CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının yankıları sürüyor. Hukukçular onamanın Kaftancıoğlu’nu siyasi yasaklı hale getirdiğine dikkat çekti.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasını onadı. Karar akşam saatlerinde Türkiye gündemine bomba gibi düşerken son infaz düzenlemesine göre Kaftancıoğlu'nun aldığı cezanın yatarı bulunmuyor.

Ancak hukukçular bu kararın daha ciddi sonuçları bulunduğuna dikkat çekti. Hukukçular, cezanın onanmasıyla birlikte Canan Kaftancıoğlu’nun İl Başkanlığının tehlikeye girdiğini ifade ediyor. Zira karar  Kaftancıoğlu’nu, 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi yasaklı hale getiriyor.

Kaftancıoğlu, cezası süresince siyasi haklarını kullanamayacak, milletvekili adaylığına başvuramayacak.

Gözden kaçırmayın

"Cahit Özkan'ın istifası veya görevden alınma durumu yok" "Cahit Özkan'ın istifası veya görevden alınma durumu yok"

Çünkü cezaları veren yerel mahkeme, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin de uygulanmasına hükmetmişti.

53. maddede, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilenler; sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılıyor. Aynı maddede yer alan düzenlemeyle, bu kişiler "siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi" de olamıyor.

Siyasi yasak ne zaman biter?

Hukukçular, Kaftancıoğlu’nun cezasının infazına başlandığı tarihten itibaren 4 yıl 11 ay 20 gün boyunca siyasi haklarını kullanamayacağına dikkat çekerken, bu yasak  Kaftancıoğlu’nun milletvekili, belediye başkanı ve hatta muhtar bile seçilememesi anlamına geliyor

İl Başkanlığı düşecek

Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği devam edebilecek ama il başkanlığı siyasi yasak kapsamında düşecek. Kaftancıoğlu, görevinden ayrılmazsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'ye ihtar çekebilir ama ihtara uyulmaması durumunda bir yaptırım da yok.

Neden cezaevine girmiyor?

AKP ve MHP'nin 2020 yılında Meclis'ten çıkardığı infaz indirimi düzenlemesiyle Kaftancıoğlu'nun aldığı cezanın yatarı yok. İnfaz düzenlemesi kapsamında 6 yılın altındaki cezalarda hapis cezası yatılmıyor. Onama kararının tebliğinin ardından Kaftancıoğlu, kapalı cezaevine başvuracak ve içeri girecek. İnfaz düzenlemesine göre cezaevindeki komisyon en fazla 3 gün gözlemleyeceği Kaftancıoğlu hakkında "iyi hal" raporu düzenleyecek. Bu raporla birlikte Kaftancıoğlu denetimli serbestlikten yararlanacak ve tahliye olacak. Daha önce gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, aldıkları cezanın infazı kapsamında kapalı cezaevine götürülmüş, aynı gün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edilmişlerdi. Kaftancıoğlu ile ilgili denetimli serbestlik sürecinin uzayıp uzamayacağı ise bilinmiyor.