Kemik iliği çalışmadığı ya da yeterli miktarda sağlıklı kan hücresi üretemediği durumlarda kemik iliği nakli gerekir. 

Kemik iliği nakli otolog ve allojenik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İnsan vücudundan kullanılan nakillere otolog, bir hücre ya da donör kullanılarak alınan nakillere ise allojenik denmektedir.

Otolog hücre naklinde hastalıklı ya da hasarlı kemik iliğini değiştirmek için vücuttaki sağlıklı kan kök hücreleri kullanılır. Allojenik kök hücre nakli ise bağışçı aile üyesi, tanıdık ya da yabancı biri olabilir. Burada kök hücre nakli donörün kanından, kalça kemiğindeki kemik iliğinden, bağışlanan göbek kordonundaki kanından alınabilir. 

Kemik iliği nakli nasıl yapılır?

Kemik iliği nakli için öncelikle hastanın sağlık durumunu değerlendirmek için ve fiziksel anlamda hazır olduğundan emin olmak için bazı test ve prosedürler uygulanmaktadır. Donörün ve hastanın değerlendirilmesi birkaç gün sürebilir. Bununla birlikte bir cerrah ya da radyolog uzun ve ince bir tüpü göğüs ya da boyunda yer alan bir atardamara yerleştirebilir. Bu kateter tedavi süresi boyunca aynı yerde bırakılır. Nakil ekibi nakil sırasında elde edilen kök hücreleri ve ilaçları vücuda enjekte etmek için bu kateteri kullanır. 

Eğer otolog nakil uygulanacaksa kan kök hücrelerini toplamak için aferez adında bir prosedür uygulanmaktadır. Aferez sırasında bir damardan kan alınır. Özel bir makine içerisinde dolaştırılarak kan kök hücrelerde dahil olmak üzere iki farklı yere ayrılır. Nakil sırasında kullanmak için de dondurulur. Kalan kan ise vücuda tekrar geri gönderilmektedir. 

Allojenik nakil yapılacaksa donörden alınan kök hücreler bir nakil de ve uygun bir donör bulunduğunda kök hücre toplanması adına gereken prosedürler uygulanır. Kök hücreler alınan yere göre donörün kanından ya da kemik iliğinden gelebilir. Nakil ekibi hastanın durumuna göre nereden alınacağına karar verir. 

Ön nakil ve prosedür işlemlerinden sonra aşağıdaki durumların sağlanması için kemoterapi uygulanabilir. 

·        kanserli hücrenin yok edilmesi,

·        bağışıklık sisteminin baskılanması,

·        kemik iliğini yeni kök hücreleri için hazırlamak.

Yapılacak olan işlem hastanın genel sağlığı ve planlanan nakil gibi işlemlere bağlı olarak belirlenir.