21.01.2017, 07:40

İnek doğurduktan sonra


İnekdoğduktan sonra bir buzağımız ve alabileceğimiz bolca sütümüzoluyor. Bize de 3 büyük görev düşüyor. Yeni doğan yavrumuzucanlı tutmak, süt miktarını en üst seviyeye yani pik seviyesineçıkarmak ve uzun süre yüksek seviyede tutmak, ineği tekrar gebebırakabilmek.

Ancak;bu konuların biri, ikisi veya hepsinin eksik kaldığı çok sayıdasüt sığırcılığı işletmesi var. Üç önemli görevin tümütam olarak yapılabilmişse işletme başarılı bir şekildeyönetilmektedir. Üç önemli görevden bazıları yerinegetirilememiş ise başarısızlık söz konusudur. Başarınınanahtarı "SürüYönetimi" uygulamalarıdır.

Buzağınınyaşatılması için anneye aşı, doğumdan sonra buzağıya derhalantiserum uygulanması şarttır. Göbeğin temizlenip dezenfekteedilmesi, ağız sütünün içirilmesi ihmal edilmemelidir.

Sağlıklıbüyütme konusunda yapılan en önemli hata ise sütten kesme dönemistresinin atlatılamaması, buzağının zatürreye (pneumoni)yakalanmasıdır.

Sütmiktarı doğumu takiben artar. Bu arada inek bir miktar canlıağırlık kaybeder. Canlı ağırlık kaybının kabul edilebilirbir seviyede kalması en önemli arzumuzdur.

Beşinci günde sağılansüt miktarının üzerine düvelerde 18 kg, ineklerde ise 12-13 kgeklenmesiyle çıkacak olan rakama "pikseviyesi" adıverilir.

Bumiktara ulaşamayan inekler veya düveler olursa, yine birbaşarısızlık söz konusudur. Çünkü beklenen pik seviyesibudur. Beklenene ulaşamadığımız zaman bir metabolik problem, birbesleme hatası, enerji ve protein eksikliği, dengesizlik olduğuortadadır. Düzeltilmesi yoluna gidilmelidir.

İnekler,her şey yolundaysa, doğumu takip eden 22 inci günde kızgınlıkgösterebilirler. Tohumlama için değil, ama bilgi olarak bukızgınlığın takip edilmesi ve saptanması şarttır.


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@