İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak üzere;  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar”  uyarınca KPSS(B) grubu  puan sıralaması esas  alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/915683/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/izmir-bakircay-universitesi-18-sozlesmeli-personel-alacak