Kübizm akımı, Empresyonizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kübizmin etkileri ilk olarak resim ve heykel gibi sanat dallarında görülüyor olsa da sonradan edebiyat ve mimari alanlarında da benimsenmeye başlanmıştır.

Kübizm, her türlü varlığın dış görüntülerinin dışında iç dünyalarındaki olayları da dışa yansıtmayı amaçlamış olan bir akımıdır.

Kübizm akımı, ünlü ressam Pablo Picasso tarafından ortaya çıkmıştır. Bu sanat akımıyla birlikte tabiat farklı olarak ele alınmıştır. Kübist ressamlar çalışmalarında nesneleri normal şekilde ele alırken konuya ve tabloya göre değişiklik gösteren geometrik şekiller üzerinde gelişen bir düzen benimseyerek ortaya çıkarmışlardır. Kübizmde konulara çok fazla önem verilmemiştir. Devamlı olarak aynı konular tekrarlandığı için için ilk kübist tablolar birbirlerine çok benzemektedir. Kübizm’de renk oyunlarının yerine nesnelerin geometrik yapıları ortaya çıkarılmıştır.

Kübizm akımı eserleri

Kübizm akımı eserleri genellikle resim ile yansıtılmış olsa da 1913 senesinden itibaren edebiyata da aktarılmıştır. Edebiyat alanındaki Kübizm’in öncüsü Guillauma Apollinaire’dir. Apollinaire şiirle birlikte Kübizm’i birleştirerek edebiyatta farklılıklar meydana getirmeyi başarmıştır. Yine de edebiyat alanında çok fazla  yayılım gösterememiştir. Türk Edebiyatında Kübizm akımı hiç benimsenmemiştir.


Kübizm sanatında, resim ve mimari alanlar daha etkili olmuş ve bu alanların dışında kalanlar ise varlığını kısa bir süre devam ettirebilmiştir. Kübizm akımı yüzey sanatı olması sebebiyle tablolar yalnızca iki boyutlu olarak ele alınmıştır. Bu özelliği nedeniyle kübizm mimari alanın oluşumunda da etkili olmuştur.

kübizm akımı nedir
Kübizm akımı sanatçıları, nesneleri oldukça farklı bakış açılarıyla bakarak eserlerini ortaya çıkarmışlardır. Sanatçılara göre nesnelerin sadece görünen kısımlarını değil görünmeyen kısımlarını da ele almanın önemli olduğunu savunmuşlardır. Kübik tablolarda eşyalar geometrik yapılar ile ele alınarak çok boyutlu olarak yansıtılmıştır.

Ressamlar tablolarında insanları yalnızca dış görünüşleri değil düşüncelerini ve çevrelerini de  yansıtarak çizmişlerdir. Kısaca Kübizm sanatçıları nesneleri ve insanları, ayrıntıları ile birlikte ele alarak eserlerinde yansıtmışlardır.

Kübizm sanatçıları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri ve aynı zamanda akımın öncüsü olan kişi Pablo Ruiz Picasso’dur.
Kübizm temsilcileri yer alan isimler ise; Georges Braque, Juan Gris, Fernand Leger, Albert Gleizes, Roger de la Fresnaye, Andre Lhote.