17.01.2020, 07:25

İnsandan uzun yaşayan var mı?

Ömür nedir, ömür deyince insan neyi anlar bir düşünelim.Her halde ömür deyince, insanın yaşam süresini anlarız.

Ömür nedir, ömür deyince insan neyi anlar bir düşünelim.Her halde ömür deyince, insanın yaşam süresini anlarız. Daha değişik bir ifade ile söylersek, kişinin hayatta  ne kadar  kalacağını anlarız. İşte bugün Allah nasip ederse, bir Allah vergisi olan o ömür üzerinde duracağız. Bu konuda bilim adamları neler söylüyorlar, Semavi kitaplarda insan ömrü ile ilgili bildiriler var mı? Kuran’da bu bahis geçer mi?Bugüne kadar Dünyada  en fazla yaşayan kimdir.Diğer canlıları inceleyen bilimlerde, insan dışındaki canlıların ömürleri nerelerdedir? İnsandan daha fazla yaşayan canlı var mı  gibi ömürle ilgili konular üzerinde duracağız. 
 
DÜNYADA  EN ÇOK 
YAŞAYAN İNSAN KİMDİR?

   
  Dünyada bugüne kadar en çok yaşayan insan olarak yukarıdaki resimde görülen Jeanne Calment ismindeki kadın gösterilir. Bir de ülkemizde, Siirt doğumlu Zaro Ağa’dan bahsedilir. Ancak Zaro Ağa'nın yaş süresinde, ihtilaflar olduğu görülüyor. Kimisi 160 derken kimisi 157, kimisi de 130 yaşına kadar yaşadı diyor. Onun için Dünya yaş literatüründe Jeanne kadar geçmiyor. Çünkü ihtilaflı görülüyor.
  Jeanne Calment, 122 yıl  yaşadıktan sonra 20 yıl önce vefat  ediyor. Zaro Ağa 1934 yılında İstanbul’da vefat ediyor. İşte ömür dediğimizden anlayacağımız, Jeanne Calment’in, Zaro Ağa’nın  yaşadığı  ömür süresi gibi  bir yaşam süresi anlaşılmalıdır.
  Yazımızda, dünyada gelinebilen son yaş üzerinde duracağımız gibi, şu anda dünyada ve ülkemizde  ortalama yaş sınırı nerelerdedir ona da bakacağız. Diğer üzerinde duracağımız bir konu da, İslam dinindeki Allah tarafından tayin edilen yaş, düzgün beslenme, hareketlilik ve vitamin takviyesi gibi yollarla uzatılabilir mi, ona bakacağız.

BİLİM ADAMLARININ İNSAN 
ÖMRÜ HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARI

  
  Bilim adamları, ölümsüzlük mümkün mü veya en azından insan ömrünü uzatmak mümkün mü konularında hummalı bir çalışma içindedir. Ancak bu konu ile ilgili çalışmalar sonucunda dünyada 122 yaşını aşan bir kişi görülmediği için bu durum göz önüne alınarak İnsanın 122 yaşından daha fazla yaşaması mümkün görülmemektedir. İnsan ömrünün daha  fazlaca uzatılmasının mümkün olmadığında, bilim adamları arasında bir mutabakat vardır.Tabi ki halen ömür uzatması konusunda çalışanlar da var. Ama doğa yapısının ve insan hücrelerinin insana daha fazla yaşama  imkanı vermediği konusunda genel bir  kanaat hakimdir.
  Bu sebeple insanlar yaş uzatmaktan çok, insan yaş ortalamasının yükseltilmesi konusunda  çalışmalar yapmaktadırlar. Bilim adamlarının vardığı sonuç budur.

