10.05.2021, 09:03

Kuran’da evlilik, dört kadınla evlilik nikah, dini nikah

“Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan kıyamet günü gelmeden önce,size verdiğimiz rızıktan  hayır yolunda harcayın. “(Bakara-254)

 

“Kim malının zekatını sevap umarak verirse, Ona sevap verilir. Kim de zekatını vermezse, biz zekatı ve malın yarısını (Cezalı olarak,zorla) alırız.Bu,Rabbimizin kesin kararlarından biridir.”(Müslim)                                 

            Bugün Allah nasip ederse Kuran’a göre 1) Evlilik nedir,2).Kuran insanlara niçin evlenmelerini söyler? 3).Kuran Evlilikte  nikahı niçin şart koşar. 4).Dini Nikah diye bir nikah var mıdır? 5).Kuran 4 kadınla evliliği istiyor mu? Gibi benzeri Konular üzerinde duracağız.

            Öncelikle Kuran’a göre evlilik nedir konusu ele alacağız.Ondan sonara da diğer 4 konuyu aydınlatmaya çalışacağız.Kuran’a göre evlilik,Rum Suresi 21. Ayetine göre, “ Evlilik,kadın ve erkeğin yalnızlığını gidermek  ve karşılıklı sevgi,saygı,muhabbet gibi duyguları peydah ederek,hayırlı evlatlar edinmek üzere bir aile oluşturmaktır.”

            Demek ki evlilik de olması istenen bazı olayların yer aldığı görülür.Bunlardan bazıları şunlardır.1)Yalnızlığı gidermek,2) Eşler arasında güzel duyguları oluşturmak, 3) Hayırlı evlatlar edinmek gibi.Şimdi de bu olması istenen olaylara Kuran açısından ve biraz da genişleterek bakalım.

                   

KURAN’A GÖRE EVLİLİK NEDİR?

Evlilik,Çiftlerin şahitler huzurunda verilen sözleriyle,devlet kayıtlarına da geçen, bir aile olmanın ilk  şartıdır. Aile olan eşler arasında  sevgi, Muhabbet gibi güzel duyguların meydana gelmesi evlilikle başlar.Evlilik aynı zamanda Allah’ın koyduğu bir yaşam biçimidir, bir kutsal olaydır.Eşlerin hayatı paylaşarak birlikte yaşama,birlikte yaşlanma ve sonuç olarak da, çoluk çocuk  sahibi olma olayının yolunu açan,İnsanların aile olmalarını sağlayan bir Allah emridir.Bu sebeple de bütün Dünya insanları evlilik olayını yaşarlar. Hayatlarını aileler halinde sürdürürler.

Hepimizin de bildiği gibi,Dünyanın bütün toplumlarında insanlar, kız olsun erkek olsun, belli bir yaşa kadar anne ve babası ile birlikte yaşarlar.Belli bir yaş olgunluğuna geldikten,tahsilini tamamlayarak iş güç sahibi olduktan sonra da baba ocağından ayrılarak 27 Milyon civarında olduğu tahmin edilen Aileler arasına katılmak ve diğer aileler gibi bir aile olmak isterler.Bu,bilâ istisna böyledir.Kuran’ın isteği de budur.Allah Teâ’nın Nur Suresi 32.Ayetinde, İçinizden evli olmayanları,evliliğe müsait olanlarla  evlendirin”. buyurması bunun delilidir.Öyleyse diyebiliriz ki Evlilik bir Allah emridir.

Bu Ayette dikkat çekici bir konu daha var.C. Hak “Evlilik yaşına gelip de evli olmayanları  evlendirin emrini veriyor”.Baba ocağından ayrılma yaş ve olgunluğuna gelenleri, evlendirin buyrulması, sanki anneye babaya, eş ve dostlara bir evlendirme görevi yüklüyor.Evlilik emrinin bu yönü çok dikkat çekicidir.Demek ki gençlerin evlendirilmesin de anneye babaya,yakınlara görev düştüğü gibi,topluma da görevler düşüyor.

 

İNSANLAR NİÇİN EVLENİRLER?

