Sağlıklı hücreler, bölünmeyle yenilenir, ölen hücrelerin yerine yenileri üretir ve doku hasarlarını onarır bunları yaparken herhangi bir sorun yaşamaz ve bu sistem DNA aracılığıyla belirli bir düzenle kontrol edilir. DNA’da oluşan bazı hasarlar sonunca bu bölünme ve çoğalma işlemi kontrolsüz şekilde gerçekleşir ve bu hücrelere ‘’kanser’’ adı verilir. Bu hücrelerin bir araya gelip oluşturduğu bütüne de ‘’tümör’’ denir. Tümör adını verdiğimiz bu hücreler ‘’iyi huylu’’ ve ‘’kötü huylu’’ olarak ikiye ayrılır. Kötü huylu tümörlerin büyüyüp gelişerek dokulara zarar vermesiyle de kanser olarak isimlendirilen dünyadaki en kötü hastalıklardan biri oluşur.

Kanserin oluşmasında iki faktör vardır. Bunlar çevresel faktörler ve genetik yatkınlık olarak iki sınıfa ayrılır. Genetik yatkınlık ailedeki hastalık geçmişiyle kanser olma durumudur. Çevresel faktörler sıralandığında çok fazla güneş ışınına maruz kalma, sigara ve alkol tüketimi, uyuşturucu madde kullanımı, radyasyona veya yüksek dozda röntgen ışınına maruz kalma, kanserojen olarak anılan bazı kimyasallara maruz kalma, bazı virüsler, hava kirliliği ve beslenme alışkanlıkları gibi etmenlerdir.

Kanser belirtileri içinde en önemlisi nedensiz kilo kaybıdır. Bunun dışında;

 • Geçmeyen yorgunluk ve halsizlik,
 • Geçmeyen yüksek ateş,
 • Sık görülen ağrı (yaygın veya bölgesel)
 • Ciltte, ben ve siğillerdeki değişiklikler,
 • Öksürük, kanlı balgam ve horlama,
 • Kanama (Burun, boğaz ve diğer organlarda)
 • Yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığı,
 • Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik,
 • Dış genital organlar ya da vajinada dengesizlik,
 • Karında şişkinlik ve gerginlik hissi,
 • Kanserin bulunduğu organ bölgesinde ağrı.

Kanserin tanı ve tedavi yöntemleri 

Belirtiler sonrası kanser tanısı koymak için başlıca yöntemler; kan testleri, MRI, tomografi, ve biyopsi işlemidir. Genel olarak kanser tedavileri; çeşitli ilaçlarla birlikte uygulanan kemoterapiler, radyoaktif radyoterapiler, cerrahi operasyonlar ve hastaların yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kullanılan alternatif tıp yöntemleri olarak sınıflara ayrılır. Bütün bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra kanser hastalarında motivasyon ve moral iyileşme sürecinde en büyük tedavidir. Zaman zaman hastaların psikolojik destek alması da tedaviye çok büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Tıptaki gelişmeler ile birlikte kanserde yeni nesil tedavi yöntemleri kullanımı geleneksel yöntemlere göre umut verici olmaya başlamıştır. Çünkü yeni nesil yöntemler organizmanın kanser hücrelerini daha iyi tanımasını, vücut savunmasını güçlendiren ve yok etmesini sağlayan yeni bir takım özellikler taşır. Bilim insanlarının kanserde yeni tedaviler geliştirmelerinin amacı, hayatta kalma şansını artırmak, hastaların iyileşme ve yaşam kalitesini en iyi şekilde sürdürmesini sağlamaktır.