Denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılması amacıyla hazırlanan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu şunları söyledi;

Ormansızlaşma Biyoçeşitlilikte Büyük Kayıplara Yol Açacaktır!

Dünyada bugün varlığını sürdüren medeniyet 10.000 yıldır istikrarlı bir seyir gösteren iklim sayesinde oluşmuş ve bu istikrarlı dönem aynı zamanda dünyada farklı bölgelerde tarımın aynı anda gelişmesine olanak sağlanmıştır. Sadece 50 yıl içinde 10.000 yıldır düzenli devam eden koşullardan sapmalar olduğu tespit edilmiştir. Bunların sonucunda ilk kez dünyanın istikrarının bozulma riski gündemdedir. İstikrarın bozulmasında ilk etmen sıcaklık artışları yani küresel ısınmadır. Bunun en etkileyici kanıtı ise dünyadaki buzullardaki değişim ve erimedir.

Dünyada var olan tüm ekosistemler gezegenin denge ve istikrarında etkin rol oynamaktadır. Doğal sistemler çeşitli sebeplerle tahrip ediliyor ve tüm sistemi riske atacak şekilde ormanlık alanlar yok ediliyor. Ormansızlaşmanın en büyük sonuçlarından biri biyoçeşitlilikte yaşanan ve yaşanacak kayıplardır.

Gözden kaçırmayın

DEKAMER deniz kaplumbağalarını denizde de koruyacak DEKAMER deniz kaplumbağalarını denizde de koruyacak

Biyoçeşitlilik Dünyadaki Yaşama Becerimizin Temelidir!

Biyoçeşitlilik dünyadaki yaşama becerimizin temelini teşkil eder. Biyoçeşitlilik kaybı besin kaybını da beraberinde getirmektedir. İnsanların beslenebilmesi için iyi işleyen bir doğa gereklidir. Dünyada tarımı yapılan bitkilerin yaklaşık %70’i böcek tozlaşmasına bağlıdır. Böcekleri olmayan bir gezegen işlemeyen bir gezegendir. Bu sebeple dünyada sağlıklı bir ekosistem için biyoçeşitlilik kaybının durdurulması gerekmektedir.

Küresel sıcaklıklardaki artışlar suyun buharlaşma hızını da artırmakta ve kayıplara sebep olmaktadır. Su sorunları yaşamamak için su kaynaklarını dikkatli kullanmamız, kirlenmesine engel olmamız ve su hasadını da yaparak hem biriktirmeli hem de yeraltı suyunu beslemeliyiz.

Ayrıca yaşayan tüm canlıların bileşeni ve bitkiler için besin kaynağı durumunda olan azot ve fosfor artışları sucul ekosistemlerde çok önemli olumsuz sorunlara neden olmaktadır. Bu durum da biyoçeşitliliği olumsuz etkilemekte ve ötrofikasyona sebep olmaktadır. Ötrofikasyonun yanısıra azot ve fosfor artışlarından kaynaklanan musilaj oluşumu da bugün ülkemizde gündemdeki yerini korumaktadır.

Musilaj Probleminin Çözümünün Temelinde Kirleticilerin Ortamdan Uzaklaştırılması Yatmaktadır!

Marmara Denizi’nde yaşanan musilaj problemi ile ilgili olarak kurulan komisyonda Mecliste grubu bulunan tüm partilerin uyumlu çalışmasıyla sonuca ulaşmıştır. Alınması gereken önlemler 157 maddede verilmiştir. Bunların hepsinin temelinde ise kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması yatmaktadır. Yani Marmara Denizi’ni kirleten noktasal ve yayılı kaynakların bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi halde her ilkbahar ve sonbahar döneminde musilaj oluşumu ile karşılaşabilmemiz muhtemeldir. Bunun sebebi sıcaklık artışları, denizde meydana gelen su karışımları ve kirlenmedir. Bu durum Marmara Denizi’nde biyolojik çeşitlilik dengesinin de bozulduğunun bir göstergesidir. Bunun yanında istilacı türler de Marmara Denizi’ne girmiş durumdadır ve gelecekte bu sayı çok daha fazla artacaktır.

Marmara Denizi İçin Alınan Önlemler Diğer Alanlarda da Uygulanmalıdır!

Sadece Marmara Denizi çevresinde değil aynı zamanda diğer denizlerimizde, körfezlerimizde ve iç sularımızın tamamında bu risk vardır. Bu sebeple Marmara Denizi için oluşturulan önlemler paketi diğer alanlarda da titizlikle uygulanmalıdır. Bu kirlenmenin sonuçları sadece musilaj olarak ortaya çıkmamakta, farklı şekillerde kendini göstermektedir ve büyük sorunlara sebebiyet vermektedir. Özellikle iç sularda, göllerimiz, göletlerimiz ve sulak alanlarımızda azot fosfor artışları bu alanlarda geri dönülemez yıkımlara sebep olabilir. Su miktarında azalmalar bu havzalara zarar verirken gelen kirleticilerin de yoğunlaşmaya sebep olması sulak alanlarda hem ekosistemin bozulmasına hem de kirliliğin aşırı derecede artmasına ve kaynaklarımızın yok olmasına sebep olacaktır.

