Dünya üzerinde yaşamakta olan her üç kişiden biri, belli dönemlerde oldukça şiddetli bir ruh sağlığı bozukluğu yaşayabilmektedir. Hayat kalitesini, fiziksel sağlığı ve toplumsal olarak huzuru oldukça önemli bir şekilde etkileyebilmekte olan ruh sağlığı, koruyucu hekimlik adı altında da incelenmektedir. 

Eski dönemlere göre ruhsal bozukluklarının reddedilmesi, görmezden gelinmesi ve gizlenmeye çalışılması gibi önyargıların büyük oranlarla azalmıştır. Buna bağlı olarak psikiyatrist ve psikolog gibi ruh sağlığı uzmanlarından yardım almak ise günümüzde oldukça artmıştır. Depresyon, panik, şizofreni, stres ve bipolar gibi birçok psikiyatri terim ve belirtileri hemen hemen herkes tarafından bilinmekte olup gerek tedavi gerekse psikolojik danışmanlık hizmeti almak oldukça normal karşılanıyor. Ruhsal bozukluklar tıpkı tiroid hastalıkları, tansiyon, şeker, kalp hastalıkları ve hormonal hastalıklar gibi herkesin başına gelebileceği unutmamak gerekir. Ancak bu rahatsızlıkları yaşarken tedavi yöntemlerini araştırıp tedavi olmak oldukça önemlidir.

Ruh sağlığı bozuklukları nasıl önlenir?

Ruhsal bozuklukların etkileri ve önlenmesi üzerine yoğun çalışmalar, psikiyatrinin bir alt dalı olan koruyucu psikiyatri içinde de ayrıca yürütülüyor. Ruhsal bozuklukların ve psikiyatri hastalıklarının belirtileri ortaya çıkmadan önce önlem alınması bu sürece oldukça fayda sağlar. Bebeklerin anne karnında yer almasından yetişkin ve olgunluğa erişene kadar uygun olan ailesel, çevresel ve toplumsal koşullarda büyümesinin ayrıca fiziksel sağlığa da dikkat edilmesinin önemi oldukça büyüktür.

İlk olarak uygun sayılmayan çocuk yetiştirme şekillerinin değiştirilmesinde anne, baba ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşüyor. Çocukların ruhsal hastalıklar konusunda risk adı altında sayılan durumlar ile yetiştirilmedikleri takdirde en büyük adım atılmış olacaktır. Çocuğun bedensel veya cinsel istismar gibi kötü davranışlardan korunması ruh sağlığı açısından korumanın ilk ve en önemli adımlardan bir tanesidir. Stresle ile baş edebilme yöntemlerinin öğretilmesi, sağlıklı beslenme, spor faaliyetleri, sanat faaliyetleri, hobi edinebilmesi ve kendini geliştirebilmesi gibi durumlar, ruh sağlığını korumada birinci sırada yer almaktadır.

Ruh sağlığı bozukluklarının önlenebilmesinde bir diğer koruma yöntemi ise bireylerin eğitiminin sağlanmasıdır. Burada psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışman gibi ruh sağlığı profesyonelleri oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Ruhsal bozuklukların erken bir şekilde teşhis ve tedavisi de böylece mümkün kılınır.