Organik tarım kısaca; insanları, hayvanları ve çevreyi sürdürülebilir tarım yoluyla korumak amacıyla uygulanan tarım yöntemleri ve tekniklerin tümüdür. Organik bir üretimde; çiftçi mahsul koruma ve gübreleme gibi tekniklerde organik maddeler dışında hiçbir maddenin kullanılmaması gerekir. Organik gübre çeşitleri ise; yeşil gübre, hayvansal gübre ve komposto gübredir. Organik tarım, geleneksel tarıma göre çok daha fazla çaba gerektiren ve daha düşük verim elde edilen bir yöntemdir.  Nitekim bu ürünler geleneksel tarım ürünlerinden çok daha yüksek fiyatlarlarda piyasaya sürülür. 

Organik tarımın 5 amacı

Organik tarım yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de temel olarak hedefler şu şekildedir;

 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla toprağı, suyu ve biyoçeşitliliği korumak. 
 • Biyolojik aktivitenin ve toprak verimliliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Zirai ürünler kullanmadan sağlıklı ve güvenli gıdanın sağlanması
 • Çiftçilerin zararlı kimyasallardan uzak durmasını sağlamak. 
 • Hayvan sağlığının korunmasını sağlamak.

Organik tarımın yararları

 • Toprağın yavaş yavaş zayıflamasına neden olan monokültür tarım yönetimden kaçınmak
 • Organik gübre çeşidi olan yeşil gübre, hayvansal gübre ve kompost kullanmak.
 • Organik maddeleri geri dönüştürmek
 • Bitki koruma ve besleme yöntemlerinde alternatif ürünleri (doğal avcı) kullanmak.
 • Hayvanın refahını yüksek tutmak
 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO’lar) ürünlerini kullanımından kaçınmak.

Organik tarım uygulamaları nelerdir (2)

Organik tarımda gübreleme teknikleri

Organik tarım yapılırken kimyasal içeren gübrelerin kullanımına izin verilmez. Geleneksel tarımda kullanılan gübrelerin kullanımı organik tarıma uygun olmadığı için bu tarım türünde izin verilen ve en uygun organik gübrelerin bazıları şunlardır: 

 • Yeşil gübre

Tarlaya tek yıllık ya da çok yıllık bitki (yonca, fiğ) ekimi ile başlayan yeşil gübre uygulaması toprak yapısını ve toprağın verimliliğinin gelişmesini sağlar. Ayrıca, toprağın nem oranı ve su emme gücünü de artırır. Yeşil gübre bu faydalarının yanında yabancı ot mücadelesinde de kullanılır

 • Kompost 

Bakteri gibi belirli mikroorganizmaların organik maddeleri humusa dönüştürülmesine kompost adı verilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra besin ve eser elementlerin karışımından oluşan kompost üretilir. 

 • Hayvansal gübre

Hayvansal gübre organik tarım sırasında sıklıkla tercih edilen bir gübre çeşididir. Daha verimli bir sonuç için, iyi yanmış hayvan gübresi kullanılmalı ve bu bitkilerin etrafına serpilmelidir.