İnsanoğlu diğer tüm canlılar gibi doğada var olan bir türdür. Doğa ile iç içe yaşamamız ve doğada var olma çabamız; medeniyetin ilerlemesiyle doğaya hakim olmaya ve hatta doğayı hor kullanmaya kadar ilerlemektedir.  İşte tam bu noktada peyzaj ve mimarlığı devreye giriyor diyebilmemiz mümkündür. Peyzaj insanı çevreleyen beşeri unsurların bir bütünü olarak adlandırılarak ön plana çıkmaktadır. Birçok farklı kullanım alanı vardır. 

Peyzaj nerelerde kullanılır sorusuna dönersek; peyzajın kendi içerisinde turistik, endüstriyel, yol vs gibi birçok çeşidi vardır. Peyzaj insanın bulunduğu çevre ile daha uyumlu ve iç içe yaşamasını sağlarken alanlarda kullanılır. Şehir yaşamını daha güzel ve estetik bir hale getirmek, doğal, yeşil alanlarla dolu parklar, bahçeler, konutlar oluşturmak; peyzaj nerelerde kullanılır ve nedir sorularının temel cevabıdır. 

Peyzajın önemini kavramak için şu şekilde bir örnek verebiliriz; 
Nasıl bir yerde yaşamak istersiniz? Doğa ile iç içe, su kenarında ve yeşilliklerin olduğu yürüyüş alanları bulunan, çocuklarımız için yeşil, aydınlık parkları mevcut, piknik yapmak için güzel bir manzarası olan çiçeklerle, sulak ve yeşil alanlarla dolu konutlarda mı? Yoksa yan tarafta hala inşaatı devam eden beton, çamur düzgün şehirleşmenin yapılmadığı konutlarda mı? Tabii ki bu soruya verilecek yanıt hepimiz için aynıdır, hepimiz hem görüntüsü ile hem imkanlarıyla gözümüze hitap eden doğa ile iç içe olduğumuz ortamlarda yaşamak isteriz. Peyzaj da bu aşamada devreye girmektedir. 

Peyzaj mimarlığı nedir?

Peyzaj mimarlığı;  mimarlığın alt dallarından biri olarak kabul edilen bir bilim dalıdır. Mimarlık; genel olarak tasarım üzerine oluşturulmuş bir bilim dalı olsa da peyzaj mimarlığı hem tasarımı hem de mühendislikteki gibi bilimsel prensiplere dayalı altyapıları da kullanır. Şehirlerin betonlaşması ve insan nüfusunun da artmasıyla peyzaj mimarlığı önem kazanmış, önceden küçük ölçekli peyzaj tasarımlarından kentler, milli parklar gibi büyük ölçekli tasarımlara geçiş yapmıştır. Kendi evimizle beraber dünyayı ve doğal yaşamı da evimiz olarak görüp tahrip etmeden, en güzel şekilde, doğaya uyum sağlayıp onunla beraber yaşamayı öğrenmek ve bunu modern şehir hayatı kültürüne adapte etmek peyzaj mimarlığının en temel amacıdır.