Bu sebeplerle hem iklim değişikliği etkileri ile yaşanacak sorunlar hem de kirliliğin verdiği zararları ortadan kaldırmak açısından belediyelerin tamamı önceliği alt yapıya vermelidir. Yağmur suları ile kanalizasyon sistemleri birbirinden kesinlikle ayrılmalı, yağmur suyu depolanmalı, arıtma tesislerine giden aşırı yük de kaldırılmalıdır. Aynı zamanda arıtma tesislerinde kimyasal ve biyolojik arıtım sistemleri modernize edilerek tüm atık sular arıtılmalı, çok iyi şekilde denetlenmeli ve yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır. İyi tarım uygulamalarına ağırlık verilerek yayılı kaynaklardan gelen kirleticilerin de önüne geçilmelidir. Bu sebeple denetim işleri hem atıksu çıkış suyunda hem de alıcı ortamlarda yapılmalıdır.

Sağlıklı Beslenme Gezegeni Kurtarmanın En İyi Yollarından Biridir!

Beslenme alışkanlıklarındaki değişimde iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik açısından oldukça önemlidir. Daha az kırmızı et, daha çok bitki kaynaklı protein, daha çok meyve, daha az nişastalı yiyecekler içeren besinler ile daha sağlıklı beslenirsek yalnızca iklim açısından değil aynı zamanda biyoçeşitlilik açısından da istikrarın korunmasında etkili olacaktır. Sağlıklı beslenme gezegeni kurtarmanın en iyi yollarından biridir.

Milliyetçi-Ülkücü hareket atık olmayan bir dünya oluşturmaktan yanadır. Hammaddelerin geri dönüşeceği ürünler tasarlarsak doğrusalı döngüsele dönüştürürsek, kaynakta ayrıştırma yaparsak doğal kaynakları ebediyyen kullanabiliriz. Döngüsel ekonomiye dönmek tek çaredir. Yenilenebilir enerjiyi seçmek, ağaç dikmek, israfa hayır demek gibi basit önlemler istikrarlı piyasaların ve istikrarlı toplumların ve ilişkilerin oluşmasını sağlayacaktır. Gelecek belli değil fakat gelecek bizim elimizdedir. Gelecekte ne olacağı bugün neler yaptığımıza göre değişecektir. Gezegenin istikrarının ve dengesinin bozulması riski dünyanın tüm toplumları için güvenlik ve istikrar sorunudur. Bu sorun birleşmiş milletler güvenlik konseyinin ana gündemi ve ana sorunu olmalıdır.

Milliyetçilik Çevreciliktir!

Önce Ülkem ve Milletim düsturu ile siyasette varlığını ilelebet sürdürecek olan Milliyetçi Hareket Partisi çevre ve kirlenme açısından da bu anlayışla hareket etmektedir. Hem kültürel kökleri hem de inancı gereği Milliyetçi-Ülkücü Hareket bulunduğu coğrafyada doğayla uyum içerinde yaşanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türk tarihinin en eski yazılı kaynaklarından olan Orhun abidelerinden Türk devletlerinin uygulamalarına kadar bu uyum ve hassasiyet mevcuttur. Türk milliyetçileri önce kendi vatanı ve milleti için önemli olan çevre, doğa ve ekolojik sistemi koruma yönünde tavır almaktadır. Vatan olarak tanımlanan topraklarda var olan her değer bizim için kıymetlidir. Aynı zamanda milletin sağlıklı bir hayat sürdürmesi için gereklidir. Sağlıklı bir ekosistem sağlıklı toplumları oluşturur. Türk milliyetçiliği fikri hem Türk milletinin geleceğini güzelleştirme hem de Türk milleti ve devletinin refahı için ekolojik ve çevresel değerinin korunmasının gerektiğine vurgu yapmaktadır. Ayrıca dünyadaki yaşamın ve var olan canlıların insanlığa emanet olduğuna dikkat çeker ve dünya ekosistemi içerisinde kirlenmenin ve çevre sorunlarının çözümünden yana da tavır koyar. 2020 ve 2021’de yaşadığımız sorunlar, afetler ve salgın daha sonra yaşayacaklarımız için bir fragman niteliğindedir. Eğer önlem almazsak gelecekte çok daha büyük sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır.