenmesinin önemi

İncir bahçelerinde toprağın devamlı işlenmesi ile birlikte yabani otların önüne geçilmiş olunur. Toprak işlenmesinin amacı ise toprağın havalandırılmasını sağlamak, yağışlardan yararlanabilmek, yabani otları kontrol altına alabilmek ve bahçeleri hasat işlemine hazırlamaktır. İncir bahçelerinin sonbahar mevsiminde bir ve ilkbahar mevsiminde iki olmak üzere senede en az üç kere sürülmesi gerekir. Sonbahar mevsiminde gerçekleştirilen toprak işlenmesi, incir hasadının gerçekleştirilmesinden sonra derinliği 20 cm’yi geçmemek üzere yapılmaktadır. Bu işlemin amacı ise toprağın havalanmasını sağlamak, bazı hastalık ve zararlara neden olabilecek bitki artıklarını toprağa gömmek ve toprağı kabartarak kışın oluşacak yağışlardan  yarar sağlamak için ortamı hazırlamaktır. İlkbahar mevsiminde gerçekleştirilen toprağın işlenmesi işlemi; ağaçların daha sağlıklı olması, toprağın havalanması ve mevsim yağışlarından yararlanılmasının yanı sıra kışın yetişen yabancı otların da ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu işlemler sayesinde hasat zamanında toplama işlemini daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.