10.07.2015, 21:00

Kurudaki ineklerin mastitise karşı duyarlılığını arttıran faktörler

Kuru dönemin belli safhalarında meme bezi, yeni enfeksiyonlara karşı son derece duyarlıdır. Kuru dönemde görülen pek çok enfeksiyon, laktasyon süresince de devam eder ve buzağılamada (doğum) ya da buzağılamadan kısa bir süre sonra klinik mastitise sebep olur. Kuru dönemin başlangıcında meme içi enfeksiyon riski en fazladır, kuru dönemin ortalarında azalır ve doğum yaklaşınca artmaya başlar.

Bir inek kuru döneme girdiğinde, mastitise duyarlılığı artar çünkü;

Devamlı/düzenli süt verme işlemi durur; bu nedenle, meme kanalındaki mikroorganizmaların buradan uzaklaşmasını sağlayan süt artık meme kanalından geçmez.

Memenin yıkanması ve meme daldırma işlemleri devam etmediği için meme üzerindeki patojen sayısı artmaktadır.

Meme içindeki artan basınç nedeni ile meme kanalında genişleme (dilatasyon) oluşur ve bu genişleme de bakterilerin meme kanalına girmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi fonksiyonları zayıflar.

 

Kuru dönemin ortalarında artan direnç ise aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

Meme içi basıncın azalması

Meme kanalındaki keratin tıkacın şekillenmesi

Lökosit(akyuvar) konsantrasyonunda artış

Bağışıklık sistemine bağlı antimikrobiyal faktörlerin konsantrasyonlarında yükselme

 

Doğum yaklaştıkça, aşağıdaki sebeplerden dolayı meme bezleri tekrar enfeksiyona duyarlı hale gelir:

Sıvı birikimi ve memeden gelen sızıntı nedeni ile meme içerisine patojenlerin girmesine olanak vermesi

Meme salgılarındaki immun faktörlerin konsantrasyonunda azalma/düşüş

Ağız sütünde yer alan bileşenler lökositlerin(akyuvarların) meme içerisindeki fonksiyonunu bozar.

Doğumun yaklaşmasıyla artan fizyolojik stres (memenin aşırı bir şekilde gergin hale gelmesi)

Kaynak: NMC National Mastitis Council, A Global Organization for Mastitis Control and Milk Quality (Ulusal Mastitis Konseyi, Mastitis Kontrolü ve Süt Kalitesi için Global Organizasyon).

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@