Bir şeyi ısıttığınızda sıcaklığının yükseldiğini fark edersiniz. Bu size ısı ve sıcaklığın aynı şey olduğunu düşündürebilir.

Bu yanılgı nedeniyle ısı ve sıcaklık kavramları çoğunlukla birbirleri yerine kullanılır. İki kavram birbiriyle ilişkili olsa da aynı değildir. Bu nedenle iki kavram arasındaki farklı bilmek çok önemlidir.

Bir şeyi ısıttığınızda sıcaklığının yükseldiğini fark edersiniz. Bu size ısı ve sıcaklığın aynı şey olduğunu düşündürebilir. Bu yanılgı nedeniyle ısı ve sıcaklık kavramları çoğunlukla birbirleri yerine kullanılır. İki kavram birbiriyle ilişkili olsa da aynı değildir. Bu nedenle iki kavram arasındaki farklı bilmek çok önemlidir.

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu ile iletişimi koptu

Isı, bir nesnenin sahip olduğu toplam enerji miktarının ölçüsüdür. Isı enerjisinin birimi Joule‘dür ve Kalorimetre adındaki cihazlar yardımıyla ölçülebilir. Isı, matematiksel denklemlerde Q harfi ile gösterilir.

İnsan vücudu üzerinden bir örnekle açıklamak gerekirse, vücuttaki atomiyon ve molekül gibi küçük parçacıklar sürekli olarak hareket halindedir ve bu tür parçacıkların hareketi vücudun toplam ısı enerjisini oluşturur.

Sıcaklık ise nesnenin ısı yoğunluğunu ifade eder. Sıcaklık nesnedeki ortalama enerjinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık, ısının alt kümesidir ve ısı miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sıcaklığın birimi Kelvin, Celcius ve Fahrenhayt‘tır. Sıcaklığı ölçmek için Termometre kullanılır. Sıcaklık, matematiksel denklemlerde T harfi ile gösterilir.

Isıiş yapma kabiliyetine sahiptir. Sıcaklık ise yalnızca ısı derecesini ölçmek için kullanılır. Isı, bir nesnedeki moleküllerin içerdiği toplam kinetik ve potansiyel enerjidir. Sıcaklık ise nesneden bulunan moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir.

Sıcaklığı artıracak veya azaltacak olan şey ısıdır. Isı artarsa sıcaklık yükselir, azalırsa sıcaklık düşer. Daha yüksek sıcaklık, moleküllerin daha fazla enerji ile hareket ettiği anlamına gelir.

Isı enerjisi, nesnedeki parçacıkların sayısınaboyutunakütlesinetürüne ve hızına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sıcaklık ise nesnenin boyutuna veya türüne bağlı değildir. Aynı sıcaklıktaki iki cisim farklı miktarlarda ısı enerjisi içerebilir. Örneğin; bir bardak suyun sıcaklığı, büyük bir depondaki suyun sıcaklığı ile aynı olabilir. Diğer bir taraftan; su deposu çok daha fazla su barındırdığından daha fazla ısıya sahiptir.

Isı enerjisi, sıcaklıktaki farklılık nedeniyle bir nesneden diğerine geçebilir. Aynı sıcaklığa sahip iki nesne birbirine temas ettirildiğinde bir enerji transferi olmayacaktır. Çünkü nesnelerdeki parçacıkların ortalama enerjileri aynıdır. Bir nesnenin sıcaklığı diğerinden daha yüksekse, her iki nesne aynı sıcaklığa ulaşana kadar sıcak olandan soğuk olana bir enerji transferi gerçekleşir.