Turizmin geliştirilmesi sürecinde konaklama işletmelerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, bu tür işletmelerin günün modern yönetim süreçlerine uygun yönetilmeleri gerekmektedir. Yenilikçi ve etkin olmak isteyen işletmeler, geleceği bu kadar parlak olan bir sektör içerisinde kendilerini geleceğe hazırlamalıdırlar. Konaklama işletmeleri, ortaya çıkabilecek değişimleri yakından takip ederek, yeni vizyonlar yaratmalı ve onları etkin bir şekilde yönetebilmelidirler. Böylece dünya turizm pastasından ülkeye düşen payı artırarak hem ülkeye hem de işletmeye maksimum verimi sağlamış olabilirler.

Gelecek endişesi taşımayan işletme yok gibidir. Konaklama sektörü gibi arzın esnek olamadığı talebin ise esnek olduğu sektörlerde bu duruma daha çok rastlanılmaktadır. Vizyon, bu endişeyi taşınabilir kılmakta ve pozitif enerjiye dönüştürmede liderlere yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, kurumsal anlamda bu endişeleri azaltmak ve insanları ulaşılabilir, ütopyadan uzak, eşsiz, heyecan verici bir yöne hareket ettirmek önemli liderlik yeteneklerindendir. Konaklama işletmeleri, bağlı bulunduğu zincir otel işletmesi, kurucusu, profesyonel yöneticiler ve danışmanları aracılığıyla vizyon geliştirme çabalarını sürdürmektedirler.

Küresel değişimlerin işletme yöneticilerine yüklediği önemli bir fonksiyon da geleceği beklemek değil geleceğe hazır olmaktır. Bu konaklama işletme yöneticileri için de geçerlidir. Bu açıdan yöneticiler liderlik özelliklerini ön plana çıkarmalıdırlar. Böylece sorunların peşinden giden değil bitiren, hayallerini gerçeğe dönüştürme tutkusuna sahip, değişimlerin ve dönüşümlerin lokomotifi, teknoloji ve bilgiyi kullanmada yetenekli, paylaşılan bir örgüt kültürü yaratabilen, temel değer ve inançları olan, geleceği daha iyi resmedebilen, yaratıcı, kendini yenileme arzusunda olan ve örgütsel kültürde yaratıcılığı önemseyen nitelikler taşımalıdır. Lider, bireysel vizyon geliştirerek, örgütsel vizyonun önünü açacak ve kurumsal anlamda işgörenleri ile birlikte geleceğin resmini ortaya çıkarabilecektir.

Sonuç olarak değişen dünya şartları konaklama sektörünü de etkilemiştir. Dolayısıyla yöneticiler de bundan etkilenecektir. Bu nedenle yöneticiler, belirsizliğin belirlenmesine yönelik yönetim anlayışlarına hazırlanmalı, öğrenmeli ve uygulamalarını gerçekçi temeller üzerinde kurmalıdırlar. Günümüzde vizyon yönetimi yöneticilere bu konuda yardımcı olabilir ve onlara yol gösterebilir.

Konaklama işletmeleri verimliliklerini artırmak için yeniliklerden faydalanmaktadırlar.

Bu yenilikler, bilgi teknolojileri, rekabet ve pazarlama teknikleri, müşterilerle doğrudan ilişki kurma, standartların geliştirilmesi, güvenliğin sağlanması, planlı gelişme ve plan temeline dayalı çalışma, çevre duyarlılığı, karar verme sistemlerindeki değişimler, devlet ve diğer sivil toplum örgütleriyle oluşturulan dayanışma ve ortaklıkların yanı sıra önemli ölçüde de yönetim uygulamaları olarak görülmektedir .

Kalite yönetimine paralel işletme felsefeleri ortaya çıkmış bu felsefeler iç ve dış müşteri memnuniyeti çerçevesinde konaklama işletmelerine yeni misyonlar ve vizyonlar oluşturmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Konaklama işletme yönetimlerinde yaşanan bu değişim, işgören motivasyonu, genel sorumluluk

anlayışı, müşteri memnuniyeti ve hizmetlerin genel kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmuştur.
Konaklama işletmelerinde vizyon, geleceğin icraatının göstergesi ve hedeflerin başarı ölçüsü olarak kullanılabilir.

Vizyon yönetiminin değerlendirilmesinde üst düzey yönetime önemli görevler düşmektedir. Yönetim, vizyonu çalışmalarının odağına koyabilmeli ve işgörenlerin heyecanlarını işlerine yansıtmalarını sağlayabilmelidir.