Elif Önçek Akbulut'un 20 Mayıs 2022 tarihli Yenigün Gazetesi'ndeki köşe yazısıdır.

Lider, içinde bulunduğu grubu bir fikir veya amaç etrafında toplayabilen, söylemleri ile kendisine ve hedefe yönelik güven temelli güçlü bir inanç oluşturabilen ve belki de en önemlisi, bu inancın eyleme geçmesini başarabilen kişidir. 

“Önder” kelimesiyle Türkçe”de karşılık bulan “Lider”; ilham ve heyecan verici fikirlere sahip olmanın yanı sıra, ikna edici, iddialı ve mutlaka gerçekçi olmalı ki beraberindeki kitleyi hedef doğrultusunda yönlendirebilsin.

Etkili dinleme becerileri sayesinde grubun bütünü ile açık iletişim kurabilen, hakkaniyetli davranışları ile adalet anlayışından şüphe duyulmayacak, hep bir adım ötesini gören vizyoner fikirleri paylaşan, cesur ve kararlı kişilerdir liderler.

Kişinin hangi liderlik vasıflarına sahip olduğuna bağlı olarak şekillenen birçok liderlik türünden bahsetmek mümkün. Kitlenin yapısına bağlı olarak, olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilen liderlik türleri de var tabi ki. Söz gelimi; yönetim becerileri zayıf fakat hitabet becerileri ve kararlı davranışlarıyla kitleleri peşinden sürükleyebilecek tarzda liderlerle karşılaşabileceğimiz gibi, etkili iletişime ve işbirliğine önem veren, gruba ve grup üyelerine hizmet etmeye adanmış bir yaklaşımla kitlelere hareket kazandıran liderleri de görüyoruz.

İşletmelerdeki liderlik bakış açısı ise kurucusundan en alt yöneticisine kadar sinerjik bir yaklaşımla ilerler. Çünkü kurucu lider, liderlik anlayışıyla kendine has farklar yaratarak, benzersiz bir şekilde işletmeyi konumlandırır. Bu sayede, işletmeye katılan her yeni çalışan, değerlerine inandığı bu liderin önderliğinde daha yüksek bir motivasyonla çalışır ve içinde yer aldığı grupla özdeşleşir, kendini ait hisseder.

İnsan Kaynakları departmanları da kurucu ve üst düzey yöneticilerden stratejik yönetim kararlarıyla şekillendirilmiş olarak aldığı bu temel liderlik vizyonunu tüm çalışanlara aktarır.

Yetenek ve becerileri sonsuz olasılıklarla değiştirmenin ve dönüştürmenin mümkün olduğu, en kıymetli “kaynağın” çalışanlar olduğu bilincindeki liderlik stratejileriyle desteklendiğinde, insan kaynakları departmanlarının, ilk kurucunun vizyoner liderlik temellerinin bekçisi olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

İşletmenin liderlik tarzı, insan kaynakları yönetim fonksiyonlarının tamamına etki edecektir.

Liderlik tarzının doğru yansıtılması;

İnsan Kaynakları planlaması sürecinde, analiz yeteneğini sürdürülebilirliği arttırırken, işletme içi belirsizlik oranını azaltacak;

İşe alım sürecinde, işletmenin performansını ve rekabet edebilme yeteneğini arttırırken, işletme içi karmaşayı ve maliyeti azaltacak;

İş analizi sürecinde, süreç yönetimini kolaylaştırdığı gibi, motivasyonu arttıracak ve hata payını azaltacak;

Ücret yönetimi sürecinde, çalışanların kendilerine olan güvenlerini, verimliliklerini ve bağlılıklarını arttırarak, sürdürülebilirliği destekleyecek;

Eğitim sürecinde, örgüte bağlılığın artması, beceri ve yetenekler eksilmeleri açısından oluşabilecek riskleri azaltacak;

Kariyer yönetimi sürecinde, işletmenin rekabet üstünlüğünü arttırırken, değişime ayak uydurma hızının ve stres düzeyinin daha doğru bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.