SEMAVİ DİNLERDE İNSAN 
ÖMRÜ İLE İLGİLİ BİLGİLER

  Semavi dinlerden Musevilikle Hıristiyanlıkta insan ömrü ile ilgili olarak verilen bilgiler vardır. Tevrat’ta Tufan bölümünün 6. ayetinde Rableri (Tanrıları)  “Benim insanlara verdiğim ruh, onlarda ebedi kalıcı değildir. En fazla 120 yıl kalabilir. Sonra bana döner” diyerek  İnsanların en fazla 120 yıl yaşayabileceğini bildirmektedir. Diğer bir ayetinde de insanların hak ettiği yaşın 120 olduğu açıklanmaktadır. Benzer ifadeler İncil’de de vardır. Kuran’da bu tür açıklamaya benzer  kesin bir ifade bulunmamaktadır. Ancak belki bir yorumla belli bir  fikre varılabilir.
  Tevrat’ta, İncil de ve Kuran-ı Kerim de, bunlar dışında bazı peygamberlerin uzun yaşadığı  bilgisi de vardır. Mesela kitabımız Kuran’da Hz. Nuh’un 950 yıl yaşadığı  Ankebut  Suresi  14 ve 15. ayetlerinde “Andolsun biz Nuh’u kendi kavmine (Elçi olarak) gönderdik. Nuh da kavmi içinde, bin seneden 50 yıl eksik olarak yaşadı” bilgisi verilmekte ve Hz. Nuh’un bir Allah vergisi olarak ve istisna bir hal  üzerine 950 yıl yaşadığı bildirilmektedir.
  Hz. Nuh’un Tevrat ve İncil’ e göre de 950 yıl yaşadığı bilgisi vardır. Tevrat ve İncil’e göre (eski ve yeni Ahit) Hz. Âdem 930 sene (Tekvin-5), Hz. Şid 912 yıl (Tekvin-8) yaşadığı, Hz. İdris’in ise, 365 yıl yaşadıktan sonra göğe çekildiği veya  dünyanın bir başka boyutuna alındığı bilgisi verilmektedir.
  Ancak bu konularda günümüzdeki bazı İslam bilim adamları, Peygamberlerin yaşadığı gösterilen o yılların, Maya Takvimi, Bahailik takvim gibi o zaman için geçerli olan takvimlere göre   bilgilendirilme yapıldığı bilgisi verilerek, o tarihlerde bir ayın bir sene gibi düşünüldüğü takvimler olmuştur iddiasını dillendirirler. Bu görüş sahiplerine göre, Hz. Nuh’un 950 ay, Hz. Adem’in  930 ay  yaşamış olabilir ki o da 79 ve 77 yaşlara tekabül eder derler. Esas iddialarını,yeryüzünde bir demirin bile açık havada 950 yıl veya 930 yıl varlığını, yaşamın sürdürmesinin  mümkün olmadığının görüşüne dayandırırlar. Ama tabi bunlar birer teoriden daha ileri giden görüşler değildir. Çünkü İspatı  yapılamayan  iddialardan öteye geçememektedir. İkincisi bir Mümin Kur'an ne diyorsa ona inanmak durumundadır. O bakımdan Kur'an 950 yıl yaşadı diyorsa bizler de “Amenna,saddakna” deriz.

KURAN’DA GEÇEN KADR SURESİ  VE
BİN AY  İFADESİNİN  YORUMLANMASI

  Kuran-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadr Suresin de C. Allah, “Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik.(Kadr-1) siz bilir misiniz Kadir Gecesi nedir?(Kadr-2) “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”(Kadr-3) buyurularak, Allah tarafından bir bin ay ifadesi kullanılmaktadır. Herkes bilir ve kabul eder ki C. Hak, gelişi güzel bir laf etmez. O, Mala yağni değildir. Öyleyse şu yorumu yapabiliriz. Allah-ü Teâla, “Bin aydan daha hayırlıdır” ifadesi ile Allah-ü âlem, bir Müminin gelebileceği ortalama yaşı işaret etmektedir. Bir yıl 12 ay olduğuna göre, bin ayı 12'ye bölersek, 83.333 gibi bir  senenin ortaya çıktığını görürüz. 83.333 yıl küsürlerini  tama iblağ edersek ortaya 84 yıl gibi bir yaşın çıktığına şahit oluruz.
  Allah’ın affına sığınarak ve Allah-ü âlem diyerek Acizane benim bu konudaki yorumum, C. Hak, normal şartlarda Müminlerin, 84 yaşına kadar gelebileceklerini,daha doğrusu, Müminlerdeki  ortalama yaşın  84 olduğuna  işaret etmektedir.
  Kısacası, Allah tarafından verilen insan ömrü ile ilgili olarak ilim adamlarının, Tevrat,İncil ve Kuran-i Kerimin verdiği bilgiler bunlar olmaktadır.

 

İnsandan daha uzun
yaşayan canlı var mı?
  

  Yaratan her canlıyı belli bir yaşam süresi içinde halk etmiş. Kimisi uzun yaşarken kimisi kısa hatta çok çok kısa yaşamaktadır. Bilimsel verilere dayanan internet ortamındaki  edinilen bilgilere göre  genelde  canlıların  azami ömür süreleri şöyle görünüyor. Sivrisinek  5 ila 13 gün, bal arısı 48-50 gün, kraliçe arı  5 yıl, fare 4 yıl, tavşan 9 yıl, köpek  8 ila 13 yıl,  kedi 16 yıl, tilki 15 yıl, kaplan 23 yıl, aslan 35 yıl, timsah 45 yıl, deve 50 yıl, balina 90 yıl, sazan balığı 100 yıl, kaplumbağa 180 ila 200 yıl arası, midye 410 yıl, deniz anası ölümsüz kabul ediliyor ama öldürülüyor veya yeniyor dolayısı ile en az 400 yıl yaşadığı kabul ediliyor.
  Bilim adamlarının yaptığı araştırmalardan suda yaşayan balina, midye, kızıl kestane, yılan ve  deniz anası gibi bazı su mahlukatının 200 yılı aşkın yaşam süreleri olduğundan bahsedilir. Özellikle deniz anasının öldürülmese, yenilmese  devamlı yaşayabileceği veya en azından 400 yıl yaşayabileceği kayıtlarda geçiyor.
  Öyleyse şunu söyleyebiliriz. İnsandan çok daha fazla yaşayan hayvanlar vardır. Bunların  güzel örneği de herkesin tanıdığı kaplumbağalardır. 

Yorumlar