20.09.2020, 21:09

Rekabetçi Kur

Rekabetçi kur özellikle “kur savaşlarının” bir kavramı olup, ihracatta kur avantajını kullanarak rakiplerinize göre avantajlı hale gelmenize sağlayan bir politikadır.

Rekabetçi kur özellikle “kur savaşlarının” bir kavramı olup, ihracatta kur avantajını kullanarak rakiplerinize göre avantajlı hale gelmenize sağlayan bir politikadır.

ÖNCE TANIM

Hükümetlerin, devalüasyon yaparak (dövizi yerel para karşısında değerlendirerek) ihracatta rekabet avantajını sağlayan politika aracıdır.

DEVALÜASYON

Devalüasyon, ancak bir hükümet kararı ile uygulanabilir. Diğer bir ifadeyle eğer Türkiye’de olduğu gibi kur, serbest piyasada belirleniyorsa devalüasyon yapamazsınız.

KONTROL EDEMEDİĞİNİZ BİR ŞEY

Eğer ki döviz kurunun fiyatını devlet olarak belirleyemiyorsanız, rekabetçi bir kur politikasından bahsetmeniz mümkün değildir. Ancak şunu söyleyebilirsiniz, konjonktür olarak dövizin TL karşısında değer kazanması, bize rekabetçi kur özelliklerini taşıdığından ihracatımızda görece rekabet avantajı sağlar diyebiliriz.

ÖN ŞART

Hükümetlerin rekabetçi kur politikasını uygulayabilmeleri için devalüasyon yapmaları, devalüasyon yapabilmeleri için de kur rejimi olarak “Sabit Kur” rejimini uygulamaları gerekmektedir. Tıpkı Çin’in 2013-2014 yıllarında (Çin o dönemde 9'dan fazla devalüasyon yapmıştı.) devalüasyon yaparak ihracatta görece avantaj sağlaması gibi. Hatırlarsanız ABD hızlı bir şekilde bu duruma reaksiyon göstererek, Çin’i uyarmıştı. Tarihsel okumada ticaret savaşları öncesinde kur savaşları vardı.

Peki, ihracatçi rekabetçi kur mu istiyor?

Hiç sanmıyorum. Tüm iş dünyasında olduğu gibi ihracatçılarımıza yüksek kurdan ziyade, öngörülebilir kur istemektedir.

Öngörülebilir kur nasıl sağlanır?

Eğer ki 2018 kur şoklarından bahsediyorsak, Suriye sürecinde Trump’ın gerekirse Türkiye’yi güçlü dolarla döveriz ifadesi duyduktan sonra hele günümüzde özellikle Doğu Akdeniz süreci ve AB’nin ekonomik yaptırımları konuşuluyorken hatta tüm bunların ötesinde küresel salgın sürecinde serbest kur rejimi ile öngörülebilir bir kur politikası oluşturamazsınız.

YAPILMASI GEREKEN NEDİR?

Çok basit özellikle riskli dönemlerde geçici olarak Sabit Kur Rejimine geçmemiz gerekmekte. Özellikle kısa vade içerisinde altışar aylık periyotlarla kur sabitlenirse, herkes devletimizin belirlediği döviz kuruna göre planlarını yapabilirler.

BU ARADA

Özellikle şu anki konjonktürde, yüksek kur lehimize olan bir kur değeri değildir. Özellikle yüksek kurun enflasyon oluşturma gibi bir etkisi çok güçlü iken.

SONUÇ: İhracatçı için, yüksek kur mu? Öngörülebilir kur mu? Cevap ne olursa olsun her ikisini de ancak sabit kur rejiminde yapabilirsiniz.

Yorumlar