Duyu organlarından biri olan gözün içinde, algıladığı görüntüyü retinaya odaklayan saydam bir mercek bulunur. Bu saydam merceğin saydamlığını kaybetmesiyle oluşan bulanık görüntü katarakt olarak adlandırılır. Hastalığın ilerlemesiyle görme kalitesi düşer hatta görme kaybı yaşanabilir. Ama bu kayıp tedavi edilebilir bir kayıptır. İki gözde de bu hastalık görülebilir. Hastalıktan etkilenen gözler genellikle aynı derecede etkilenmezler. Yaşa bağlı olarak daha çok yaşlı insanlarda görülse de her yaş grubundan insanda da çeşitli nedenlerden dolayı rastlanabilir. Hastalığı; ameliyat, ilaç kullanımları, darbe, travma, diyabet, tansiyon gibi bazı hastalıklar ve doğuştan gelen durumlar ortaya çıkmasını tetikleyen nedenler arasındadır.

Bu göz hastalığı pek çok nedenden ortaya çıkar. 50-60 yaş sonrasında genelde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kataraktlar “senil” adıyla adlandırılır. Senil kataraktlar, çok ilerlediğinde görme yetisini kaybetmeye neden olur. Bir başka neden de anne karnında gelişimi etkilenen bebekte ortaya çıkan “konjenital” katarakt, doğum sırasında fark edilebilir. Hastalığın tedavisinin yapılması çok önemlidir. İleriye dönük süreçlerde diğer göz hastalıklarını da tetikleyerek beraberinde getirebilir. Hastalığın diğer türleri de her yaştan insanın başka hastalıklarına bağlı olarak, kortizon ve benzeri ilaçların kullanılmasıyla ya da göz içi iltihabı gibi rahatsızlıklarla ortaya çıkabilir. Bu hastalıkta hangi tür olursa olsun erken teşhis ve tedavi önemlidir. 

Belirtileri nelerdir?

Katarakt hastalığının yaygın belirtileri şu şekildedir;

  • Görmede bulanıklık,
  • Görme kalitesinde düşüş, 
  • Renkleri soluk ve sarı tonlarda görme,
  • Derinlik hissini kavrayamama ya da kaybetme,
  • Uzak ya da yakını görememe,
  • Gözlük numaralarında sık değişim yaşanması,
  • Güneşli havalarda görmede problem yaşama,
  • Göz yorgunluğuyla baş ağrısı,
  • Işığa karşı duyarlılık ve kamaşma yaşanması.

Katarakt tedavisi nasıl yapılır?

Katarakt tedavisi, doktor tarafından yapılan göz muayenesinden sonra teşhis edilir. Ardından hemen tedavi süreci başlatılır. Hastalığın ilk dönemlerinde gözlük kullanımıyla geçici olarak sorun giderilse de hastalık ilerlemeye devam eder. Hastalığın tedavisi, ilaçlarla sağlanamadığı için cerrahi müdahale yoluyla yapılır.
Katarakt tedavisinde farklı yöntemler içeren ameliyatlar bulunur. “Fakoemülsifikasyon” yöntemi sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Dikiş kullanılmayan bir ameliyat yöntemidir. Bu yönteme lazer işlemleri de dahil edilerek ameliyat gerçekleştirilebilir. 20 ila 30 dakika gibi kısa süre içerisinde ameliyat yapılabilir. 

Saydamlığını kaybeden mercek, göz çevresinin uyuşturulmasının ardından küçük kesitlerle alınır. Alınan merceğin yerine gözün ihtiyacı doğrultusundaki yapay mercek yerleştirilir. Yerleştiren yapay mercek, gözde daha önce var olan rahatsızlıklara göre tercih edilebilir. Rahatsızlıkları giderilen hastanın gözlük kullanmasına gerek kalmayabilir. Ameliyat sonrasında doktorun uygun gördüğü ilaçlar ve damlalarla, bir komplikasyon gerçekleşmediği sürece, hasta kısa sürede iyileşecektir.