31.03.2018, 07:23

'Kırmızı et' çalıştayı

'Kırmızı et' çalıştayı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 17-19 Ekim 2014 tarihinde Kızılcahamam'da düzenlediği Kırmızı Et Çalıştayının, Besi Dönemleri ve Besi Maliyeti çalışma grubunda yapılan mevcut durum tesbitinde sorunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
1- Et ihtiyacı vardır.  Et arzı yeterli değildir.
2- Sığır karkas ortalama ağırlığı düşüktür.
3- Gebelik oranları düşüktür.
4- Ölüm ve hastalıklar sorun yaratmaktadır.
5- Anaç materyal kesimi olmuştur.
6- Irk, doğru besleme ve yönetim sorunları ile, sağlıklı çevre sorunları vardır.
7- Mevcut veriler, yanlış ve eksiktir.
8- Branşlaşma ve ihtisaslaşma yoktur.
9- Sütçü sığır ırklarıyla et açığını kapatamayız.
10-Küçük mezbahalar problem halindedir.
11-Kurban Bayramının yaz aylarına denk gelecek olması sebebiyle kırmızı et ihtiyacı daha da artacaktır.

Aradan geçen 3,5 yılda bazı olumlu gelişmeler olmakla birlikte, halen yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar vardır.
Aldığımız bilgilere göre "Milli Tarım Politikası" çerçevesinde yapılacak olan projeler değerlendirilerek, mera kullanım oranı arttırılacak.  Çok önemli bir adım. 
Ölüm ve hastalıklarla olan kayıplar konusunda; buzağı ölümlerine karşı atılacak adımlar belirlenmiş olup, önlemlerin yarar sağlayacağı kesindir.  Fakat buzağı kayıplarının döl tutmama, yavru atma olarak başladığını unutmamak gerekir. 
Bruselloz halen sorundur ve doğal aşım ile bu sorun artmaktadır.
Gebelik oranlarının düşüklüğünden söz eden 3 üncü madde geçerliliğini korumaktadır. 
Gebelik oranlarını olumsuz etkileyen sadece hastalıklar değildir. Yemleme hataları ve sıcaklık stresi ile ilgili yeterince bilgi sahibi olunmaması gebelik elde etmemiz yönünde büyük oranda başarısızlığa sebep olmaktadır.
Barınak koşulları, özellikle, buzağı kayıplarını artırıcı etki yapmaktadır. Buzağıları sadece E.coli ishallerinden ve septisemi'den değil, başka sebeplerden de kaybediyoruz.  
Örneğin; Kripto ishalleri ve pneumoni (zatürre).
Sığır karkas ortalamamızı yükseltmek, kemik oranını azaltmak, özellikle kıymalık etin fiyatını düşürmek istiyorsak etçi ırklar ve melezlerini kırmızı et üretiminde kullanmak zorundayız.  Kırmızı et üretiminin en az yüzde 20'lik kısmı etçi ırklardan ve melezlerinden elde edilmelidir.
Branşlaşma ve ihtisaslaşmayı gündeme getiren 8 inci madde önem taşımaktadır.
Süt sığırcılığı damızlıkçıları özellikle ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir. Zaten ülkemizde gerçek anlamda damızlıkçı işletmeler, ne yazık ki, çok sayıda değildir.
Kurban Bayramı yaz aylarına denk gelmeye bir süre daha devam edecek. Bu durumda 11'inci maddeyi değiştiremeyeceğiz. Ancak; diğer konuları doğru yöntemlerle çözüme kavuşturmak zaman içerisinde mümkündür.
 

Yorumlar