Nadas tarımı, Türkiye için önemli bir faaliyet olmaktadır. Çünkü Türkiye bir tarım ülkesi kategorisinde yer alıyor. Tarım alanlarının oldukça fazla olduğu ve her çeşit tarımsal üretimin gerçekleştiği ülkede verim için nadas yöntemi bir şart olarak görülmektedir. Peki, nadas tarımı nedir? Nasıl uygulanmaktadır? İlk olarak bu sorularak odaklanılmalıdır. 

Nadas nedir, nasıl gerçekleşir? 

Ekonomik bir gelir kaynağı olarak tarım büyük önem kaplar. İçerisinde pek çok ürün yetişimi için de yöntemler barındırmaktadır. Türkiye bazında bakıldığında da tarım faaliyetleri ve yöntemlerinin çeşitliliği görülebilmektedir. Bu yöntemlerden biri de nadas tarımı yöntemi oluyor. Nadas tarımı, toprağı bir sene ekerken, bir sonraki sene ekmemek üzerine kuruludur. Toprağın bir sene içinde dinlenmesi sağlanarak mineral ve su açısından kendini yenilemesi durumudur. Her ne kadar verimliliği düşürüyor olsa da bu yöntem üretimi arttıran bir yöntemdir.

Bu yöntemin özellikle susuzluk, kuraklık, çoraklaşma gibi durumların yaşandığı bölgelerde daha çok tercih edildiği bilinmektedir. Suyun yetersiz olduğu bir bölgede tarım için yeterli sulamayı gerçekleştirmek oldukça güç olacaktır. Bu sebeple toprağın ‘nadas yılı’ ilan edilen yöntem ile dinlenmeye bırakılması ihtiyaç olmaktadır. Burada nasıl bir amaç vardır? Diye düşünülürse de; ekim yapılmayan yıl içerisinde toprağa düşen yağmuru, kar suyunu bir yıl bekletmektir. Toprak her sene ekildiği takdirde havalanacak ve ufalanmalar meydana gelebilecektir. Ardından da su kayıpları yaşanabilecektir. Bu nadas tarımı sayesinde de her sene ekim yapılmayarak, ertesi sene ekilen bitki daha canlı ve verimli sonuçlar verecektir. 

Nadas tarımı Türkiye’de nerelerde gerçekleşir? 

Türkiye içinde nadas tarımı en fazla İç Anadolu bölgesi kapsamında gerçekleşir. Bu bölgede gerçekleşme sebebi de burasının Karasal bir iklime sahip olmasındandır. Yazları sıcak ve oldukça kurak geçtiği için nadas yöntemi tarım için bir vazgeçilmezdir. Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı derinlikli topraklarda da nadas tarımı uygulandığı görülür. Bu topraklara verim sağlamaktadır. Bu bölgelerde özellikle her sene ardı ardına tahıl üretimleri gerçekleşememekte olduğu görülür. Sebebi ise yağış eksikliğidir. Ancak nasıl daha iyi verim alınabileceği kararlaştırılarak nadas tarımı yöntemi tercih edilir.