Risk Yönetim Uzmanları kurumsal firmaların ileriye yönelik atacakları adımlara karşı oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve firmayı yaptığı, oluşturduğu ya da ortak olduğu projelerden en karlı şekilde kazanç sağlamasının planlarını oluşturan kişilerdir. Risk Yönetimi Uzmanları ne iş yapar diye düşününce akla gelenleri derleyecek olursak çalıştığı firma işletmelerinin kuralları göz önünde bulundurduğunda, çeşitli görevlerde yer alır. Bu uzmanların günlük yaşamda yerine getirmesi gereken görevleri şu şekildedir:

  • Çalışanların şikayetlerini saptamak ve dosyalamak, çalışma şartlarını araştırıp incelemek, 
  • Çalıştığı firmaların müşteri analizini yapmak ve bilgi toplamak, sendikalarla işçilerin ödeme ve çalışma şartlarını belirleyip uygulamaya koymak,
  • Firmaların risk yönetimi konusundaki olgunluk seviyesini ileriye taşımak,
  • Hali hazırda olan risklerin takip edilmesi ve kontrol altına alınması amacı ile sürekli hazırlıkta bulunmak ve gerekli olan kıyas çalışmaları yürütmek ve sürdürmek,
  • Teknolojik ve ticari açıdan olan riskleri tespit etmek ve üzerinde değerlendirmelerde bulunmak, bu değerlendirmeler sonucunda riski gidermek ya da riskin boyutunu en aza indirecek çalışmalar yapmak,
  • Risk Yönetim Uzmanları yönetim kurullarında gerçekleştirilen "Risk Erken Saptanması Komitesi” ne raporların hazırlık ve sunumunda görev almak,
  • Şirket gruplarının risk haritalarıyla birlikte aksiyon planlarının oluşturulmasına öncülük etmek,
  • Risk analiz metotlarını birçok çeşitli kaynaklardan takip etmek ve risk model analizini uygulamak yer alır.

Nasıl risk yönetim uzmanı olunur? 

Genellikle Finans sektöründe talep gören Risk Yönetim Uzmanı olmak için öncellikle üniversiteden 4 yıllık bir eğitim sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Risk Yönetim Uzmanı olabilmek için iktisat ve işletme bölümlerinden biri bitirmelidir. Bu bölümleri bitirdikten sonra gerekli deneyim koşullarını sağlayanlar Risk Yönetim Uzmanı olarak görev alabilirler.

Risk Yönetim Uzmanı olmak için istenen deneyimler içerisinde alınan sertifikalar, çeşitli üniversiteler tarafından online ya da örgün olan eğitimler de vardır. Bu sertifikalar ve eğitimler için kurumlar, iktisat ya da işletme mezunu ya da öğrenimi görme şartı sunmamaktadırlar. Risk Yönetim Uzmanlığının eğitimlerinin içerisinde Kurumsal Risk Yönetimine Giriş, Politik Riskler ve Piyasa Riskleri, Küresel İş Ortamında Riskler, Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim, Finansal Riskler ve Koruma gibi birçok çeşit bilgilendirici eğitimler bulunmaktadır.