Bu konuya bir toplumsal açıdan bir de Dini açıdan bakmak lazımdır.Toplumsal açıdan  niçin  evlendiğimize bakarsak, yaşamı güzelleştirmek,konuşacak,sohbet yapacak, iş birliği yapacak,birlikte topluma faydalı olacak evlatlar yetiştirmek,hayatı paylaşacak   bir hayat arkadaşı kazanmak, için evleniriz. Toplumda aileler halinde yaşayan herkes gibi yaşamak için evleniriz. Ama  tabi bütün bunların yanı sıra, şöyle de diyebiliriz. Eşlerin hayatı birlikte göğüslemek, ev bark sahibi olmak, toplum içinde  bir mutlu aile oluşturabilmek   için evleniriz.

1). Belli bir yaşa gelen kız için de erkek için de, evlenme hakları ortaya çıkar Evlenme çağına gelen  hem erkek hem kız, hem de aileler çocuklarına iyi bir evlilik yaptırmak isterler. Aile bunu bekler ve çocuklarının mürüvvetlerini de görmek ister.Eğer evlenme çağı biraz geçerse komşular da bu işe karışır.Yani toplumda tanıdıklarının evliliklerini bekler. Hatta evlenmede biraz gecikse,onları tanıyanlar,”Bunlar Niye evlenmiyor? Acaba bir rahatsızlığı mı var,başka bir sevdiği mi var gibi benzeri sorular sormaya başlarlar.” Onun için evlenme işine  toplum da hissettirmeden dolaylı da olsa karışmaya başlar.Onun için kızlarımız da,erkeklerimiz de bir yönü ile eşler de  topluma ayak uydurmak için evlenirler.

2) İslam’a göre evliliğin önemli bir amacı da, İmanlı,inançlı bir nesil yetiştirmektir. İsteniyor ki Müslümanların sayısı artsın. Dünyanın en büyük dini hâline gelsin. Bir istenen de budur. Peygamberimiz de Ahrette bu durumla  iftihar edeceğini bildirmektedir. Demek ki bir önemli sebep de hayırlı bir neslin yetiştirilmesi amacı olmasıdır. Bu konu ile ilgili hadis aynen şöyledir. “Ey Ümmetim! Evlenin ve çoğalın. Çünkü ben kıyamet gününde sizlerin, diğer ümmetlere karşı  çokluğu ile iftihar ederim.”  (Müslim, Bu-

hari)

3) Kadın ve erkeğin, yaratılış itibarı ile birbirine karşı yönlendirilmiş yapıda  yaratılması da üçüncü bir etkendir.C. Allah, erkekleri ve  kadınları, birbirlerine karşı  çekici kılındığını, birbirlerini arzu edecek durumda yarattığını bildiriyor.Bu,Kuran-i Kerimde çok net bir şekilde bildirilmektedir.Âli İmran Suresi 14. Ayetinde Allah Teâla,  “İnsanlar nefsani arzulara, özellikle erkekler kadınlara karşı  çekici kılındı” buyrulması bundandır.

4)Evlilikte, kadının erkeğe göre daha cazibeli daha çekici yaratılması da rol  oynar

Evet Kuran, kadının daha çekici yaratıldığını söylüyor.Onun için diyoruz ki, kadın, Allah’ın bahşettiği özellikleriyle daha çekicidir. Çekicilik özelliği daha çok kadınlara ait olan bir özellik olarak görülür. Bu durum da bir tesadüf değildir. Çünkü C. Allah, kadınları daha çekici yaratmıştır. Kadının çekici olması tabi ki bir Allah vergisidir. Kadının cazibeli ve çekici yaratıldığı Kuran’da da belirtilmektedir. Âli İmran Suresinin 14.Ayet’inde de kastedilen budur.

            Nur Suresi 31. Ayetinde kadının bakışı bir özellik olarak gösterilir ve “Ey Resulüm Kadınlara söyleyin gözlerini harama çevirmesinler. Vücutlarını da teşhir edecek şekilde giymesinler” buyuran C. Allah Ahzap Suresi 32. Ayetinde de  “kadınların erkeklere davetkâr bir şekilde  bakmaması, davranışına,konuşma ve gülüşüne dikkat etmesi istenir.” (Ahzap-33)

Demek ki Kuran’daki genel anlatım itibarı ile, kadının vücut yapısı konuşması, bakışı,güzelliği ve cazibesi  narinliği,kadını daha çekici hâle getirmektedir.Kadınlardaki bu özelliklere karşılık,erkeklere de güç kuvvet ve beceri üstünlüğü,kadınını koruma,kollama ve sahip çıkma gibi özellikler verdiği  yine Karan-i Kerimden anlaşılmaktadır.

