Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin 10 taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirileceği ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan'daki 10 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale gerçekleştirilecek.

Kemanın parlayan yıldızı Kuşadası'nda Kemanın parlayan yıldızı Kuşadası'nda

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler gerçekleştirmek suretiyle "pazarlık" usulüyle yapılacak, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere son teklif verme tarihi Malatya, Nevşehir ve Şanlıurfa illerindeki taşınmazlar için 9 Ağustos, Kırklareli, Erzincan ve Kütahya'dakiler için 10 Ağustos ve Aydın'dakiler için 11 Ağustos olarak belirlendi.