31.01.2020, 07:25

Mümin ne demektir?

Lügate baktığımızda, Mümin kelimesinin, inanan, Müslüman, inançlı olan anlamlarına geldiğini görürüz. İslâm Dinine göre ise, Allah’a gönülden inanan, Hulusi kalple Allah’a bağlı olan kişi anlamına gelir. Mümin, aynı zamanda Allah’ın 99 isminden de biridir.

Lügate baktığımızda, Mümin kelimesinin, inanan, Müslüman, inançlı olan anlamlarına geldiğini görürüz. İslâm Dinine göre ise, Allah’a gönülden inanan, Hulusi kalple Allah’a bağlı olan kişi anlamına gelir. Mümin, aynı zamanda Allah’ın 99 isminden de biridir.
    Bazı İslâm bilginlerine göre ise Mümin, Allah’ın varlığına birliğine, peygambere, Kuran’a, Meleklere, Hayır ve şerrin Allah’ dan olduğuna, Kaza ve kader ile ölüp dirileceğimize inanan kişiye denir. Bu bilginlere göre, imanın altı şartına inanan kişi Mümindir.
    Mümin kelimesi güzel, anlamlı ve dinimize de uygun olduğu için Müslüman halkın, çocuklarına Mümin ismini sık sık verdiği görülür. Erkeklere verilen isimlerde Mümin şeklinde kullanılırken kadınlar da Mimine şeklinde kullanılır. Bu tanımları düşünerek kısaca söylemek istersek Mümin, inanan Müslüman kişidir diyebiliriz.
    Mümin kavramından anlamamız gereken, olayın özünde bir inanmanın bulunmasıdır. Önemli Olan, kişinin İslâmiyet’e inanması olayıdır. Mümin olan kişi İslâm’ın bütün şartlarına uyan, İmanın altı şartını da tereddütsüz kabul eden kişidir. İslam Dinine göre, İslâm’ın veya imanın şartlarından bir tekini bile kabul etmemiş, olan kişi, Mümin olamaz. Mesela ölüp de dirileceğimize aklım yatmıyor dese ve buna inanmasa, İslâm’a göre Mümin sayılamaz. Mümin, aklına yatmasa bile İslâm’ın bütün kurallarına tabi olma, onları tümüyle kabul etme esasına dayanır.


MÜMİN KİŞİ NASIL ANLAŞILIR? 
    Bir kişinin Mümin olduğunun anlaşılması, basit bir düşünüş ile, İslâm toplumu içinde yaşıyorsa, Mümin olduğu düşünülebilir. İnsanların genel görüşü bu yöndedir. Ama bu görüş yanlış da olabilir. Çünkü o toplumda diğer din mensuplarının olması da muhtemeldir. 
    O bakımdan İslâm âlimleri,“Fahküm bizzahir” (kişinin fiil ve hareketleri ile görünüşüne göre hüküm verilir) demişlerdir. Yani kişinin toplum içinde, Müslümanlarla birlikte olup olmadığına, İslâmiyet’e ait bir ibadette görülüp görülmediğine, mesela namaz ya da oruç gibi bir ibadet içinde olup olmadığına, en azından kelime-i Şehadet veya Kelime-i Tevhid getirip getirmediğine bakılarak karar verilir. Ulema, bu durumlar da görülemiyorsa, (kişiye en yakın olanların ifadeleri ile Mümin olup olmadığı hükmüne varılır) der. 

