15.02.2019, 06:40

KUZULARDA TOPALLIK

Kuzular topallarsa akla gelebilecek hastalıklar şunlardır;Eklem yangıları (Arthritis), Çoklu

eklem yangıları (Polyarthritis), Raşitizma, Beyaz Kas hastalığı.
Eklem yangıları doğumda göbek kordonundan, solunum veya sindirim yolundan
mikroorganizmaların girmesi ve eklemlerde yangı yapmasıyla ortaya çıkansorunlardır.
Mikroorganizmaya göre değişen şekilde, irinli veya irinsiz olabilirler. Eklemşiş, sıcak ve
ağrılıdır.
Sorunu oluşturabilecek birçok bakteri söz konusudur. Streptococcusdysgalactiae, E. coli ve
Erysipelotrix rhusiopathie gibi mikroorganizmalar çoğunlukla eklem yangılarınasebep olurlar.
İrinli eklem yangılarında ise Fusobacterium necrophorum, Histophilus somni,Mannheimia,
Trueperella gibi bakteriler rol oynarlar.
E. colinin sebep olduğu eklem yangıları çoğunlukla göbek yangıları ile kombineolarak
görülebilirler. Eklem yangısına sebep olan bakteriler bazen kana karışarakkuzuların ölümüne
yol açarlar. Diğer yandan kuzuları eklem yangısı sebebiyle açlıktan dakaybedebiliriz.
Eklem yangılarında antibiyotik kullanımı bazen sonuç verebilir. Ancak; enakılcı yöntem
koruyucu hekimliktir. Göbek kordonunun doğumdan hemen sonra, ilk 15 dakikaiçinde iyotlu
bir solüsyonla dezenfekte edilmesi, 2 saat sonra ise işlemin tekrarı önerilir.
Sorunu şiddetlendiren her zaman kötü koşullardır. Islak ve kirli ortamlar,doğumların aşırı
soğuk ortamda olması, ani hava değişimlerinin yol açtığı stres sürüdekisorunların artmasına
zemin hazırlayan faktörlerdir.
Ağız sütünün doğumu takiben en kısa sürede yavrulara içirilmesi şarttır. Günlükağız sütü
miktarı 200 ml/canlı ağırlık olarak hesap edilmeli, bunun dörtte birinin ilk 2saat içinde kuzu
tarafından alınması sağlanmalıdır. Barınaklarda iyi havalandırmanın olmasınadikkat
edilmelidir.

Kuzularda topallık görüldüğünde akla gelebilecek 2 hastalıkdaha vardır. Raşitizma ve Beyaz
Kas hastalığı.
Raşitizma kalsiyum, fosfor dengesi ile ilgilidir. Annelerin yemlerine katılmaksuretiyle, ya da
kalsiyum, fosfor, D vitamini enjeksiyonlarıyla sorun çözülür.
Beyaz Kas hastalığı koyun yetiştiricilerinin gayet iyi bildikleri bir hastalıkolup, selenyum ve E
vitamini eksikliği sebebiyle ortaya çıkar. Annelerin yemlerine katılan selenyumve E vitamini
ya da bunları içeren enjeksiyonlarla sorun giderilir.
Yukarıda sayılan topallık sebepleriyle karışma ihtimali olmasa da, buradaEnzootik Ataksi’den
de söz edelim. Bakır eksikliğine, bakır alımında ve emilimindeki bozukluklara bağlıolarak
kaslarda koordinasyon bozukluğu ile ortaya çıkan ataksilerde topallık görülür.Ancak; diğer
belirtilerin göz önünde alınması ile doğru teşhis konulur. Koyun sahiplerininiyi bildikleri ve
bakır takviyesi ile çözüm buldukları bir hastalıktır. Dişilerde şeker pancarıile besleme
yapanların özellikle dikkatli olmaları lazımdır.
E. coli ile ilgili septisemi, eklem yangısı gibi sorunların ortaya çıkmamasıiçin annelere aşılama
ve yeni doğan yavrulara antiserum uygulanmasının kesinlikle ihmal edilmemesigerekir.
Kuru ve temiz ilkesinin önemine inanmak şarttır.

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@