 

EVLENMEK, ALLAH’IN DA BİR EMRİDİR.

Evliliğin bir Allah emri olduğunu tabi ki Kuran’dan öğreniyoruz. Pek çok Surede bu emri görmemiz  mümkündür. Biz bunlardan olan Zariyat,Araf ve Rum Surelerindeki Ayetlere bakarsak bunun böyle olduğunu görürüz. Zariyat Suresi 49.Ayetinde “ insanlar, aileler halinde yaşayacak şekilde yaratılmıştır.” buyuran Allah,  kişilerin evlenerek aileler halinde yaşayacak şekilde  halk edildiğini bildiriyor. Yine Araf Suresi 189 Ayetinde buna vurgu yapılarak,“insanların,(Kadının  ve erkeğin) huzur bulması,evlenerek eşler halinde yaşamalarına (evlenmelerine) bağlıdır. “buyrulması bunu gösterir.insanların  huzuru, ancak evlenerek  bir aile olmaları ile  bulacaklarının bildirilmesi bunun ayrı bir delilidir.

Aynı şekilde Rum Suresi 21 Ayetinde de, İnsanların evlenmelerinin sağlanması için,kendi  cinslerinden  eşler yaratıldığının bildirildiğini de görürüz. “Huzur bulasınız,evlenip bir aile olasınız diye kendi cinsinizden size eşler halk ettik.” Buyrulması, tabi ki bu sebepledir. Ayet-i Kerimede bu konu ile ilgili olarak aynen şöyle denilmektedir.“Kaynaşmanız için (yalnızlığını gidererek Evlenmenizi sağlamak için) size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi,muhabbet ve merhamet peydâh etmesi,  O’nun varlığının delillerindendir.“ (Rum-21) buyrulması da evliliğin bir Allah emri olduğunu gösterir.

Bir diğer Ayeti Kerime olan  Araf 189.Ayetinde de “Kadın ve erkeğin,birbirlerinin yanında huzur  bulması için eşler haklinde yaratıldığının” bildirilmesi, yine evliliğin bir Allah emri olduğunun ayrı bir delili olarak gösterilir.

            Demek ki Kuran,insanların evlenmesini, aileler hâlinde yaşamasını istiyor. Ve insanların yapılarını da, ona göre programladığı için,hiç kimse bu programın dışına çıkamıyor.

 

İSLAMA GÖRE KİŞİLER, EVLENECEKLERİ KADIN VEYA  ERKEKTE  NELERİ ARAR 

           Peygamberimiz “evlenilecek kişi de  dört özellik  aranmalıdır” buyurmaktadır. Ancak bu özelliklerden  dindar olanın tercihi daha faydalı olabilir tavsiyesinde de bulunmuştur. Hadis Şerif aynen şöyledir.“Bir kadın ile veya erkek ile dört şey için evlenilebilinir. 1) Güzelliği,(yakışıklığı)  için,2) Soyu,sopu  gibi güzellikleri için. Yani Asaleti için, 3) Mal varlığı ve zenginliği için 4) Dindarlığı için..Ama sen, dindar olanı seç ki daha faydalı olsun” (Müslim) buyurarak evlenecek çiftleri karşısındaki kişide aranacak özellikleri bildirmiştir.

            Bu Hadis-i Şeriften anladığımız, erkek veya kadın eş seçerken  güzelliği yakışıklılığı,asaleti zenginliği aranabilir.Bunda bir mahsur yok.Ama diyor Peygamberimiz,”sen huyuyla suyuyla dini bir inanç içinde olan,Allah yolundaki kişi ile evlenirsen daha hayırlı olur.”  buyuruyor.Dindarlık özelliği dışındaki diğer  özelliklerin her an kaybolabileceği, Geçici olduğu, her an kaybolma ihtimalinin bulunduğu ama Allah yolunda olan kadın veya erkeğin  o özelliğinin kolay kolay kaybolmayacağını ve insanı sevaba da taşıyacağını o bakımdan tercih edilmesinde fayda olduğu zikredilmektedir.

Bu ve benzeri Ayetlerden şunu anlıyoruz. Kuran, İnsanların yalnızlığını gidermek,aralarında  sevgi,saygı,muhabbet gibi güzel duyguların peydah olmasını,millete  ve devlete hayırlı evlatlar yetiştirilmesini sağlamak için  evlilik olayını yaratıyor.Kadın ile erkeğin evlenmesi sonunda da onlara bir aile oluşturtuyor.

