Raporlarda, Büyükşehir'in mali tablolarının doğru ve güvenilir olduğu ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili önemli detaylar dikkat çekti. Büyükşehir'in 2020 yılı gelir bütçesinin 6 milyar 375 milyar 141 milyon 187 bin lira, gider bütçesinin ise 7 milyar 951 milyon 525 bin lira olduğu ve farkın borçlanma yönetimiyle sağlandığını vurgulandığı raporun genel denetim görüşü bölümünde "İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer alırken önemli detaylar da öne çıktı.


GÜZELBAHÇE'DEKİ ARAZİ


Denetim raporunda Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzelbahçe İlçesi Yaka Mahallesi bulunan 32.984,38 m2 lik arazinin bir vakfa hastane inşa edilmesi amacıyla 49 yıllık intifa hakkı tesis edildiği ancak vakıf tarafından şu ana kadar hastane yapılması amacına yönelik herhangi bir girişimde bulunulmadığı bildirildi. İdarenin de hakkın iptaline yönelik bir girişimde bulunmadığını altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi: Bir vakıf lehine verilen intifa hakkının amacına yönelik bir girişimde bulunulmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından intifa hakkının iptal edilmemesi ve sonuç olarak İdare tarafından söz konusu intifa hakkının sonlandırılması için dava sürecinin işletilmesi
gerekmekte olup ilgili hakkın sonlandırılarak 32.984,38 m2 metrekarelik bir kamu kaynağının verimsiz kullanımı sonlandırılmalıdır.


YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI ALIM YAPILMIŞ


Bulgular arasından Büyükşehir Belediye Meclis üyesinin ortağı olduğu şirketten hem Büyükşehir Belediyesi hem de ESHOT tarafından alım yapılması da tespit edildi. Raporda konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin sahip olduğu bir şirketten 2019-2020 yıllarında Büyükşehir Belediyesi 33.358,60 TL; Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu ESHOT tarafından 2020 yılında 664.908,63 TL alım yapıldığı görülmüştür. Sonuç olarak büyükşehir belediyesi meclis üyesinin ortağı olduğu şirketten 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun hükümlerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak alım yapılmıştır.


"KAMU KAYNAKLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN KULLANILMIŞTIR"


Raporda dikkat çeken bir detay da 1959 yılında satın alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine bulunan İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Sururi Mahallesi 853 ada 17 parsel 697 m2 arsanın üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığının tespitine dair bulgu oldu. Bulgu açıklamasında, "1959 yılında satın alınıp Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine kazandırılan konum ve değer açısından çok değerli bu taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaması ve üçüncü şahıslarca üzerine çay bahçesi ve yiyecek satışlarının yapıldığı imarsız dükkanların inşa edilerek işletilmesi kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılmadığı belirtilirken, sonuç kısmında ise, "2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da belirtildiği üzere kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımı sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden Büyükşehir Belediyesince faydalanılması gerekmektedir. Doğrudan temin işleminin mal, hizmet veya yapım işi olarak türü ve 22’nci maddenin hangi bendi ile alım yapıldığı” gibi bilgiler bu hususlar arasındadır. Belediye hesap ve işlemleri üzerinde yapılan incelemelerde, doğrudan temin ile yapılan satın alma işlemlerinin EKAP’a kaydedilmediği tespit edilmiştir. Doğrudan teminlerin EKAP’a kaydedilmemesi, mali yıl içerisinde Kanun’un 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılan toplam harcama tutarının EKAP verileri ile elde edilememesine sebep olduğu değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.