Lale Türkiye'nin asırlardır en eski efsanevi süs çiçeklerindendir. Ortadoğu ve Yakın Doğu'nun dağlarında tarlalar halinde yetişir.

22,5 yaşında 1453 yılında İstanbul'u payitaht yapan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda yüksek  kültürü olan bir şairdir. Divanında '' Lalezar '' ismi geçer. Devrin tarihçisi Dursun Bey : fetihten sonra İstanbul'da Fatih'in bahçeleri ve laleleri önemsediğini yazar.

Saklı Zamanlar yenigün


Saklı Zamanlar:


Lale'nin ana yurdu Orta Asyadır. Anadoluya gelmeden önce Hindistan'da ve Uzakdoğu'da insanları nasıl etkilediğini o dönemde ki sarayların duvar ve kapı işlemelerinden anlıyoruz. Bir rivayete göre de isminin '' tulipan ''olmasının nedeni dönemde devlet erkanının başına taktığı tülbente benzemesidir. Selçukluların Anadolu'ya getirdiği çiçek Bizanslılar tarafından farkedilmedi. Dönemde Türkler saray bahçelerinde bu çiçeğin güzelliği ile keyiflenirlerdi. Bir çeşit zenginlik göstergesi olan lalenin Anadolu serüveni Osmanlı'nın etkisiyle hızlandı ve Avrupa'ya doğru yol aldı.

Osmanlı'dan Bir Hatıra yenigün


Osmanlı  Lalesi'nin Hollanda'ya Geçişi

Osmanlı Devleti'nin sınırları geliştikçe , kültürünü yaymayada devam etti. Sultan Süleyman döneminde elçilerin hediye olarak yanlarında götürmesiyle lale Avrupa'da büyük ilgi gördü. Dönemde kısa boylu ve yaprakları farklı boyutlu yabani lale türü, melezleme yoluyla badem şeklinde, sivri yapraklı hale getirildi. İstanbul Lalesi olarak bilinen bu tür Osmanlı coğrafyasında büyük çılgınlığa yol açtı.

lale yenigün kırmızı

Tulipmania - Lale Devri


Osmanlı Devleti'nde 1718 yılında Avusturalya ile imzalanmış olan Pasarofça Antlaşması ile başlayan Lale Devri 1730 yılında ki Patrona Halil İsyanı ile sona erdi. Sadrazamlardan tutun , paşalara kadar herkeste bir lale aşkının başladığı bu dönemde lale soğanlarına bir servet ödenmeye başlanmıştı. En özel soğanı yaratabilmek için saklı bahçeler kuruldu. Gizli araştırmalar yapıldı. Yeni buldukları türlere çok özel isimler verdiler. Kimi sevgilisine ithafen '' Gönül Yakan '' ismi koyarken, kimiside şansına güvenerek '' Talih Yıldızı '' ismini takmıştı.Bu aşkın ve çılgınlığın zirve noktası bilinen Lale Devri'dir. Bazı kaynaklara göre de, Çırağan Sarayı'nın bahçesinde ki en özel Lale olan Taç-ı Kayser çalınmış ve uzun süre bulunamamış. Ve ayrıca bazı lale soğanları için 1000 altından fazla fiyatlar biçilirdi. Bunun sebebi ise Lalenin görsel bir çiçek olması dışında musikiyi , zevki, zenginliği ve refahı simgeleyen bir kültür haline gelmesiydi.

Gözden kaçırmayın

Eurovision finali saat kaçta, hangi kanalda? Eurovision finali saat kaçta, hangi kanalda?

pembe lale yenigün


Hollanda Lalesi


İşin en ilginç hikayesi işte burada başlıyor. Lalenin Avrupa'ya kesin gidiş tarihi ve nasıl gittiği çeşitli kaynaklarda benzerlik gösterse de tam bir fikir birliği yoktur. Avusturya - Macaristan büyük elçisi Ogier Ghiselin De Busbecq laleye karşı bir merak ve ilgi duymuş bu bitkinin soğanlarını botanik uzmanı olan arkadaşına göndermiş, arkadaşıda laleleri Hollanda'lılara tanıtmıştır. Bu kadar özene ve meraka rağmen Osmanlı Lale üretimi ve ticaretinde liderliği bir yüzyıl kadar sonra Hollanda'ya kaptırdı. Çok zaman geçmedende lale soğanı alımını tümüyle Avrupa'dan sağlamaya başladı. Ama bir fark vardı,  Avrupadan gelen laleler bir kere çiçek veriyor ve ölüyordu. Laleleriyle ünlü İstanbul bir anda Lalesiz kalmıştı. Lale kültürü 18.yy sonlarına doğru o rengarenk yıllar neredeyse yaşanmamış gibi azalmıştı. Günümüzde artık her ülkenin özel üretim sahalarında birbirinden farklı pek çok çeşit lale üretiliyor. Şöyle ki Japonya'dan Kanada'ya, Türkiye'den İran'a kadar bir çok ülkede lale festivali düzenlenmekte. Tulipmania bitmedi, çoğalarak devam ediyor.

lale mevsimi yenigün