27.11.2020, 05:27

Peygamberimizin ismini duyduğumuz zaman niçin salavat getirilir?

Peygamberimizin ismini duyduğumuz zaman niçin salavat getirilir?

Evet Peygamberimizin ismi anıldığı zaman “Allahümme salli ala seyyidina muhammed” diyerek peygamberimiz üzerine salavat getirilir. Bunun sebebi,Kuran’da peygamberimiz üzerine salavat getirilmesinin istenmesidir. Bu sebeple peygamberimizin ismi duyulduğu zaman Müslümanlar salavat getirerek Peygamberimizi selamlarlar. Salavattan amaç, peygamberimizin selamlanması ve ona dua edilmesidir. Ahzap Suresi 56. Ayetinde “Şüphesiz ki Allah ve Melekleri, Peygambere çokça salat ederler. Ey Müminler! Siz de O’na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle O’nu selamlayın.” (Ahzap-56) buyrulması, peygamberimizin ismi duyulduğu zaman O’na salavat getirilmesini zorunlu kılar.

Ayet-i Kerimeden anlıyoruz ki, C. Allah ve Melekler de peygamberimize selam vermektedirler ve bizlere tavsiyeleri de salatü selam getirmemizin istenmesidir. Böyle olunca O’nun ümmeti olarak bizlerin de Peygamberimize Salat-ü selam getirmemiz gerekir. Bu sebeple lüminler, peygamberimizin ismini duydukları zaman, O’na salat ve selam gönderirler.

Tabi Salat ve selam gönderilmesini bir isteyen de sevgili peygamberimizdir. Bir hadisinde Peygamberimiz, “Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı, bana en çok salat-ü selam gönderendir”(Tirmizi). Diğer bir Hadis-i Şerifinde, “Bir mümin bana selam gönderdiği zaman, O müminin selamını almam için Allah benim ruhumu bana geçici olarak iade eder.”(Ebu Davud) Diğer bir hadiste de, “Bana salat-ü selam gönderene Allah selamlaşana verdiği sevabın on katı sevap verir” buyrulduğunu görürüz. Demek ki peygamberimizin ismi anıldığı zaman O’na salat-ü selam gönderilir. Eğer salat ve selam gönderilirse hem C.Allah’ın emri yerine gelir, hem de peygamberimizin tavsiyesine uyulmuş olur. Ve hem de Allah katında sevap ve ecir kazanılır.

Kuran veya Mevlit okunurken peygamberimizin ismi geçtiğinde, Kuran’ı ya da mevlidi dinlemekten geri kalmamak için “Allahümmme salli ala seyyidina Muhammed” demek yeterli görülür. Ama vakit bolsa, Salli ve Barik dualarının da okunması daha da bir faydalı bulunur. Biraz sonra Salli ve Barik dualarının ne olduğu konusu ile anlamları üzerinde de durulacaktır.

Salavat getirilmesi konusunda bazı İslam alimleri eğer vakitlice bir salat selam getirilme imkanı varsa, Salli ve Barik dualarından sonra da, Ezü ve besmele çekilerek Fatiha Suresinin de okunmasını daha faydalı bulurlar Böylece C.Allah da anılmış olur derler. Allah’ı anmak, elbette ki müminlere sayısız fayda getirecektir.

SALAVAT NE DEMEKTİR?

Peygamberimize salavat getirmek, Ona selam göndermek,dua etmek anlamlarına gelir. Salavatın nasıl ve hangi şekillerde getirileceğini Ashaptan bazıları, peygamberimize salat ü selam gönderilmesinin bir Allah emri olduğunu öğrenince, peygamberimize soruyorlar. “Ya Resulullah! Kuran’dan öğrendiğimize göre size salat ve selam göndermemiz gerekiyor. Bizler size nasıl salat ve selam göndereceğiz deyince Peygamberimiz, kısa şekli ile ALLAHÜMME SALLİ ALASEYYİDİNA MUHAMMED demeniz yeterlidir. Uzun şekliyle ise, Salli ve barik dualarını okuyarak salat ve selam gönderebilirsiniz.” buyuruyor.

SALATÜ SELAM NE DEMEKTİR, SALAVATIN TÜRLERİ DE OLUR MU?

Salavat getirmenin kısa şekli, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, demek olduğunu yukarıda söylemiştik. Bunun Anlamı da şudur. “Allah’ım! Peygamberimiz Muhammed’e salat ve selamlarımızı ilet ya Rabbi” demektir. Salavat başka şekillerde de getirilebilir. Mesela “Sallallahü aleyhi ve selem”, denilebileceği gibi,“Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah” da denilebilir.

Eğer vaktimiz var da rahat rahat salavat getireceksek yine peygamberimizin tavsiyesine uyarak Salli ve Barik dualarını da okuyabiliriz. Önce “Allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âli Muhmmedin Kema salleyte ala ali İbrahime ve Alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecid.” diyerek Salli duasını okuruz. Anlamı da şudur. “Allahım! İbrahime ve İbrahimin oğluna rahmet ettiğin gibi, Muhammed’e ve Muhammed evladına da rahmet et.” Bu duanın Hemen sonrasında da Barik dediğimiz, “Allahümme Barik Alâ muhammedin ve alâ âli Muhammedin Kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke Hamidün mecid.” duasını okuruz. Anlamı da şudur. “Allahım! İbrahime ve İbrahim evladına bereket verdiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed evladına da bereket ver. Sen övülmüşsün, yücesin”

Tekrar etmekte fayda görüyoruz. Tabi bu dualar vaktin bol olduğu zamanlarda okunur. Yoksa Kuran okunurken veya mevlüt okunurken onu dinleme yerine dua okumaya kalkmak pek doğru sayılmaz. “Allahümme Salli ala seyyidina Muhammed” demek yeterli görülür. Bizim bileceğimiz de bu kısaltılmış şekli olmalıdır.

Bu konuda akla gelen bir soru da şu olabilir. Vaktimiz olduğu halde sadece kısaltılmış şekli olan “Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed” desek, yani uzun şeklini söylemesek yeterli olur mu?Vakti bol olan Salli ve Barik dualarını okumak zorunda mı? gibi sorular akla gelebilir. Hayır. Geniş şeklini söylemek şartı yoktur. Kısaltılmış şeklinin söylenmesi yeterlidir. Yeter ki Peygamberimize selam gönderilsin.

Yorumlar