09.04.2016, 21:00

Irkçılık hortladı...

Bir halkın, bir grup insanın diğer halk ya da insanlardan farkı var mı?

Veya şöyle söyleyeyim.

Bir halkın, bir grup insanın diğer halk ya da insanlardan farklı olması demek üstün mü olması demek?

Fiziksel, biyolojik, kültürel, ırksal, ülkesel farklar var evet, ancak farklara dayanarak daha güçlü ve yüksek olma hedefi edinmek mi gerekir?

Peki, üstünlük ‘ata’dan mı gelir, biyolojik farklılıktan mı doğar?

Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biten başka özgürlükler midir farkı kılan?

Peki ‘ırkçılık’ adında uygulanan nedir?

Hazımsızlık mı, nefret mi, kompleks yüklü olmak mı?

*

İnsanoğlunun farklı ırklara ayrılması, genetik farklılıklar, kültürel ayrımlar, ülkesel ananeler, dinsel inanışlar çok uzun zamandır insanları biribirinden kopardı ne yazık ki.

Ve bu kopma korku ile perçinlendi.

Nefret ile tetiklendi.

Ve insana özgü olan ırkçılık beslendi de beslendi.

Tarihte ‘yıkılan yürekler’ olarak da acı sayfalarda yerini aldı.

*

 

Kültürel ve ahlaki farklılıklar neticesinde çeşitli varsayımlar üzerine kurulan ırkçılığı umursamamak yanlıştır.

Umursamamak kabullenmektir.

Kandırmak ve kandırılmaktır.

Farklıyız başka, ayrıyız başkadır.

Diyebilir misiniz ki bir gün ‘üstünlük’ yok.

İşte tüm mesele burada biter.

*

İnsanları türlü türlü kategoriye ayır...

Kötü zihniyeti yay...

Savaş...

Ten rengini, dinini, dilini sorgula....

Fark etme...

Hep yaratıcıyı arka plana it sonra de ki; ‘Ben üstünüm’.

Ortaya çıkan nedir?

Korkudur...

Paranoyadır...

Terörizm nedeniyle dünyada tırmanan ırkçılıktır...

*

Birbirlerinden ayrılan çeşitli insan ırkları var mı, var?

Dinler var mı, var?

Hükmetmek var mı, var?

Savaşlar var mı, o da var?

Ama sevgi de var...

İnanç da var, güvenmekte...

*

Güvensiz toplumda yaşamak azap verir.

Peki insanoğlu doğal habitatın özelliklerini aldığına göre, bu üstünlük anlayışı neden ve nereden hortladı?
Dünyamız gibi kalabalık bir eko sistemde evrimine devam eden insanlar, bir çok özelliği bölgelerine göre geliştirir ve geliştirecektir. Zihinse zihin, bedense beden gelişir. Ruhsa ruh.

Bir üstünlük ve bir altta olma hali ‘doğal habitat’a ters olduğu gibi gelişen bilince de terstir.

Demek ki insanoğlu gelişen bilinçte değil, hala ilkel güdülerin esiri...

*

 

Globalizasyonun sonucu keşifler artınca sonra da sanayi devrimi kapıyı çalınca devletler büyüdü. Büyüdü ama çapta. İçte ise hayaller küçülüp, sevgi yok edilip ırkçılık büyüdü.

Etnik köken büyümekle de kalmadı silah yönünden de zenginleşen devleri besledi.

Bol bol zenginleşenler yüzünden değil midir savaşlar, patlamalar, terörist eylemler?

Zamanında sömüren ülkeler var idiyse, şimdi yok mu? 

Etnik köken ve din ayırışımı ile beslenenler yok mu?

Göçten yararlananlar, zayıfı ezenler yok mu?
Şimdilerde üstün ırk diye övünenler göçmen sorunları ile yüzleşmiyorlar mı?

*

Irkçılık başkasının omuzlarına çıkmak olmamalı ki zaten anlamı bu.

Zayıfı ezerek kendini daha yüksekte görmek, olmamalı, ancak durum bu.
İmtiyaz kazanmak olmamalı, maalesef imtiyaz gırla.

İdeoloji uğruna ölüm olmamalı, ama ölümler her gün..

Din ile hükmetmek olmamalı, ne yazık ki dünyanın bir çok devleti böyle.

