Lif ve yağ elde etmek amacıyla ekilen pamuk, Ebegümecigiller familyasından olan otsu ve odunsu bitkidir. Pamuğu, kökü, sapı, çiçeği ve tohum oluşturmaktadır. Ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen pamuk üretimi Akdeniz bölgesinde yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 verilerine göre pamuk en çok Şanlıurfa ilimizde gerçekleşmektedir. İzmir, Aydın, Adana, Hatay ve Diyarbakır illerinde de Şanlıurfa’nın üretim miktarı kadar olmasa da pamuk üretimi yapılmaktadır. Pamuk üretim miktarı yüksek olmasa da, pamuk üretimi yapan başka illerimiz mevcuttur ancak Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsünün 2019 Ocak ayında yayınladığı verilere göre Türkiye’de üretimin %88’ini karşılayan 6 il sıralı olarak; Şanlıurfa, Aydın, Hatay, Diyarbakır, Adana ve İzmir şeklindedir. Verilen bu veriler ile birlikte Şanlıurfa pamuk üretimi noktasında tek başına %42 sini karşılamaktadır.

Pamuk nasıl yetiştirilir ?

Pamuk ekimi ya da pamuk tohumu ekimi ilkbaharda gerçekleşmektedir. Yetiştirme teknikleri arasında ekim nöbeti adı verilen bir teknik bulunmaktadır. Ekim nöbeti; Ekimin gerçekleştirileceği toprağa arka arkaya aynı ürünlerin ekilmemesidir. Farklı çeşitlerdeki bitkilerin sistematik bir biçimde ardı ardına ekilmesi yöntemine verilen addır.

Kaliteli bir pamuk yetiştirebilmek ve pamuk üretimi sağlayabilmek için öncelikle, doğru koşullarda yetişmiş olan bir pamuktan pamuk tohumu elde etmek gerekmekte. Pamuk tohumu ilkbahar aylarında ekilir ve sağlıklı koşullarda olan bir pamuk ilkbahar ayından yaz ayına kadar yetişmektedir. Pamuk yetişirken bol su istemektedir, olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve kuru hava istemektedir. Pamuğun yabancı otlara karşı korunması gereken durumlar da mevcuttur, yetiştirilirken bu durumların da bilinmesi gerekir.

pamuk üretimi

Pamuk tohumu ile ilgili bilgiler

Toprağa ekmek için tohumların çimleneceği biçimde toprağın hazırlanması gerekmektedir. Ekilen pamuk tohumları için toprağın nemlendirilmesi gerekmektedir. Pamuk üretimi için tohum ekimi yapılırken derinlik konusunda da dikkatli olmak gerekmektedir. Pamuk tohumu ekimi yapılırken, toprak hazırlığı ve toprak kalitesi ilk aşama olması gerekmektedir.  Pamuk tohumu ekilirken topraktaki sıraların aralıklarına önem gösterilmesi gerekmektedir ve ekim süreci mart ayında başlayarak bölgeye göre en geç mayıs ayında ekimin tamamlanmış olması gerekmektedir.