Kurum oluşturduğu açıklamada şu görüşlere yer verdi;

Öncelikle habere konu olan Yılmaz RES, gerekli tüm izinleri alınarak kurallara tamamen uygun halde yatırımı tamamlanmış ve 23.10.2020 tarihinde resmi Bakanlık kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır. Dolayısıyla yeni bir santral inşası söz konusu değildir.

Gündeme gelen imar değişikliği ve revizyonun nedeni ise; türbinlere ulaşım için yapılmış yolun sadece proje revizyonundan kaynaklanan prosedürün tamamlanması için olup, yine tüm izinleri alınarak ve iyileştirilerek kullanılmış olan mevcut orman yollarına aittir. Şirketimizin projeyi satın almasından önce, 2018 yılında ilgili Bakanlık nezdinde izinleri alınmış 5 türbin noktası var iken (5 türbin yerleşimi, türbinler arası ulaşım yolu, türbinlere ulaşım yolu orman kesim izni) bunların tamamını kullanmak yerine, kurulu güç değişikliği yapılmaksızın ve yeni teknoloji türbinler kullanılarak, çok daha az orman alanı kullanımı esasıyla proje 4 türbine göre revize edilmiştir. Bu bağlamda, imar iznine göre 4 türbinle daha az alan kullanılması (alan daraltılması) ve kurumların plan notlarına dair görüş değiştirmeleri nedeniyle imar planı değişikliği gündeme gelmiş olup; Bakanlıkça onaylanmış olan İmar Planının sadece plan değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları askıya çıkmıştır. Bu askı nedeniyle herhangi bir inşaat yapılmayacak veya ağaç kesilmeyecektir.

Artıbir Enerji’nin bu projenin ilk sahibi olmadığını, projeyi 2019 yılında devraldığını da belirtmek isteriz. 2011 yılında EPDK Üretim Lisansı başka bir şirket tarafından alınan proje için 2018 yılında anlaşmaya varılmış ve EPDK’nın 05.03.2019 tarih ve 11573 sayılı Daire Başkanlığı oluru ile üretim lisansı şirketimize devrolmuştur. Bu devire istinaden bazı izinlere dair gerekli kısımlar tamamlanmış, mevcut izinlerin revizyonları ve türbin tedarik anlaşmalarıyla tüm süreçler çalışılmıştır.

Projenin detaylı mühendislik çalışmaları projeyi hayata geçirmek isteyen şirketimiz tarafından yapılmıştır.

Alınmış olan izinler çerçevesinde yapımı tamamlanmış projemizde, ilk türbin 23/10/2020 tarihinde Bakanlık kabulüyle işletmeye girmiştir. Halihazırda yenilenebilir enerji üreten projemizde, inşaat faaliyetleri tamamlanmıştır ve herhangi bir inşaat faaliyeti öngörülmemektedir.

Yılmaz RES, fosil yakıt kullanan diğer teknolojilere kıyasla yıllık 31.000 ton karbon salınımını önlemektedir. Bütün bu katkılarımıza ilave olarak, projemizin kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü'ne yalnızca ağaçlandırma bedeli olarak yapılan ödemeler ile 96.000 adet fidandan fazla katkımız bulunmaktadır.

Artıbir Enerji ülkemizin enerji ihtiyacı için, doğa ve sosyal çevreyle uyumlu, yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımları yapmaktadır. Ülkemizin gelişiminde ihtiyaç duyduğumuz enerji ihtiyacı için en çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerle gerçekleştirdiğimiz RES projemizin inşası, her RES projesinde olduğu gibi, ulusal ve uluslararası tüm rüzgar projelerindeki iyi uygulamalar, kontroller, bağımsız danışmanlar, kanuni gereklilikler ve diğer gerekli tüm çalışmalar çerçevesinde bitmiş ve resmi Bakanlık Kabulü yapılarak işletmeye alınmıştır.

Yüzde yüz yerli, milli ve yenilenebilir kaynak kullanımı ile hayata geçirilen Yılmaz RES, 12,5 MW kurulu güç kapasitesi ile İzmir’de bulunan rüzgar santralleri içinde yüzde 0,7’lik oranda yıllık enerji üretimine katkıda bulunuyor. Bu kapasite yılda 30 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir orana karşılık geliyor.