Çalışan kadın doğum yaparsa


Doğum dönemi kadının çalışma hayatını sekteye uğratan, ama evlat sahibi olmanın verdiği hazla kadınların isteyerek seçtiği bir dönemdir. Öyle ki çalışma hayatının yoğunluğuna rağmen çoğu kadın en az bir kere doğum yapar.

Çalışan kadın eğer 4a (SSK ) statüsünde çalışıyorsa doğum öncesi sekiz hafta doğum sonrası 8 hafta olmak üzere doğum iznine ayrılır. Dilerse doğum öncesi sekiz hafta izninin üç haftasını doğum sonrasına doktordan rapor almak şartıyla bırakabilir. Yani çalışan kadının talebine ve sağlık şartlarına göre toplamda onaltı hafta kadın sigortalı doğum iznindedir. Çoğul gebeliklerde bu süre onsekiz haftadır. Doğum izni süresince işveren maaş ödemez ve çalışan kadın Sosyal Güvenlik Kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği alır. Uygulama da çoğunlukla İşveren doğum izni süresince kadın sigortalıya ücretini tam öder ve Sosyal Güvenlik Kurumundan anneye ödenen iş göremezlik ödeneğinin iadesini isterler.İşgöremezlik ücreti çalışanın aldığı ücretin üçte ikisidir.Aldığınız gerçek ücret Sosyal Güvenlik Kurumuna tam ve eksiksiz bildiriliyorsa elinize geçecek işgöremezlik geliri de yüksek olacaktır.

Yeni yapılan düzenleme ile çalışan kadın doğum izni sonunda dilerse part time çalışma talebinde bulunabiliyor. Doğum izni bitiminden sonra kadın çalışanın talebi ile ilk doğumda 60, ikinci doğumda 120 ve sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanma hakları bulunuyor. Çoğul doğumlarda bu süreye 30 gün daha ekleniyor.Doğum da engelli çocuk sahibi olan anneye bu süre 360 gün olarak uygulanır. Doğum izni sonrası part time çalışma talebini çalışan kadın dilediği zaman kullanabilir.

İşverene part time çalışma talebini yazılı olarak çalışan kadının yapması gerekiyor. Gün içinde hangi saatlerde part time çalışma yapılacağını işin durumuna göre işveren karar verecektir.Eşi çalışan veya çalışmasa bile bakmakla yükümlü olan eş statüsünde ise kadın çalışan bu haktan yararlanabilecektir.

Bunun için haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışma işveren ile birlikte belirleniyor.Part time çalışma süresince süt izni verilmiyor.

Doğum yapan kadınlar için kısmi ile part time  çalışma doğum yapan kadınlar için farklı uygulanıyor. Kısmi süreli çalışma , çocuk ilkokul çağına gelinceye kadar çalışan kadın veya eşin yararlanabileceği ücretin yarısının işveren diğer yarısının İşkur tarafından karşılandığı çalışma şeklidir. Part time çalışmada ise , ücreti işveren ödüyor.

Doğum sonrası ödenen doğum yardımları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile ödeniyor.İlk doğuma 300 TL, ikinci doğuma 400 TL , üçüncü doğuma 600 TL ödeniyor.

Çalışan kadının doğum sonrası birinci çocuk için 60 gün ,  ikinci çocukta 120 gün,  üçüncü çocukta 180 gün part time çalışma hakkı bulunuyor.

Yine doğum yapan kadının  6 ay ücretsiz izin hakkı bulunuyor.

Doğum yapan kadın sigortalıya Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 yılı için 132 TL emzirme parası ödüyor. Bunun için doğum yapan kadın sigortalının veya eşinin doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kollarına prim ödemiş olması yeterlidir.

Avrupa ülkelerinde çalışan kadın veya ev hanımı ayrımı yapmadan tüm doğum yapan kadınların sigorta primleri devletçe ödeniyor. Bizim ülkemizde kadınlar çalışmadıkları doğum sonrası süreleri dilerlerse sonra para ödeyerek borçlanabiliyorlar. Hiç çalışmamış bir kadının parası karşılığı bile doğum borçlanması hakkı bulunmuyor.  Hem sosyal devletiz hem en az üç çocuk istiyoruz hem de yeteri kadar destek vermiyoruz. Ülkemiz nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor istersek dağları deleriz. Mecliste bulunan kadın vekillerimiz bile kadınlara doğum borçlanması konusunda yeteri kadar destek vermezse gündemde tutmazsa nasıl analar baş tacımız olacak bilmek mümkün değil… 

Cennet anaların ayakları altındadır. Gelin bu sözü erkek-kadın ayırımı yapmadan sosyal güvenlik şemsiyesi altında en azından askerlik borçlanması ile eşit hale getirelim.  Çalışmaya başlamadan önce yapılan doğumların prim borçlanması hakkını kadınlara verelim.