06.11.2020, 05:37

Peygamberimiz ve evlilikleri

Peygamberimiz ve evlilikleri

Bugün böyle bir konuyu seçmemin sebebi, bu konunun çok konuşulan, çok tenkit edilen bir konu olarak görülmesindendir. O bakımdan bugün bu konu, peygamberimizin 25 yaşına geldiği andan itibaren ele alınarak, tamamen Kur'an’a bağlı bir anlatımla aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Peygamberimiz 25 yaşına yaklaştığı bir sıra, ilk evliliğini Mekke şehrinde, kervanları ile tüccarlık yapan, Mekke’nin itibarlı kadınlarından olan Hz. Hatice ile yapmıştır. O zamanlar peygamberimiz 25 yaşındayken Hatice Validemiz de 40 yaşında, dul bir kadındı.

Rivayet olunduğuna göre evlilik teklifi, Hz. Hatice validemizden gelmiştir. Hz. Hatice ile evlenen peygamberimiz, 25 yıl süren bu evlilik esnasında başka bir kadınla evlenmemiştir. Hz. Hatice’nin vefatından sonra çok evliliği göze çarpar.

Hz. Hatice vefat ettiğinde peygamberimiz de 50 yaşındaydı. Hz. Hatice’nin vefatından sonra Peygamberimizin Hz. Hatice ile beraber 12 kadınla evlendiği görülür. Kayıtlarda peygamberimizin eşi olarak görülen kadınların sıra ile isimleri şöyledir. 1) Hz. Hatice, 2) Hz. Sevda b. Zema, 3) Hz. Aişe 4) Hz. Hafsa b. Ömer, 5) Hz. Zeynep b. Huzeyme 6) Hz. Zeynep b. Cahş, 7) Hz. Ümmü Seleme, 8)Hz. Habibe, 9) Cüveyriye b. Haris. 10) Hz. Safiyye b. Huyey, 11) Hz. Mariyetül Kıbtiyye 12) Hz. Meymune b. Haris

 

PEYGAMBERİMİZİN ÇOK KADINLA EVLİLİK SEBEPLERİ

Peygamberimizin yukarıda isimlerini saydığımız eşlerini, sadece kadınlıkları için almadığı bu evlilikler de bazı önemli amaçların da olduğu nakledilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1)Savaşlarda ölen savaşçıların eşlerinin sahipsiz kalmaları ve kimsesiz olan kadınların korunması,

2)İslâmiyet’in yayılması sırasında, bazı hatırlı kişilerin bekâr kızlarını alarak, İslamiyet’in daha kolay yayılması amacı güdülmesi.

3)Müslümanlığın kadınlar arasında da yayılması gerekliydi. Peygamberimizin evli, bekar her ka-

dınla rahat rahat konuşması çok mümkün görülmediğinden, İslâmiyet’in yayılması işin de kadın Müslümanlardan yararlanmak istiyordu. Peygamberin çok evlilik görünümündeki bu durumunun önemli bir sebebi olarak da bu konu gösterilir.

 

PEYGAMBERİMİZİN, KÖLESİ

ZEYD’İN KARISI İLE EVLENMESİ

 

Peygamberimizin, kölesi Zeyd b. Harise’in, eşi Zeynep’ten boşanmasından sonra, Zeynep ile evlenmesi, o zaman ki Müslümanlar arasında çok dedikodu yarattığı için, bu konu ile de ilgili ayet nazil olmuştur. Bu Ayette de C. Allah şöyle buyurur: “Ey Resulüm! Hani Allah’ın nimet olarak verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: (Eşini yanında tut. Allahtan da kork) diyordun. Allah’ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah’tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki, evlatlıkları, karıları ile ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) Müminlere bir güçlük olmasın. (Senin yaptığınla) Allah’ın emri yerine getirilmiştir.” (Ahzap-37)

Bu ayette zikredilen ve Kur'an’da adı geçen zat, Zeyd bin Harise’dir. Zeyd, çocukluğunda esir düşmüştü. Hz. Hatice de bu çocuğu köle olarak satın almıştı. Peygamberimiz, Hz. Hatice’nin kendisine hediye ettiği Zeyd’i azad ederek kendisine evlat edinmişti. Resulullah Zeyd’i çok severdi. Ona halasının kızı Zeynep’i alarak evlendirmişti. Ancak nakledildiğine göre, Zeynep asil ve zengin bir aileden geldiği, Zeyd de kölelikten geldiği için Zeyd’i koca olarak bir türlü kabul edemiyordu. Zeynep bu yüzden Zeyd’den ayrılmak istediğini peygamberimize defalarca iletmişti. Yine nakledildiğine göre bu durumdan Zeyd de son derece rahatsızdı. Uzun süre sabretmesine rağmen dayanamayacağı, onurunun çok kırıldığı bir sıra Zeyd, peygamberimize gelerek boşanmak istediğini söyledi. Peygamberimiz buna rağmen ayette de belirtildiği gibi Zeyde, “Karını yanında tut!” (Ahzap-37) dedi ve ayırmak istemedi. Ancak zaman geçtikçe bu işin olmayacağını da anlamıştı. Ayetteki “Allah’ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde tutuyordun” ifadesi de Peygamberimizin bu durumunu anlatmak için zikredilmiştir. Daha sonralar ayrıldılar.

O devrin insanları, kölesi Zeyd’in karısı Zeynep çok güzel bir kadın olduğu için, peygamberin bu güzelliğe dayanamayarak, Zeyd’e, karısı Zeynep’i zorla boşattırarak onunla evlendiği şeklinde dedikodular çok çok artınca da bu ayet nazil olmuştur.

 

PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİKLERİ İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER

Kur'an’ı Kerim’de Peygamberimizin evlilikleri ile ilgili olan ve bu konular da Peygamberimize yol gösterici Ayet-i Kerimeler vardır. Bunlardan bazılarını, Peygamberimizin evliliklerine C. Allah’ın da izin verdiğinin anlaşılabilmesi için nakledilmesin de fayda görüyoruz: “Ey Peygamber! Biz sana şunları helal kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de Mümin bir kadın, kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikâh etmek istediği takdir de, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsusu olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar, sana hiçbir darlık olmaması içindir.” (Ahzap-50)

Aynı Sure’nin 51. ayetinde de bu konu ile ilgili şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlardan arzu ettiğini tekrar yanına almanda, senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman, onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin, senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanları bilir.” (Ahzap-51) Bu Ayet-i Kerimeler'den anlıyoruz ki Peygamberimiz için C. Hak tarafından peygamber olması nedeni ile ona, bir ayrıcalıklı hak tanınmıştır.

Ama bütün bunların hepsi, Kur'an’dan anladığımıza göre C. Allah’ın izni ile olmuştur. Ancak Ahzap Suresi'nin 50. Ayetiyle tanınan bu istisnai hak dışında başkaca bir istisnai hak tanınmayacağı da aynı Surenin 52. Ayetinde bildirilmiştir: “Ey Resulüm! Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler dışında (kadınların) güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka kadınlar alman sana helâl değildir.” (Ahzap-52) Bu ayet ile de, aldığı mevcut hanımları dışında başkaca bir evlilik yapması yasaklanmıştır.

Yorumlar