İŞİ EHLİNE VERMEK


İŞİ EHLİNE VERMEK

Kur’an-ı Kerim Nisa Suresi 58. Ayeti“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. “ İfadesi ile bizlere yönetim kademelerinde nasıl davranmamız gerektiğini emreder.

Yine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ( s.a.v. ) “Emânetzâyi edildi mi kıyâmeti bekle! “ İfadesi ile emanetin ehemmiyetini vurgulamıştır.

Buradan anlamamız gereken ilk konu da emanet meselesidir. Emanet nasıl yorumlanmalıdır? Emanet net olarak ortaya konulduktan sonra emanetin ehil kişiye verilmesi ve adaletten bahsedebiliriz. Konu geniş anlamda tartışmaya açık olabilir.

Biz, konuyu yönetici penceresinden değerlendirerek milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair bir fotoğraf çekerek bu fotoğraf üzerinde photoshop marifetiyle oynamalar yapalım.

Ülkemizde 15 Temmuz sonrası yaşananlar yönetim zafiyeti gerçeğini gözler önüne sermiştir. Bu zafiyetin oluşmasının tek sebebi vardır, ki bunlar bugüne kadar yapılan benim adamım anlayışındaki sakatlıktır. Üstüne üstlük benim adamım anlayışı ile hareket ederken esasında yönetimin belirli kademelerine getirilen insanların kimin ya da kimlerin adamı olduğu da biraz daha netleşmiştir.

Emperyalizm tepemizdedir. Gerçi yıllardır ensemizde boza pişirmektedir, ancak, her ne nedense görmek, bilmek, duymak istememekteyiz. Bu ülke insanlarının yaşama dair bakışlarını ve insanlık tarafının ağır bastığını bilenler yüzyıllardır iyi niyetimizi suiistimal etmektedirler. Burada millet olarak olaya insani açıdan bakmak ve olayları insani düzeyden yorumlamak kabul edilebilir, ancak, yönetim kademesinde kabul edilemez.

Devletin yönetim kademelerinde görev yapacak insanların seçiminde uygulanan kuralsızlık geçmişte yaşadıklarımızın bugünde tekerrürüne sadece seyirci kalmamıza neden olmaktadır. Yol haritamızı çizebiliyor muyuz? Yoksa çizilen rotalarda suyun akışına göre yol almak mecburiyetinde miyiz? Eksiğimiz ya da yanlışımız nerede?

Ülkemizin temel eksikliklerinden birisi de siyaset kabiliyetimizdir. Meclisten geçen yasalarda el kaldıran milletvekillerimizin mevcut yasa ile getirilecek kuralların ülke menfaatini ne kadar ilgilendirdiği konusunda yeterli bilgi sahibi olarak onay verip vermediklerini tartışmalıyız. Ülkemiz eğitim sistemi değişikliklerinde kabul ya da ret oyu veren vekillerimizin geleceğimizin şekillenmesinde almış olduğu kararlar geleceğimizi nasıl etkilemektedir, tartışmıyoruz.

Bütün alanlarda ülkemizin gelecek stratejisini belirlemeliyiz. Belirlediğimiz stratejileri hayata geçirecek ve hükümet değişikliklerinde dahi bu stratejiden ayrılmayacak devlet adamlarını yetiştirmeliyiz. Yönetici olacak yetiştirilecek insanlarımızın milli ve manevi değerlere bağlılıklarını zaman zaman test etme ihtiyacı duymayacağımız olgunluğa erişmek mecburiyetindeyiz. Çözüm yolu bellidir. İşe eğitimden başlamalıyız. İlkokuldan başlayarak sınav sonucuna göre değil, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda çocuklarımızın gelecekte devletin yönetiminde görev alacakları ortamları hazırlamalıyız. Ehil insanlar yetiştirmeli ve zamanı geldiğinde işi ehline teslim etmeliyiz.