Ne zaman ‘tam eşitlik’ kimlikte, etnikte, dilde, dinde bir olacak layıkıyla, o zaman konuşalım ayrışımı tekrar.

‘Bu dünyada öyle şeyler oluyor ki, Tanrı'nın neden izin verdiğini merak ediyorum.’ Bu bir film repliğidir. Ve dünyada olan da şu an için galiba kaos...

Sözün kısası:

Irkçılık ne yazık ki  karşı ırkçılık ile çözülmez.

Lütfen, yüzyıllardır insanlığa bulaşmış ‘en büyük hastalık’ olan ırkçılıktan, bu kara lekeden uzak duralım.

 

 

 

Dip notlar;

 

Cinsiyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık nedir?

 

Hep diğerisinizdir bu süreçte.

Ötekisinizdir.

Mükemmel değilsinizdir.

Özgür değilsinizdir.

Barış için savaşılacak ve yok edilecek tarafsınızdır.

Kadınsan, erkek tarafından öteki olursun.

Bir dine mensupsan, diğer din seni öteki yapar.

Beyaz isen, siyah, siyah isen beyaz ötekidir.

Özgür isen, tutsak ötekidir.

Zengin isen, fakir ötekidir.

Veya fakir isen, zengin ötekidir.

Bu ötekileştirme politikasının sonucu güçtür.

Kontrolsüz güç.

Dünyanın her yerinde oluşan kontrolsüz güç.

Bu güç ise kimliktir.

Tarihin derinlerinde hep ‘kimlik savaşı’ olmuştur. Avrupa kendinden olmayana, Hristiyan İslam'a, İslam Hristiyan'a, Yahudi Hristiyan'a, beyaz zenciye, zenci beyaza, afgan bangledeşliye, doğu batıya, batı doğuya , güçlü güçsüze, zengin fakire derken sürer gider bu karmaşa.

Ezen ve ezilen varsa şayet, hep ırkçılıkta türeyecektir.

Güç varsa tükenmeyen, ayrımcılıkta bitmeyecektir.

 

 

Dinimizde yeri nedir?

 

İslamiyet ırkçılığı kesin ve açık bir şekilde yasaklamıştır. Ret etmiştir...

Bu konu da Kur'an-ı Kerim'de ayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamberimizin hadis-i şerifleri de mevcuttur.

Ancak araştırmadan yoksunlar bu dini barış dininden çıkarmak niyetindeler.

 

 

Önce kendini çizgini uzat...

 

Öğretmen sınıftaki zeki fakat kıskanç öğrenciye:
– “Niçin arkadaşlarını çekemiyor, onların yaptıklarını bozup kavga ediyorsun?” diye sordu.
Öğrenci, bir süre düşündükten sonra,
– “Çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum” dedi. “En iyi ben olmalıyım.”
Öğretmen, masasından kalktı, eline bir parça tebeşir aldı ve yere 15 cm uzunluğunda bir çizgi çekti, kıskanç öğrenciye bakarak,
– “Bu çizgiyi nasıl kısaltırsın?” dedi.
Öğrenci bir süre bu çizgiyi inceleyip içinde çizgiyi birçok parçaya bölmek de olan birkaç yanıt verdi.

Öğretmen, yanıtları kabul etmedi ve yere ilkinden daha uzun bir çizgi çekti.
– “Şimdi birinci çizgi nasıl görünüyor?” diye sordu.
Öğrenci utana sıkıla,
– “Daha kısa” diyerek başını öne eğdi.

Öğretmen bu yanıt üzerine öğrencisine unutmaması gereken şu öğüdünü verdi:

Bilgini ve yeteneklerini artırarak kendi çizgini uzatman, rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha iyidir…

 

 

Fıkra;

Bir Bektaşi, merkebine odun yükleyip şehre gelirken karşıdan tüccar kılıklı iki adam peyda olarak: "Şu zındıkla alay edelim!" diye Bektaşi'ye yanaşıp selam verince Bektaşi de durur, merkebi de.

Tüccarlar işaretle:

- Bu eşeğin ne düşünüyor?

Bektaşi:

- Odun taşımaktan yorgun düştü de, artık kasabada ticaret etmeyi düşünüyor!

 

Günün sözü;

Zenginlik, dünya köleliğinden âzâd olmaktır…Hasan-ı Basri
 

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@