Türkiye’de 2021’de yıllık işsizlik oranı yüzde 12.0 oranında gerçekleşirken İzmir'in Türkiye'deki 3 büyük il arasında en kötü durumda olduğu görüldü.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı işsizlik oranını yüzde 12.0 olarak açıkladı. İşsiz sayısı 2020 yılına göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. Önceki yıl işsizlik oranı yüzde 13.1 seviyesinde idi.

Türkiye genelinde 63.7 milyon olan çalışma çağındaki 15 yaş üzeri nüfusun 12.2 milyonu ve 32.7 milyonluk işgücünün 6.6 milyonu İstanbul’da yaşıyor. Başka bir ifadeyle işgücüne katılan her 5 kişiden 1’ini İstanbul’daki çalışanlar oluşturuyor. Ülke genelinde yüzde 51.4 olan işgücüne katılım oranı, yani işgücü piyasasına girenlerin çalışma çağındaki kişilere oranı İstanbul’da yüzde 54.0 oldu. İstanbul’daki işsizlik oranı Türkiye ortalamasına yakın düzeyde, yüzde 12.3 olarak gerçekleşti. Buna rağmen, Türkiye’deki 3.9 milyon işsizin 814 bini İstanbul’da yaşıyor.

Kamu çalışanlarının çokluğuna karşın Ankara’da işsizlik oranı ise Türkiye ortalamasının üzerinde, yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Ankara’daki 2.3 milyonluk işgücünün 2 milyonu istihdam edilebilirken, 314 bin kişi işsizler ordusunda yer alıyor.

İşsizlik oranı bakımından üç büyük kentten en kötü durumda olanı İzmir. Bu ildeki 1.9 milyon kişilik işgücünün 1.6 milyonu istihdam edilebiliyor. İşsiz sayısının 273 bin olduğu İzmir’de işsizlik oranı yüzde 14.7 düzeyinde.

İllere göre işsizlik oranı ne oldu?
İşsiz sayısı İşsizlik oranı
2020 2021 2020 2021
4 040 3 919 13,1 12,0
TR10 (İstanbul) 929 814 14,7 12,3
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 73 80 9,0 9,3
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 53 57 7,9 7,9
TR31 (İzmir) 307 273 17,1 14,7
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 122 138 9,7 10,2
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) 100 86 8,2 6,9
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 155 163 9,6 9,4
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 188 156 12,3 9,6
TR51 (Ankara) 326 314 14,8 13,4
TR52 (Konya, Karaman) 69 74 7,8 7,9
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 163 168 12,2 11,8
TR62 (Adana, Mersin) 188 208 13,3 13,2
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 162 197 15,4 17,1
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 67 79 11,8 13,0
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 105 105 12,7 11,7
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 36 44 9,2 10,9
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 20 19 6,2 5,8
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 90 93 8,3 7,9
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 96 115 8,8 9,9
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 37 38 10,2 10,0
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 40 52 12,1 13,7
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 64 67 10,3 10,2
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 157 138 23,5 20,4
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 117 98 13,0 10,1
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 181 151 20,0 15,0
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 195 192 34,1 29,8

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İŞSİZLİK SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

İşsizlik oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller 2020 yılına göre değişmezken işsizlik oranları her iki grupta da iyileşme kaydetti. İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller yüzde 29.8 oranı ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt oldu. Önceki yıl bu illerdeki işsizlik oranı yüzde 34.1 oranında idi.

İşsizlik oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 5.8 ile Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da kaydedildi. Bu illerde önceki yıl işsizlik oranı ise yüzde 6.6 seviyesindeydi. Bu illerde işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasına yakın, yüzde 51.6 iken Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te işgücüne katılım oranı yüzde 42.7’de kaldı. İşgücüne katılım oranına rağmen bu dört kentte, çalışmak isteyen her 3 kişiden 1’i işsiz bulunuyor.

Manisa, Afyon, Uşak ve Kütahya yüzde 6.9, Balıkesir, Çanakkale, Konya, Karaman, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illeri ise yüzde 7.9 oranı ile işsizliğin düşük olduğu iller arasında yer aldı.

Kadir Şeker bugün tahliye olabilir Kadir Şeker bugün tahliye olabilir

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari ise yüzde 20.4 ile işsizliğin en yüksek olduğu ikinci grup illeri oluşturdu.

İSTİHDAMI SANAYİ SIRTLADI

Pandemi döneminde daralan istihdam 2021 yılında ortalama 2.1 milyon kişi artarak 26.7 milyondan 28.8 milyon kişiye çıktı. İstihdamdaki en yüksek artış 603 bin kişi ile imalat sektöründe kaydedildi. Bu sektörü toptan ve perakende ticaret (338 bin kişi), inşaat (231 bin kişi), tarım, orman ve balıkçılık (211 bin kişi) sektörleri izledi. Pandemi dolayısıyla 2020 yılında istihdamda artış kaydedilen sağlık sektöründe 2021 yılında da 152 bin kişilik istihdam artışı sağlandı.

2020 yılında büyük kan kaybeden turizm sektöründeki istihdam artışı 2021 yılında da 42 bin kişide kaldı. Geçen yıl istihdamda azalma yaşanan tek sektör ise 14 bin kişi ile finans ve sigorta faaliyetleri oldu.

İstihdamı sanayi sırtladı
Yıllar 2020 2021 Değişim
Toplam 26.695 28.797 2.102
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 4.737 4.948 211
Madencilik ve taş ocakçılığı 132 147 15
İmalat 5.059 5.662 603
Elektrik, gaz, buhar, su temini ve kanalizasyon 291 334 43
İnşaat 1.546 1.777 231
Toptan ve perakende ticaret 3.714 4.052 338
Ulaştırma ve depolama 1.206 1.338 132
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1.371 1.413 42
Bilgi ve iletişim 242 247 5
Finans ve sigorta faaliyetleri 313 299 -14
Gayrimenkul faaliyetleri 289 289 0
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 872 926 54
İdari ve destek hizmet faaliyetleri 865 1.000 135
Kamu yönetimi ve savunma 1.921 1.995 74
Eğitim 1.763 1.805 42
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 1.462 1.614 152
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 118 124 6
Diğer hizmet faaliyetleri 794 826 32