Şirkete ortak olan kişilerin sorumlulukları sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip kişilerin sahip olduğu şirketlere şahıs şirketi denir. Bu şirket,ortak ekonomik çıkarları olan kişiler tarafından kurulmuştur. Ortaklardan biri kendini payını devretmek istedğinde tüm ortaklar bu duruma onay vermesi gerekir. Onay olmadığı zaman bu devir gerçekleşmez. Şahıs şirketleri nedir?


Şahıs şirketi

Şahıs şirketleri türleri 

Şahıs şirketleri 3 kısıma ayrılmaktadır. Bunlar Adi şirket,Kollektif şirket ve Adi Komandit şirket olarak bilinmektedir.Adi şirket, iki ya da daha fazla kişi tarafından yazılı kurulma şartı bulunan ve şirketin ticaret sicili kayıt şartı ile ticari unvanı kullanılma şartı olmadan kurulan bir şirkettir. Sürekli işler için uygunluğu bulunmamaktadır.

Kollektif şirket ise ticari bir şirketi ticari unvanla işletmek isteyen kişiler tarafından açılan bir şirkettir. Kişiler bu şirkette ticari unvanlarını kullanmak zorundadır. Şirket ortaklarının her birinin şirket yönetme yetkisi vardır. 

Adi Komandit şirket ise ticari amaçla kurulan şirketin ticari unvanla yönetilmesi gerekir. Gerçek kişiler ve tüzel kişilerle kurulan şirketin borçlarından 1.derecede komandite ortak olan kişiler, ortaya koydukları sermaya kadar sorumludur.

Şahıs şirketi kurulma adımları

Şahıs şirketinin açılması için şu işlemler yapılmalıdır;

 İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet bilgisi alınmaktadır.

Şirketin tescil işlemi yapılmalıdır.

Vergi hesap numarasının alınabilmesi için başvuru işlemi gerçekleşmelidir.

Defterler alınarak tasdik edilmelidir.

Yoklama tutanağı düzenlenmelidir.

Vergi hesap numarası alınmalıdır.

Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınmalıdır.

Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılmalıdır.

Sicil gazete ilanı yapılmalıdır.

İlgili odaya şahıs şirketi kurabilmek için kayıt yaptırılması gerekir.

İş yeri açma ve personel çalıştırma ruhsatı alınmalıdır.

Hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramda çalışacak olan personeller için yıllık olarak alınır.

SGK işlemleri tamamlanmalıdır.

Bağ-Kur işlemleri tamamlanması gerekir.

Şahıs şirketi kurmanın avantajları 

 Mali müşavir veya muhasebeci ücretleri düşüktür.

Defter tasdik ücreti düşüktür.

Yetki ve sorumluluk tek kişidedir.

2 gün içerisinde şirket faaliyete geçmektedir. 

Şirket kolay kurulduğu gibi 1 günde de kapatılabilmektedir. 

Kademeli ve gelire göre vergilendirme yapılır.

Şirketin maaliyeti daha düşüktür.

Şahıs şirketlerinde hangi vergiler ödenmektedir?

Şahıs şirketine sahip kişilerin ödediği vergiler şu şekildedir;

  • Damga vergisi

  • Stopaj vergisi : Bu vergi aylık ya da 3 aylık dönemlerde ödenmektedir.

  • Katma değer vergisi : Mal veya hizmet türüne göre ödenecek vergi değişmektedir. 

  • Gelir vergisi : Her sene mart ayında bir sene önceki kar ve zarara göre yıllık gelir vergisi ödenir. 

  • Şahıs şirketleri e-ticaret de yapabilmektedir. Ürünlerin satışı web sitesi üzerinden gerçekleşir.