Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe önyargılardan en fazla etkilenen meslek dallarından birinin mühendislik olduğunu söylüyor

Mesleklere ilişkin ön yargılar kadın emeğinin korunması ve güçlendirilmesi noktasında bir bariyer. Bu önyargılardan en fazla etkilenen meslek dallarından birinin de mühendislik olduğunu söyleyen Kültür Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, “Kadın mühendislerin sayısı arttıkça, Türkiye’nin hem teknolojik hem de ekonomik anlamda daha da güçleneceğine inanıyorum” dedi.


Meslekler ve cinsiyete ilişkin önyargılara karşı kamuoyundan farkındalık yaratmak üzere Dengeni Koru toplumsal eşitlik platformunu hayata geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, üniversite ve bölüm tercihlerinde önyargıların etkisini özellikle mühendislik dallarında gözlemlediğini belirtti. Dekan Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, “2022 yılı Mart ayı itibariyle üniversitemizdeki kadın öğrenci oranı yüzde 45 seviyesindeyken mühendislik öğrencileri için bu oran yüzde 23 civarındadır. Kızlarımızın mühendislik mesleğini seçmemelerinin temelde iki nedene dayandığını düşünüyorum. Bunlardan birincisi aile etkisi iken ikincisi rol model eksikliğidir” diye konuştu.


MESLEK VE ÖNYARGILAR KONUSUNDA AİLELER BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Mühendislik mesleğinin çok zor ve yorucu olduğu yönündeki bakış açısının da etkisine değinen Dekan Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, “Aileler, kızlarını daha rahat ve kolay olduğunu düşündükleri mesleklere yönlendirmektedir. Öte yandan, rol model olacak kadın mühendislerin sayıca azlığı ve ön planda yer al(a)mamaları da önemli nedenlerdir. Toplumsal ön yargıların kaldırılması konusunda hem üniversitelere hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Aileleri bilinçlendirmek ve kızların mühendislik mesleğine olan ilgisini arttırmak için meslekleri tanıtan bilgilendirici seminerler düzenlemeli ve mühendislikteki başarılı kadın rol modelleri ön plana çıkarma yönünde tanıtımlar yapılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Niacinamide nedir, cilde ne faydası olur?  Niacinamide nedir, cilde ne faydası olur? 


MÜHENDİSLİK MESLEĞİ ERKEN YAŞTA TANITILMALI

Lise eğitiminin başındaki başarılı kız öğrencileri kadın mühendislerle buluşturan etkinliklerin mühendislik dallarına yönelik önyargıları kırmak için etkili olacağına değinen Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, işletmelerin bu konudaki misyonu hakkında şunları söyledi:

“Kadın mühendis çalıştıran şirketlere verilecek çeşitli devlet teşvikleri ve avantajlar da şirketlerin bu yöndeki tutumunu olumlu etkileyecektir. Bu sayede iş dünyasındaki artan kadın mühendis çalıştırma talebi de kızların bu mesleği seçmesi konusundaki farkındalığını arttıracaktır.”