 

KURAN,DÖRT KADINLA  EVLİLİĞİ KALDIRMIŞTIR.

İslamiyet,kucağında hazır bulduğu dört kadınla evliliğe, yeni doğduğu sıralarda cevaz vermişse de(ses çıkartmamışsa da) sonraları bu tür evliliği kaldırmıştır.Önceleri cevaz vermiş göründüğü dört kadınla evliliği,İslam Dini koymamıştır. Yani Kuran, Müslüman bir erkeğe dört kadınla evlenecek diye bir şartı, bir kuralı getirmiş değildir. İslamiyet’in doğduğu sırada Cahiliye devrinin böyle bir adeti vardı.O bakımdan  bu kuralı koyan İslam Dini değildir.Kucağında hazır bulmuştur.

Müslümanlığın doğduğu zamanda, kabile reis ve hatırlıları arasında bu tür evlilikler vardı. İslam  dininin, daha doğar doğmaz, dört kadınla evli olanlara hemen bir yasaklama getirmesi beklenemezdi. Kuran,Cahiliye devrindeki  dört kadınla evlilik  durumuna, geçici olarak müsaade etmiş görünür. Cevaz vermesi budur.

Ancak Kuran’ın evlilik konusundaki tavsiyesi, tek kadınla evliliktir. Ancak Dinimizdeki erkek hakimiyetinin çok aşırı bir durumda olması sebebiyle, Kuran’daki bu gerçek görüş, sürekli olarak hatta bugün bile hep sümen altı yapılmıştır. Bir bu sebeple bir de, Kuran’ın 23 senede tamamlanması sebebiyle yasaklarla emirler bir çırpıda inmiş de değildir. Bu sebeplerle dört kadınla evlilik bir anda yasaklanamamıştır.

             Nisa Suresi 3.Ayeti ne baktığımız da dört kadına kadar evliliğe cevaz verilmiş görünüyor. Ama denildiği gibi, dört kadınla evlilik şartını getiren İslamiyet değildir. Bu konu İslamiyet’in kucağına cahiliye devrinden hazır halde gelen bir konudur. Yani İslamiyet’ten önce çok kadınla evlilik var olan bir konuydu.

Onun için de Kuran önceden var olup gelen o âdeti hemen kaldırmamıştır. O bakımdan cevaz vermiş görünüyor. Çünkü  o zamanlar da, çok sayıda kadınla evli olanların sayısının hayli kabarık durumdadır.

             

KURAN DÖRT KADINLA EVLİLİĞİ KALDIRMIŞTIR

İslamiyet’in İlk zamanlarında  dört kadınla evliliğin kabul edilmiş görünüyor ama onu önemli bir şarta, daha doğrusu yerine getirilmesi hemen hemen mümkün olmayan bir EŞİT DAVRANMAK şartına bağlayarak kabul etmiş bir görünme vardır.C.Hakkın bu konudaki isteği şudur. “…..beğendiğiniz( veya size helâl kılınan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alabilirsiniz.(Onların arasında) Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir kadınla evlilik yapın.” (Nisa-3)buyuran Allah(cc), bu Ayetiyle yukarıda da değinildiği gibi 4 kadına kadar evliliğe cevaz vermiş görünüyor. Ama şartı, kadınlara haksızlık yapmama ve hepsine eşit davranmadır. Ayette, eğer haksızlık yapmaktan korkarsanız,tek kadınla evlenin  buyrulması bu sebepledir.

            Anlaşıldığı kadarı ile bu Ayetten sonra nazil olan Nisa Suresi 129. Ayet’inde ise, adaletli olma şartı öne çıkarılarak erkekler tek evliliğe döndürülmüştür. C. Allah bu Ayetinde de: (Ey kullarım!)“üzerine düşüp uğraşsanız da(bütün gayretinizi gösterseniz de) kadınlar arasında âdil davranmanız mümkün değildir. Bari bir tek kadın üzerinde durun (Bir kadınla evlenin) ve böylece diğer kadınları askıya almaktan(ihmal ve haksızlık etmekten) kurtulmuş olun” (nisa-129) buyurarak erkekleri, tek kadınla evliliğe sevk etmiştir. Görüldüğü gibi Kuran-i Kerim bu Ayetle dört kadınla evliliği kaldırmıştır.

Yorumlar