KİŞİ MÜMİN GÖRÜNMELİ MİDİR?
    Burada bu konuya bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Ulema, ”Görünüşe göre hükmedilir” diyor ama, bunun bir amacı vardır. Onun için hüküm vermede görünüş şartı koşuyor. Yoksa kişi, imanını kimselere sergilemek zorunda değildir. Kuran’a göre İnanç, Allah ile kul arasındadır. Kul, Allah’a karşı sorumludur. Başka hiç kimseye hesap vermek, gösteri yapmak zorunda değildir. Eğer o kişi, iman etmiş ise ve içindeki inanç bu ise Allah katında o, mümindir.
    Toplumun bazı kesimleri, iyi insanı tarif ederken . “Namazında niyazında olan iyi bir insan” diye tanımlama yapar.  Mümin, o görüşte olanlara göre namaz kıldığı, oruç tuttuğu görülen insandır. Onlar, görüntüye göre bir hükme varırlar. Tabi bu bir yönü ile de yanlış bir hükümdür. Çünkü Namazını, orucunu gösteri için yerine getirip de insanlıktan uzak olan çok insan vardır. Kimse kimsenin içini bilemez. Gösteri için namaz kılan oruç tutan, örtünen sakal bırakan çok insan olduğu da biliniyor. Tabi bu durumdakiler Allah katında kabul görmekten uzaktır.
    Dindar partilerden Milletvekili olmak için sakal bırakanları, hanımını örtenleri bu millet çok görmüştür.Onun içi gösteri için yapılan hiçbir ibadet geçerli olamaz diyoruz. Bu anlayışı Maun Suresinde C. Allah çok açık bir şekilde dile getirmiştir. “İşte o yetimi itip kalkan, fakire fukaraya 
Yardımcı olmayan ama başka amaçlar için namaz kılan o yalancıları gördün mü? Yazıklar onlara. Onlar ibadetlerini,namazlarını gösteri için yaparlar. O durumdakiler, kimseye en ufak bir yardım olmayan yalancı göstericilerdir.” buyrulması o durumdakilerin anlatılması içindir.
C. Allah Müddessir ve Müzzemmil Sure’lerinde, o durumdaki kişilerin akıbetlerinin kötü olduğunu bildiriyor:
     “Kendisine oğullar, servetler verdiğim o yalancıları (Gösteri için ibadet edenleri) benim ile baş başa bırakın” (Müddessir-11,12)
    “Nimet içinde yüzen o yalancıları ban bırakın ve Âkıbetleri için de (bana) biraz mühlet verin”(Müzzemmil-11) 
Gösteri şeklindeki imanı da, ibadeti de C. Allah kabul etmiyor ve o durumdakilerin âkıbetle-
rini de karanlık gösteriyor. Onun için kişinin kendini tanıtması için gösteri yapması gerekmez.
Görüntüden kastedilen tabi ki bu durumda olanlar değildir.
     Tabi yukarıdaki cümleleri, Namaz ve diğer ibadetlerini Allah için yapanlar için elbette kullanamayız. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimizin ifadesine göre, Müslümanları bazı felâketlerden koruyan, hulusi kalple Allah’a dua edenlerdir. Bu durumdakiler Topluma da faydalı olan kişilerdir. Sözümüz o mübarek insanlar dışındadır. İslâm ulemasının, görünüşüne göre hüküm verilir demesi, gösteri yapmaları için değildir.  Din açısından karışık olan toplumlarda, kime karşı nasıl davranılacağının belirlenmesi içindir. Ölümü hâlinde bile kimsesiz olan kişinin cenazesi hangi dine göre işlem görecektir. Camiden mi, Kiliseden mi ya da Havra’dan mı kalkacaktır? Ulema, böylesi benzeri durumların belirlenebilmesi için Görüntü şartı getirmiştir. Görünenle hükmedilir ifadesinin esas amacı da budur.

MÜMİNLERİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Mimin, yukarıda da izah edildiği gibi İslam’a ve İmanın şartlarına inanan kişidir. Kuran’da Müminin özellikleri ile ilgili Ayetler vardır. Biz bunlardan bir kaçını nakletmekte fayda görüyoruz.
1). Fatiha-1,7-Nisa-36)) Müminler ancak Allah'a kulluk ederler. O'ndan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur.  
2). Âli İmran-102,Zümer-23 ve Yasin-11)  Müminler,Allah'tan korkup-sakınırlar. Allah'ın yasakladığı veya rızasına aykırı olan bir şeyi yapmak istemezler. 
3). Bakara-249),tevbe-25,26)Yalnızca Allah'a güvenirler.  
4). Ahzap-39)Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. 
Müminlerin belirgin özelliklerini Kuran’daki diğer bazı Ayetlere dayanarak birer satırla belirtirsek aşağıdaki Ayetleri ve özellikleri de sayabiliriz
5)   (Müminün-1) “Müminler kurtuluşa eren kişilerdir” 
6)   (Müminün-2“Müminler, İbadetlerini Hulusi kalple yaparlar” 
7)  (Müminün-5)“Müminler,İffet ve namuslarını korurlar”  
9)  (Müminün-8) “Müminler, Emanete hıyanet etmezler ve sözlerinde dururlar”  
10) (Müminün-11)“ Müminler cennete varis olan kimselerdir”  
11) (Hucurat-10) “ Şüphesiz Mümin, Müminin kardeşidir” 
12) (Hadis) (Mümin, Müminin aynasıdır.)  


 

Yorumlar (1)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@