15.09.2021, 07:00

KOBİ’lerin Güçlü Yanları

KOBİ’ler gerek işletme sayısı, gerek istihdam, üretim, katma değer gibi göstergeler açısından ulusal ekonomimizde büyük pay sahibidirler .

Son yıllarda ekonomi ve işletme literatürünün ilgi odağını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler konusunda yapılan çalışmalar, bu işletmelerin ekonomik ve toplumsal kalkınmada çok önemli roller oynadığını ortaya koymaktadır.

Genel olarak bakıldığında ülkelerin ekonomik yapıları içerisinde, KOBİ’lerin bir takım güçlü yanları ve bunun yanısıra da bir takım zayıf yönleri bulunmaktadır.Bu hususlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaktadırlar,

- Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratmaktadırlar,

- Emek yoğun teknolojilerle çalışarak ve genelde düşük vasıflı eleman istihdam ederek işsizliğin aşağı çekilmesine katkıda bulunmaktadırlar,

- Esnek yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedirler,

- Talep değişiklikleri ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmektedirler,

- Teknolojik yenilikleri almaya esnek yapıları nedeniyle daha yatkındırlar,

- Gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmaktadırlar,

- Bireysel tasarrufları teşvik etmektedirler,

- Büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdırlar,

- Ekonominin ve toplumsal yapının denge ve istikrar unsurudurlar.

KOBİ’lerin Zayıf Yanları

Çok küçük ölçekli ve dağınık olmalarından dolayı verimlilikleri düşüktür,

- Pazar ve sektör bilgileri yetersizdir,

- Teknik bilgileri yetersizdir,

- Teknoloji düzeyleri genellikle düşüktür,

- Yönetim ve organizasyonda zaafları bulunmaktadır,

- Pazarlama ve tanıtım konusunda alt yapı ve bilgi eksiklikleri vardır,

- Ürettikleri ürün ve hizmetin kalitesi genellikle düşüktür,

- Finansal raporlama konusunda zaafları vardır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme çabalarında çok önemli katkıları olan KOBİ’lerin çözülmesi gereken üretim, mevzuat, muhasebe-finansman, pazarlama, yönetim başlıkları altında toplanabilecek pekçok sorunları mevcuttur ve bu sorunların önemli bir kısmı KOBİ’lerin kendi niteliklerinden kaynaklanmaktadır.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@