12.06.2015, 21:00

MILC

MILC bir kısaltma. Okunuşu itibariyle İngilizce "süt" demek olan 'milk'i çağrıştırıyor. Gerçekten de süt ile ilgili bir program.

MILC İngilizce Milk Income Loss Contract kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Süt Gelir Kaybı Sözleşmesi anlamına geliyor. Amerika Tarım Bakanlığı Çiftlik Hizmetleri Ajansı'nın (USDA-FSA) bir programı. Bu program ülke içinde süt fiyatları belli bir seviyenin altına düştüğünde süt üreticilerinin zararlarını karşılamak için düzenlenmiş. Diğer yandan programın bir yem kısmı var. Eğer yem fiyatları belli bir rakamın üzerine çıkarsa yine süt üreticisinin kaybı karşılanıyor. MILC programı ihtiyaçlardan ortaya çıkmış ve pek çok küçük -orta büyüklükteki süt işletmelerinin, bu işle uğraşan ailelerin desteklenmesi için yararlı olmuş.

MILC 2002 yılında bir yasal düzenlemeye kavuşturularak süt ve yem için alt sınırlar belirlenmiş. MILC programı uyarınca 2007-2010 yılları arasında bugüne dek Federal Bütçeden 3,5 milyar dolar ödeme yapılmış.

Ödemeler için süt fiyatında Boston 1. sınıf süt fiyatı taban fiyat olarak alınıyor. Yem de ise %16 proteinli süt yemi fiyatı ile yonca fiyatı baz alınıyor. Ödeme talep edilen ayın kanıt olabilecek belgeleri ilgili kuruluşa sunuluyor. En geç 60 takvim günü içinde ödemenin gerçekleşmesi yasal olarak güvence altına alınmış durumda. Yem fiyatının belirlenmesi için de mısır, soya fasulyesi fiyatlarının oransal olarak yeme giriş fiyatları göz önüne alınıyor.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve ödeme için örnek tablolar www.fsa.usda.gov web sitesinde açıklanmış durumda. Süt üretimi yapan çiftçiler eğer isterlerse kooperatifleri bu paranın alınması için vekil tayin edebiliyorlar.

Bu gelir kaybı karşılama programının yıllık üst seviyesi var. O seviye aşılmamak koşuluyla ödeniyor. Dolayısıyla çok büyük işletmeler bu yıllık seviyeyi çabuk aşabilecekleri için program daha çok küçük ve orta işletmelerin sektör içinde kalmasını amaçlayan şekilde planlanmış oluyor. Ayrıca çiftlik dışı gelirleri 500 bin doları geçen işletmeler bu programdan yararlanamıyor. MILC programı bir sınırlama daha getirerek "büyük işletmeler bundan yararlanmak üzere çiftlik büyüklüklerinde yeniden düzenleme yapamazlar" diye bir madde ilave etmiş.

En son yaptığım ABD seyahatinde incelemeye çalıştığım MILC programının çok ayrıntısı var. Üzerinde çalışılırsa belki ülkemize uyarlanabilir. Bir sağmal inek rasyonunun optimum fiyatıyla, süt fiyatı için baz oluşturacak fiyat çalışması yaparak işe başlanabilir.

Bu bilgilerin ışığında bir takım fikirler geliştirilebilir. Üreticilerimizin bu tip desteklere ihtiyacı vardır. MILC programına gerek yukarıdaki web sitesinden, gerekse internet arama motorlarından kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@