21.02.2020, 07:46

İslâm Dininde Mübarek Gün Ve Geceler

İslam Dininde   üç aylar dediğimiz  Recep,Şaban ve Ramazan Ayları mübarek aylar olarak kabul edilir.

İslam Dininde   üç aylar dediğimiz  Recep,Şaban ve Ramazan Ayları mübarek aylar olarak kabul edilir.Kameri aylar içinde yer alan Recep Şaban ve Ramazan Ayları,miladi takvimi uygulayanlar için,yani bizim için  her sene aynı günlere ve aynı mevsimlere  denk gelmez. Her sene  10 gün 8 saat erken gelir ve dolayısı ile  bu aylar, bütün mevsimleri dolaşır.Küçük bir örnek verirsek, Mesela Ramazan ayı   yaz mevsiminde tutulduğu gibi, zaman geçtikçe,araya yıllar girdikçe  sonbahar mevsiminde de kış mevsiminde de tutulur. Her 32 ve 33 yılda bir, aynı güne,aynı mevsime rastlar.Bu,kutsal sayılan  üç ayların, Kamer ayı ile ilgili olmasından kaynaklanmaktadır.
    1).İslam Dinindeki Mübarek sayılan bu üç ayların Mübarek olarak görülmesinin önemli sebepleri vardır.Öncelikle söyleyeceğimiz,Peygamberimizin Hadis-i Şerifinde de belirttiği gibi, Üç Ayları Mübarek Aylar olarak göstermesidir. “Recep Allah’ın ayı,Şaban benim ayım, Ramazan da Ümmetimin ayıdır” buyuran Peygamberim, diğer bir Hadisinde de  “Ey Allah’ım! Recep ve Şaban Aylarını bize mübarek kıl.
Bizi de Ramazan Ayına kavuştur ya rabbi!” buyurarak Üç Ayların önemini ve bu mübarek aylara değer verilmesi gerektiğini bildirmiştir.Bu ayların mübarek sayılmasının birinci sebebi Peygamberimizin bu işareti vermesidir.
    2). İkinci önemli sebebi ise,Recep Ayının,haram aylardan birisi olmasındandır.Yani Recep Ayının, Kuran’da kan dökmenin, kavga etmenin, insanlara bilerek kötülük yapmanın yasaklandığı  aylardan birisi olmasındandır. Yani Allah tarafından  sevgi ayı olarak ilan edilen,Mübarek sayılan bir aydır.Üç Ayların mübarek sayılmasının bir sebebi de budur.
    3). Üçüncü bir sebep de, bu Mübarek Aylarda Allah’ın Rahmetinin,Merhametinin,af ve mağfiretinin çok büyük oranda yer yüzüne,insanlara indirilmiş olmasındandır.C.Allah kullarının, rahmetinden bol bol yararlanması için bu aylarda af ve mağfiretini sonsuzlaştırmıştır.Bu da Bu ayların Mübarek sayılmasının bir sebebi sayılır.
    4). İslam Dinindeki sekiz Mübarek gün ve gecenin altısının bu aylar içinde olması da üç Ayların mübarekliğini artıran sebeplerdendir.Bunlardan Regaip,Miraç,Beraat ve Kadir gecesi gibi dört kandil gecesi bu aylar içindeyken, Ramazan arifesi  ile Ramazan Bayram günü ve Cuma günü de bu aylar içinde bulunmaktadır.Tekrarlarsak, demek ki sekiz mübarek gün ve gecenin  dört kandil ve iki mübarek günü bu aylar içinde olduğundan da Üç Ayların  Mübarekliği daha da artmaktadır.
    5). Üç Ayların Mübarek aylar olarak sayılmasının Beşinci ve çok çok önemli bir sebebi de,Recep Şaban Aylarının, ayların en hayırlısı ve en mübareği olan Ramazan Ayının yaklaştığını haber vermeleridir. Adeta,Ramazan geliyor hazırlanın demektedirler. Bu da,  bu ayları mübarek kılan nedenlerdendir.

ÜÇAYLARDA YAPILACAK İBADETLER 
    Üç Ayların özel kendine mahsus ibadetleri yoktur. Ancak Allah’ın af ve mağfireti ile,Rahmet ve merhametinin çok bol olduğu aylar olduğu için bu aylarda Allah’a bol bol zikirde bulunmak,Allah’ı anmak ve O’nun sonsuz rahmetinden faydalanabilmek için ne yapılması gerekiyorsa onları yapmak şart oluyor.İnsanlar Bu aylarda sadece Ahretini kazanmak için veya varsa günahları onları affettirebilmek için zikir ve ibadette bulunacak değillerdir. Ahreti kazanmanın, günahları affettirmenin yanı sıra,eğer Dünyada sıkıntıları varsa,onların giderilmesini de Allah’tan istemelidir.Mesela,Hastası vardır, şifa dileyecektir.Eşi iyi bir işe girecektir.Ya da Çocuğunun  iyi bir okula girmesini isteyecektir.Yani bu örneklerde olduğu gibi kişilerin dünyalık istek ve arzuları da olabilecektir.Bu Mübarek aylarda yapılacak dualar sadece Ahretini kazanmak için değil,Dünyasını da kazanmak için  yapılabilecektir.
    Yukarıda da belirttiğimiz gibi  bu ayların kendine has özel bir ibadeti yoktur.Ama C.Hak’kın af ve mağfiretinin bol olduğu aylar olduğu için  Müslümanlar,bu ayı bir fırsat ayı olarak  görüp değerlendirmelidir-
ler. Bu konuda nasıl bir ibadet yapılacağını düşünen Müslümanlar için tabi ki Peygamberimiz güzel bir örnektir.O bakımdan Peygamberimiz, üç aylara girildiği zaman neler yaptığına nasıl bir ibadet içinde olduğuna bakmamız yeterli olacaktır.
Sevgili Peygamberimiz Üç Aylara girdiği zaman,çok sık bir şekilde nafile orucu tuttuğu ve nafile namazı kıldığı bilinmektedir.Hatta H.z.Aişe ve İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre  “Peygamberimiz Recep Ayında o kadar çok nafile orucu tutardı ki, hiç iftar etmeyecek sanırdık.Bazen de Recep Ayında oruca o kadar ara verirdi ki  hiç oruç tutmayacak sanırdık.”(İbni Abbas) Yine Peygamberimiz bir Hadis-i Şerifinde, “Recep ayının başında ortasında ve sonunda  tutulacak 3 günlük oruç, Allah katında İnsanların bütün günahlarının affını sağlayacak kadar kişiye fayda sağlayacak ibadetlerdendir.” buyurarak Recep Ayında tutulacak orucun önem ve ehemmiyetini bildirmektedir.
    Demek ki kişi elinden geldiğince bildiği duaları okuyacak,nafile oruç ve nafile namaz kılmaya çalışacaktır.Tövbe ve istiğfar yanı sıra  Kuran Okumayı da unutmayacaktır.Elbette ki bunların ecrini de C. Allah o kuluna  verecektir inşallah.

ÜÇ AYLARDAKİ MÜBAREK GÜNLER
İslâm Dininde mübarek görülen gün ve geceler vardır. Müminler bu gün ve gecelere çok önem ve değer verirler. Bunlar, Müminlerin ailecek ve toplum halinde kutladıkları gün ve gecelerdir.Müminler bu gün ve geceler için önceden hazırlık yaparlar ve bu gün ve geceleri sevinçle karşılarlar. O gün ve gecelerde toplu halde kutlamalar yapabilmeleri için de daha çok camilere koşarlar. Camileri dolduran Müslümanlar,toplu halde ve sosyal kaynaşmayı,sosyal barışı da sağlayarak o geceleri bir bayram havasına çevirirler.
    Bu Mübarek gün ve gecelerin sayısı nedir diye  düşünürsek,İslâm âlemine yerleşen ve bugün canlı bir şekilde kutlanan, canlı bir şekilde yaşanan 8 gün ve gecenin var olduğunu görürüz. Bu 8 gün ve gecenin üçü, gün olarak geçer. Cuma günü,  Arefe ve Bayram günü, Aşure günü olmak üzere. Beşi de kandil olarak andığımız kutsal gecelerimizdir. Regaib, Mirac, Beraat, Mevlid ve Kadir gecesi olmak üzere. Biz bu gün ve gecelerin aklımızda daha iyi kalması için maddeleyerek toplu halde ve tarihleri ile birlikte tekrarlarsak herhalde daha iyi anlaşılacaktır. Bu sene içinde kutlayacağımız kandil geceleri ile Mübarek günleri şu sıraya göre kutlayacağız inşallah.

1) Regaib Kandili: 27 Şubat gününü 28 Şubat  gününe bağlayan gece kutlanacaktır. 2).Miraç Kandili: 21 martı 22 marta bağlayan gece kutlanacaktır. 3).Berat Kandili, 7 nisanı 8  nisana bağlayan gece kutlanacaktır. 4). Kadir gecesi,19 Mayısı 20 Mayısa bağlayan gece kutlanacaktır. 5).Arife ve bayramlara gelince, Ramazan Arife günü, 23 Mayıs  Cumartesi günü kutlanacak, 24,25 ve 26 mayıs günleri de, Ramazan bayramı olarak kutlanacaktır( Kurban bayramı Arifesi ise, 30 Temmuz günü,Kurban Bayramı ise,31 temmuz ile 1,2 ve 3 Ağustos günleri kutlanacaktır. 6) Altıncı Mübarek günümüz Cuma günleridir. Bilindiği gibi Cuma günleri, toplu ibadet  günümüz olan Cuma ibadetinin yapıldığı  günler olarak kutlanır. Geride kalan 7).Mevlit Kandili,  28 ekim gününü,29 ekime bağlayan gece kutlanacaktır. 8)Aşure günü de, 29 Ağustos Cumartesi günü kutlanacaktır. Tekrarlarsak bu sekiz mübarek günün üçü, ismi ile anılan mübarek günlerdir. Beşi de, Kandil gecelerdir. 

MÜBAREK GÜN VE GECELER NEDEN VAR?
    Bu mübarek gün ve geceler, İslâmiyet’ te önem ve değer verilen gün ve gecelerdir.  
Bu kandillerin kutlanmasının sebebi de, bu mübarek gün ve gecelerin Af ve mağfiret dolu gün ve geceler olması nedeni iledir. Amaç, bu af ve mağfiret dolu gün ve gecelerin güzelliğinden Müslümanların yararlanmasını sağlamaktır. Varsa günahları, bunlardan kurtulmalarına bu geceleri vesile kılmaktır. 
    İnsan beşer. Dolayısı ile şaşar. Yani insan, yanlış yapmaya meyyal bir yapıdadır. Eğer Müslüman kişi kusurlar işlemişse, af olmak da istiyorsa bu geceler onların af oluş fırsatları olarak yaratılmıştır. Müslümanların yaşadıkları bu gecelerde ve günlerde Allah’a dua ederek af dilemeleri halinde affedileceklerdir. Çünkü C. Allah bu gün ve gecelerde, “İsteyin vereyim” buyuruyor. Bu çok önemli bir nedendir. C. Allah Bakara Suresi 126.Ayet’inde, “Ya Muhammed! Kullarım sana beni sorduklarında (Söyle onlara) ben onlara çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit(benden bir istek de bulundukları vakit)dua edenin dileğine karşılık veririm.”(Bakara-126) buyuruyor. C. Allah’tan bu sözü alan Müslümanlar, bir fırsat olarak yaratıldığına inandığı kandil gecelerinde, elbette ki dualarını yapacaklar ve hem Dünyaları için hem de ebedi âlem için Allah’tan kendileri açısından bazı hayırlı güzellikleri isteyeceklerdir. Böylece hem Allah’ın rızasını kazanmaya çalışacaklar, hem de Dünya ve Ahret’ te kendileri için en hayırlısı ne ise ona kavuşacaklardır. 
    Kandiller, Müslümanlara böyle fırsatlar vereceği için konulduğu kanaati hâkimdir.
Bizler de Gazetemiz aracılığı ile bütün Müslüman kardeşlerimizin ve özellikle de değerli okuyucularımızın bu mübarek aylarını kutluyoruz ve hayırlara vesile olmasını da C. Allah’tan niyaz ediyoruz.

Yorumlar