Mobbing nedir, ne anlama gelmektedir, psikolojik şiddet ile bağlantılı mıdır, iş hayatında mobbing nedir?

18 kayıp kişi buldu: 'Bulut' madalyasını alarak emekli oldu 18 kayıp kişi buldu: 'Bulut' madalyasını alarak emekli oldu

Mobbing kelimesi, etimolojik olarak İngilizce “mob” kelimesinden gelmektedir. Bu kelime, bir kitlenin veya grubun, yasa dışı bir şekilde şiddet kullanması anlamına gelmektedir. Bir davranış olarak mobbing tanımı ise, psikolojik şiddet uygulamak veya rahatsızlık vermek olarak yapılabilir. Bu tür bir davranış için mobbing adlandırması yapılabilmesi için, bu davranışın sistematik olması gerekmektedir. Bazen bu psikolojik şiddet durumu altı ay kadar sürmektedir. Ayrıca anlık bir davranış değil, tahmin edilebilir ve kasıtlı bir şekilde yapılmış olmalıdır. Mobbing, literatüre yeni giren bir sözcük olduğu için, tam anlamıyla Türkçe tanımı yapılamamaktadır.

İş hayatında mobbing

Bu terimin günümüz iş hayatı ortamındaki tanımı ise, bir iş yeri içinde çalışanlar arasındaki uzun süreli, düşmanca ve saldırganca davranışlardır. Bu davranışlar günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygınlaşmıştır. Bunun sebebi piyasadaki yoğun rekabet ortamının, hem şirketleri hem de çalışanları yıpratmasıdır. Konu hakkında birçok çalışma olsa da, sebepleri hakkında kesin bir anlaşmaya varılamamıştır. Genellikle sebepler, uygulayan kişiyle bağlantılıdır.
Bu uygulama, iki farklı başlıkta incelenebilir;

  • Üstler tarafından uygulanan mobbing:

Sebebi ve aktörü patronlar ve üstler olarak özetlenebilir. Genellikle hem psikolojik hem de fiziksel şiddet içermektedir. Bir iş yerinde, işveren ve patronların sınırsız yetkiye sahip olduğu kanısı var olduğu için, bu kimseler limitlerini aşabilir. Çalışanları bazı görevleri tamamlamaları için fiziksel ve psikolojik baskıya maruz bırakırlar.

  • Eşit mevkiler arasında uygulanan mobbing:

Herhangi bir çalışma arkadaşı, bir diğer çalışma arkadaşını tehdit olarak görebilmektedir. Kişinin kendi pozisyonuna, veya iş hayatı ortamına bir tehdit oluşturduğunu düşündüklerinde ise, bu şiddet içeren uygulama, onlar için en kestirme çözüm olarak kullanılır.

Sonuçları ve etkileri

  • Çalışanların fiziksel ve ruhsal durumlarını ciddi ölçüde etkilemektedir.
  • Çalışanların performanslarını düşürmektedir.
  • Günümüz iş hayatı içerisinde, çalışanların birbirine duyduğu güven zedelenmektedir.
  • Nihai sonuç olarak çalışanlar, sebebini bile belirtemeden işlerinden istifa edebilmektedir.

Uygulama alanında en büyük problem, mobbingin sıradan bir iş yeri davranışı olarak kabul edilmesi ve bu davranışın tolere edilmesidir. Tanımı günümüzde bile tam olarak yapılamadığı için, kişiler ne ile karşı karşıya olduklarını anlamakta güçlük çekebilirler. Bunun önüne geçebilmek için, bu şiddete maruz kalan kişiler derhal ülkedeki yetkili kurumları, gerekirse Avrupa Birliği’ne bağlı kurumları bilgilendirmelidir. Bir video kaydı, atılan bir mesaj veya elektronik posta, yeterli bir delil olacaktır.